Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Nytt år men fortsatt dystra utsikter hos egenföretagarna

SEB:s Företagarindikator, som visar företagares syn på verksamheten de kommande tre månaderna, minskar den här månaden med 2 enheter från minus 1 till minus 3. I undersökningen sjunker två av de tre ekonomiska indikatorerna och samtliga är fortfarande negativa. Arbetstiden minskar från minus 4 till minus 10 och omsättningen minskar från minus 5 till minus 9 medan likviditeten ökar från minus 8 till minus 2. Det visar januari månads Företagarindikator.

Företagarindikator
Andelen företagare som tror på en positiv utveckling av verksamheten under den närmaste tremånadersperioden minskar från 19 procent till 18 procent samtidigt som andelen företagare som tror på en negativ utveckling ökar från 20 procent till 21 procent. Andelen som tror på oförändrad utveckling minskar från 60 procent till 58 procent. Företagarindikatorn är skillnaden mellan andelen som tror på en positiv utveckling och andelen som tror på en negativ utveckling. Indikatorn ligger i denna mätning på minus 3 enheter, vilket är 2 enheter lägre än förra månaden.

- Nytt år men ingen riktig ljusning för företagare. Efter ett år med ett stort antal konkurser och lågt nyföretagande inleds 2024 med en lågkonjunktur som tydligt etsar sig in i egenföretagarnas framtidstro. Vändningen kan dröja en bit in på 2024 och bör drivas av fallande inflation och tydliga signaler om räntesänkningar, säger SEB:s privatekonom Américo Fernández.

Fler ekonomiska indikatorer
På frågan hur tre ekonomiska indikatorer (omsättning, likviditet och arbetstid) utvecklats under den senaste månaden jämfört med föregående månad, sjunker två av de tre indikatorerna medan en stiger. Även dessa mäts som balansmått, det vill säga andelen som uppger en ökning minus andelen som uppger en minskning. Samtliga indikatorer är fortfarande negativa där arbetstiden minskar från minus 4 till minus 10 och omsättningen minskar från minus 5 till minus 9. Det är endast likviditeten som ökar den här månaden från minus 8 till minus 2. 

- Den något mer pessimistiska framtidstron förklaras många gånger av vad som händer i orderböckerna. Den här månaden sjunker arbetstiden vilket vid en första anblick kan tolkas som ett vanligt säsongsmönster i samband med julledigheten. Trenden har dock varit nedåtgående sen i våras vilket är en drivande faktor till den negativa likviditeten, omsättningen och framtidstron, säger Américo Fernández.

Företagarindikatorn – Utvecklingen senaste tolv månaderna:

jan-24 dec-23 nov-23 okt-23 sep-23 aug-23 jul-23 jun-23 maj-23 apr-23 mar-23 feb-23
-3 -1 -2 7 7 8 9 5 9 0 4 0

Demoskop genomför varje månad undersökningen Företagarindikatorn på uppdrag av SEB. Denna undersökning bygger på cirka 600 webbintervjuer om enmansföretagares syn på omsättning, likviditet, arbetstid och framtidsutsikter. Undersökningen genomfördes under perioden 18 december till 1 januari.

För mer information, kontakta:
Américo Fernández, SEB:s privatekonom
070-739 4564
americo.fernandez@seb.se

Niklas Magnusson, chef för Medierelationer & Extern kommunikation
070-763 8243
niklas.x.magnusson@seb.se

SEB är en ledande nordeuropeisk finansiell koncern med internationell räckvidd. Vårt syfte är att positivt forma framtiden med ansvarsfull rådgivning och kapital, idag och för framtida generationer. Genom att samarbeta med våra kunder vill vi vara en ledande katalysator i omställningen till en mer hållbar värld. I Sverige och i de baltiska länderna erbjuder vi ett stort spann av finansiella tjänster och rådgivning. I Danmark, Finland, Norge, Tyskland och Storbritannien är vi inriktade på företagsaffären och investment banking utifrån ett fullservicekoncept till företag och institutioner. Vår internationella prägel återspeglas genom vår närvaro i mer än 20 länder världen över med cirka 17 500 medarbetare. Den 30 september 2023 uppgick koncernens balansomslutning till 4 134 miljarder kronor och förvaltat kapital till 2 194 miljarder kronor. Läs mer om SEB på sebgroup.com/sv.