Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Positiva bostadsvindar inför nya året

SEB:s Boprisindikator ökar med 15 enheter i januari, från plus 4 till plus 19. På regional nivå ligger indikatorn mellan plus 10 och plus 31 enheter. Hushållens förväntningar på styrräntan om ett år sjunker med 0,36 procentenheter jämfört med föregående månad till 3,77 procent. Andelen hushåll som planerar att binda sina rörliga bolåneräntor minskar från 7 procent till 4 procent. Det visar årets första Boprisindikator.

Andelen hushåll som tror på stigande priser det kommande året ligger den här månaden på 40 procent, en ökning med 7 enheter från förra månaden. Andelen hushåll som tror på sjunkande priser minskar med 8 enheter till 21 procent. Andelen som tror på oförändrade priser ligger kvar på samma nivå som föregående månad på 26 procent. Boprisindikatorn är skillnaden mellan andelen hushåll som tror på stigande priser och andelen som tror på fallande priser. Indikatorn ligger i denna mätning på plus 19, vilket är en ökning med 15 enheter från förra månaden.

- Året inleds med ett rejält uppsving i boprisförväntningarna och når nu den högsta nivån sedan våren 2022. Enligt hushållen är botten nådd på bostadsmarknaden och de kan få rätt i sin syn när väl räntesänkningar och en vändning i köpkraften börjar återspeglas i privatekonomin. I det korta perspektivet dämpas dock utsikterna något av ett stort utbud och en låg omsättning, säger SEB:s privatekonom Américo Fernández.

Hushållen tror att styrräntan kommer ligga på 3,77 procent om ett år 
På frågan vad hushållen tror om nivån på Riksbankens styrränta om ett år svarar de i genomsnitt att styrräntan kommer att ligga på 3,77 procent. Det är en minskning med 0,36 procentenheter från föregående månad.

- Hushållen ligger fortfarande ganska högt i sin räntesyn för 2024. I takt med att inflationen fortsätter att falla tillbaka talar det mesta för fler räntesänkningar under året. Det innebär att det finns utrymme för fortsatta uppgångar i boprisförväntningarna med räntan som katalysator, säger Américo Fernández.

4 procent av hushållen planerar att binda räntan 
Av de hushåll som helt eller delvis har rörlig ränta på sina bolån svarar 4 procent att de har för avsikt att binda räntan inom den kommande tremånadersperioden. Det är en minskning med 3 enheter jämfört med förra månaden. Andelen som säger att de idag endast har rörlig ränta ökar med 1 enhet från föregående månad till 26 procent. Andelen som har bunden ränta ligger kvar på samma nivå som föregående månad på 26 procent. Även andelen som har en kombination av bunden och rörlig ränta ligger kvar på samma nivå som föregående månad på 17 procent.

Boprisindikatorn är positiv i samtliga regioner 
Boprisindikatorn stiger i alla regioner utom i en. I Skåne ökar indikatorn med 29 enheter från plus 2 till plus 31. I Svealand utom Stockholm ökar indikatorn med 23 enheter från plus 2 till plus 25 och i Stockholm ökar indikatorn med 12 enheter från plus 12 till plus 24. I Västra Götaland och Östra Götaland stiger indikatorn med 18 respektive 13 enheter från minus 3 till plus 15 respektive plus 10. Norrland är den enda regionen där indikatorn sjunker, med 4 enheter från plus 16 till plus 12.

Demoskop genomför varje månad sedan mars 2003 på uppdrag av SEB undersökningen Boprisindikatorn. Denna undersökning bygger på cirka 1 000 webbintervjuer inom ramen för en onlinepanel. Undersökningen genomfördes under perioden 2 till 8 januari. Fram till och med december 2019 genomfördes Boprisindikatorn med hjälp av telefonintervjuer.

Boprisindikatorn - Utveckling senaste 12 månaderna:

jan-23 dec-23 nov-23 okt-23 sep-23 aug-23 jul-23 jun-23 maj-23 apr-23 mar-23 feb-23
19 4 0 4 6 15 14 11 -7 -8 -9 -8

För mer information, kontakta:
Américo Fernández, SEB:s privatekonom
070-739 4564
americo.fernandez@seb.se


Niklas Magnusson, chef för Medierelationer & Extern kommunikation
070-763 8243
niklas.x.magnusson@seb.se

SEB är en ledande nordeuropeisk finansiell koncern med internationell räckvidd. Vårt syfte är att positivt forma framtiden med ansvarsfull rådgivning och kapital, idag och för framtida generationer. Genom att samarbeta med våra kunder vill vi vara en ledande katalysator i omställningen till en mer hållbar värld. I Sverige och i de baltiska länderna erbjuder vi ett stort spann av finansiella tjänster och rådgivning. I Danmark, Finland, Norge, Tyskland och Storbritannien är vi inriktade på företagsaffären och investment banking utifrån ett fullservicekoncept till företag och institutioner. Vår internationella prägel återspeglas genom vår närvaro i mer än 20 länder världen över med cirka 17 500 medarbetare. Den 30 september 2023 uppgick koncernens balansomslutning till 4 134 miljarder kronor och förvaltat kapital till 2 194 miljarder kronor. Läs mer om SEB på sebgroup.com/sv.