Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Kraftig inbromsning i företagarnas optimism

SEB:s Företagarindikator, som visar företagares syn på verksamheten de kommande tre månaderna, minskar den här månaden med 7 enheter från plus 16 till plus 9. I undersökningen stiger två av de tre ekonomiska indikatorer. Arbetstiden minskar från plus 2 till plus 1, omsättningen ökar från minus 8 till minus 2 och likviditeten ökar från minus 7 till plus 4. Det visar maj månads Företagarindikator. 
 

Företagarindikator
Andelen företagare som tror på en positiv utveckling av verksamheten under den närmaste tremånadersperioden minskar från 28 procent till 24 procent samtidigt som andelen företagare som tror på en negativ utveckling ökar från 12 procent till 15 procent. Andelen som tror på oförändrad utveckling ökar från 57 procent till 58 procent. Företagarindikatorn är skillnaden mellan andelen som tror på en positiv utveckling och andelen som tror på en negativ utveckling. Indikatorn ligger i denna mätning på plus 9 enheter, vilket är 7 enheter lägre än förra månaden.

– Den här månaden noterar vi lite av ett bakslag i företagarnas annars försiktigt växande optimism. Även om inflationen talar för att räntesänkningar står för dörren så kanske nedgången återspeglar en mer realistisk bild över hur stort genomslag de väntas få hos hushåll och företag. I sådant fall är det snarare ett sunt beteende från företagarna som i stället kan ställa in sig på en försiktig ekonomisk återhämtning snarare än ett rally, säger SEB:s privatekonom Américo Fernández.

Fler ekonomiska indikatorer
På frågan hur tre ekonomiska indikatorer (omsättning, likviditet och arbetstid) utvecklats under den senaste månaden jämfört med föregående månad, stiger två av de tre indikatorerna och en sjunker. Även dessa mäts som balansmått, det vill säga andelen som uppger en ökning minus andelen som uppger en minskning. Arbetstiden minskar från plus 2 till plus 1, omsättningen ökar från minus 8 till minus 2 och likviditeten ökar från minus 7 till plus 4.

– Företagarnas ekonomiska indikatorer kan många gånger ge en fingervisning om vart det allmänna ekonomiska läget är på väg. Den här månaden bekräftas den trend vi sett under våren, botten är nådd men den ekonomiska återhämtningen kommer ta tid. Därtill följer likviditeten ett tydligt säsongsmönster som innebär att företagarna fyller på kassan inför sommaruppehåll säger Américo Fernández.

Företagarindikatorn – Utvecklingen senaste tolv månaderna:

Jun-23 Jul-23 Aug-23 Sep-23 Okt-23 Nov-23 Dec-23 Jan-24 Feb-24 Mar-24 Apr-24 Maj-24
5 9 8 7 7 -2 -1 -3 17 14 16 9

Demoskop genomför varje månad undersökningen Företagarindikatorn på uppdrag av SEB. Denna undersökning bygger på cirka 600 webbintervjuer om enmansföretagares syn på omsättning, likviditet, arbetstid och framtidsutsikter. Undersökningen genomfördes under perioden 17 april till 29 april.

För mer information, kontakta:
Américo Fernández, SEB:s privatekonom
070-739 4564
americo.fernandez@seb.se

Niklas Magnusson, presschef
070-763 8243
niklas.x.magnusson@seb.se

SEB är en ledande nordeuropeisk finansiell koncern med internationell räckvidd. Vårt syfte är att positivt forma framtiden med ansvarsfull rådgivning och kapital, idag och för framtida generationer. Genom att samarbeta med våra kunder vill vi vara en ledande katalysator i omställningen till en mer hållbar värld. I Sverige och i de baltiska länderna erbjuder vi ett stort spann av finansiella tjänster och rådgivning. I Danmark, Finland, Norge, Tyskland och Storbritannien är vi inriktade på företagsaffären och investment banking utifrån ett fullservicekoncept till företag och institutioner. Vår internationella prägel återspeglas genom vår närvaro i mer än 20 länder världen över med cirka 17 500 medarbetare. Den 31 mars 2024 uppgick koncernens balansomslutning till 4 130 miljarder kronor och förvaltat kapital till 2 567 miljarder kronor. Läs mer om SEB på sebgroup.com/sv.