Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Nytt år men fortsatt återhållsamma hushåll

SEB:s undersökning Sparkollen, som tar tempen på om hushållen planerar att öka eller minska sitt sparande närmaste halvåret, ligger under det fjärde kvartalet på 6, vilket är en nedgång med 3 enheter jämfört med föregående kvartal. Det genomsnittliga månadssparandet under perioden ökade från 5 483 kronor till 5 635 kronor. Undersökningen visar också att hushållen fortsatt planerar att minska konsumtionen något de närmaste sex månaderna.

Sparkollen
Andelen hushåll som planerar att spara mer de kommande sex månaderna jämfört med det senaste halvåret har minskat från 22 procent till 19 procent från föregående kvartal. Samtidigt ligger andelen som planerar att spara mindre kvar på samma nivå som föregående kvartal på 13 procent. Andelen som inte planerar några förändringar i sitt sparande ökade från 59 procent till 63 procent. Sparkollen är skillnaden mellan andelen som planerar att öka sitt sparande och andelen som planerar att minska sitt sparande. Sparkollen ligger i denna mätning på 6, vilket är en nedgång med 3 enheter jämfört med föregående kvartal.

– Ytterligare ett tufft privatekonomiskt år kan nu bokföras och hushållen visar inledningsvis inga tecken på att de ställer in sig på ljusare tider under 2024. Med det nya året kommer dock flera ljusglimtar som kan få hushållen att växla upp både sparande och konsumtion. Skattesänkningar, billigare elräkningar, en köpkraft som vänder till plus och räntesänkningar är några av de plånbokslättnader som är att vänta under 2024, säger SEB:s privatekonom Américo Fernández.

Hushållen sparar i genomsnitt 5 635 kronor per månad
Under det fjärde kvartalet hade 88 procent av svenskarna ett månadssparande, vilket är en minskning med 3 enheter jämfört med föregående kvartal. Det genomsnittliga sparbeloppet steg från 5 483 kronor per månad till 5 635 kronor vilket är en ökning med 3 procent. Sparandet på konto fortsatte att öka och en genomsnittlig sparad hundralapp fördelades mellan 40 kronor på sparkonto, 22 kronor i amortering, 17 kronor i fonder, 9 kronor i aktier, 9 kronor i pensionssparande och 3 kronor på annat sätt. 

Fler hushåll planerar att minska sin konsumtion
Sparkollen undersöker även om hushållen planerar att konsumera mer eller mindre under det kommande halvåret jämfört med de senaste sex månaderna. Också denna indikator mäts som ett balansmått. Andelen som planerar att konsumera mindre ligger kvar på samma nivå som förra kvartalet och uppgår till 33 procent medan andelen som planerar att konsumera mer minskar med 1 enhet jämfört med föregående kvartal, från 8 till 7 procent. 56 procent av hushållen planerar att konsumera lika mycket som man gjort under de senaste sex månaderna, vilket är en ökning med 2 enheter från föregående kvartal. Under fjärde kvartalet ligger indikatorn för hushållens konsumtion på minus 26, vilket är en nedgång med 1 enhet jämfört med föregående kvartal.

– För ett år sedan stod hushållen mitt i den ekonomiska stormen och vartannat hushåll planerade för minskad konsumtion. Nu är det endast var tredje hushåll som planerar neddragningar vilket tydligt återspeglar att den stora privatekonomiska omställningen äntligen ligger bakom hushållen, säger Américo Fernández.

Sparkollen

Kv4-23 Kv3-23 Kv2-23 Kv1 -23 Kv4 -22 Kv3 -22 Kv2 -22 Kv1 -22
6 9 6 6 2 3 9 14

Demoskop genomför varje kvartal undersökningen Sparkollen på uppdrag av SEB. Denna undersökning bygger på cirka 2000 webbintervjuer om svenska hushålls syn på sitt sparande. Undersökningen genomfördes under perioden 1 december till 18 december 2023.

För mer information, kontakta:
Américo Fernández, SEB:s privatekonom
070-739 4564
americo.fernandez@seb.se

Susanne Eliasson, Senior analytiker, Privatekonomi
070-763 65 88
susanne.eliasson@seb.se

Amie Berglund, privatekonomisk analytiker och ansvarig för sammanställningen av Sparkollen
070-739 4151
amie.berglund@seb.se

Presskontakt:

Niklas Magnusson, chef för Medierelationer & Extern kommunikation
070-763 8243
niklas.x.magnusson@seb.se

SEB är en ledande nordeuropeisk finansiell koncern med internationell räckvidd. Vårt syfte är att positivt forma framtiden med ansvarsfull rådgivning och kapital, idag och för framtida generationer. Genom att samarbeta med våra kunder vill vi vara en ledande katalysator i omställningen till en mer hållbar värld. I Sverige och i de baltiska länderna erbjuder vi ett stort spann av finansiella tjänster och rådgivning. I Danmark, Finland, Norge, Tyskland och Storbritannien är vi inriktade på företagsaffären och investment banking utifrån ett fullservicekoncept till företag och institutioner. Vår internationella prägel återspeglas genom vår närvaro i mer än 20 länder världen över med cirka 17 500 medarbetare. Den 30 september 2023 uppgick koncernens balansomslutning till 4 134 miljarder kronor och förvaltat kapital till 2 194 miljarder kronor. Läs mer om SEB på sebgroup.com/sv.