Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Investment Outlook: Tillbaka till tillväxtspåret

Vi bedömer att världsekonomin undviker recession och i stort kommer tillbaka till historiskt tillväxtspår detta och nästa år. Vi räknar också med att bolagsvinsterna stiger i år och under 2025. Inflationen ger med sig och centralbanker kan sänka sina styrräntor om än i varierande takt och omfattning. Värderingar och det generella risktagandet bland placerare har drivits upp, men det finns fortfarande potential kvar.

– Vi förväntar oss fortsatt positiv avkastning från både aktier och räntor samt att trenden mot en bredare uppgång består. Resterande del av 2024 kommer enligt vår bedömning att präglas av en miljö med fallande inflation och successivt mindre restriktiva centralbanker, säger Fredrik Öberg, Chief Investment Officer på SEB:s division Private Wealth Management & Family Office.

Allokering
Både för räntebärande placeringar och aktier ser vi en möjlighet till positiv avkastning. Det innebär att hela spektrumet, från lågrisk- till högriskportföljer, bör kunna leverera positiv absolut avkastning. I våra modellportföljer har vi fortsatt en moderat övervikt mot aktier. Står vi inför en period med fortsatt stigande riskaptit medför det att dessa portföljer bör kunna skapa överavkastning relativt våra jämförelseindex. Riskaptiten eller positioneringen bland investerare har stigit mycket sedan den senaste bottennoteringen i september 2022 men har ännu inte nått euforiska nivåer. Blir konjunkturförloppet såsom vi prognostiserar finns det goda förutsättningar att investerarkollektivet tar ytterligare ett steg upp på riskskalan.

Teman
I denna utgåva av Investment Outlook lanseras även två intressanta teman:

  • Tema: Riksbankens vägval – börsens vinnare och förlorare
  • Tema: Indien – starka tillväxtutsikter, institutionella problem

Hela rapporten, samt webbfilm, finns tillgänglig på www.seb.se/investmentoutlook.

För mer information, kontakta:
Fredrik Öberg, CIO, Private Wealth Management & Family Office, SEB 
070-767 6179
fredrik.oberg@seb.se

Presskontakt:
Niklas Magnusson, chef för Medierelationer & Extern kommunikation
070-763 8243
niklas.x.magnusson@seb.se

SEB är en ledande nordeuropeisk finansiell koncern med internationell räckvidd. Vårt syfte är att positivt forma framtiden med ansvarsfull rådgivning och kapital, idag och för framtida generationer. Genom att samarbeta med våra kunder vill vi vara en ledande katalysator i omställningen till en mer hållbar värld. I Sverige och i de baltiska länderna erbjuder vi ett stort spann av finansiella tjänster och rådgivning. I Danmark, Finland, Norge, Tyskland och Storbritannien är vi inriktade på företagsaffären och investment banking utifrån ett fullservicekoncept till företag och institutioner. Vår internationella prägel återspeglas genom vår närvaro i mer än 20 länder världen över med cirka 17 500 medarbetare. Den 31 mars 2024 uppgick koncernens balansomslutning till 4 130 miljarder kronor och förvaltat kapital till 2 567 miljarder kronor. Läs mer om SEB på sebgroup.com/sv.