Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Hushållens sparutsikter ljusnar

SEB:s undersökning Sparkollen, som tar tempen på om hushållen planerar att öka eller minska sitt sparande närmaste halvåret, ligger under det första kvartalet på plus 15, vilket är en uppgång med 9 enheter jämfört med föregående kvartal. Det genomsnittliga månadssparandet under perioden ökade från 5 635 kronor till 6 027 kronor. Undersökningen visar också att hushållen planerar att vara mindre restriktiva med sin konsumtion de närmaste sex månaderna.

Sparkollen
Andelen hushåll som planerar att spara mer de kommande sex månaderna jämfört med det senaste halvåret ökade från 19 procent till 24 procent från föregående kvartal. Samtidigt minskade andelen hushåll som planerar att spara mindre de kommande sex månaderna från 13 procent till 9 procent. Andelen som inte planerar några förändringar i sitt sparande minskade från 63 procent till 61 procent. Sparkollen är skillnaden mellan andelen som planerar att öka sitt sparande och andelen som planerar att minska sitt sparande. Sparkollen ligger i denna mätning på plus 15, vilket är en uppgång med 9 enheter jämfört med föregående kvartal. 

– Under första kvartalet ser vi äntligen en ljusning i hushållens sparutsikter som når den högsta nivån sedan mätningarna startade 2022. Efter två extremt tuffa år där många behövt dränera sitt sparande för att betala för högre levnadskostnader uppger nu närmare var fjärde hushåll att det planerar att spara mer kommande halvåret vilket återspeglar att det försiktigt börja lätta i plånböckerna, säger SEB:s privatekonom Américo Fernández.

Hushållen sparar i genomsnitt 6 027 kronor per månad
Under det första kvartalet hade 89 procent av svenskarna ett månadssparande, vilket är en ökning med 1 procentenhet jämfört med föregående kvartal. Det genomsnittliga sparbeloppet steg från 5 635 kronor per månad till 6 027 kronor vilket är en ökning med 7 procent. En genomsnittlig sparad hundralapp fördelades mellan 36 kronor på sparkonto, 20 kronor i amortering, 19 kronor i fonder, 11 kronor i aktier, 9 kronor i pensionssparande och 5 kronor på annat sätt. 

– Den växande sparoptimismen återspeglas dels genom ett högre månatligt sparbelopp, dels genom ett ökat sparande i mer riskfyllda tillgångar som fonder och aktier. Stora skillnader kvarstår dock mellan olika grupper där till exempel män i snitt sparar 3 000 kronor mer per månad jämfört med kvinnor, säger Américo Fernández.

Färre hushåll planerar att minska sin konsumtion
Sparkollen undersöker även om hushållen planerar att konsumera mer eller mindre under det kommande halvåret jämfört med de senaste sex månaderna. Också denna indikator mäts som ett balansmått. Andelen som planerar att konsumera mindre minskar från förra kvartalet från 33 procent till 25 procent. Andelen som planerar att konsumera mer ökar jämfört med föregående kvartal, från 7 till 12 procent. 57 procent av hushållen planerar att konsumera lika mycket som man gjort under de senaste sex månaderna, vilket är en ökning med 1 enhet från föregående kvartal. Under första kvartalet ligger indikatorn för hushållens konsumtion på minus 13, vilket är en uppgång med 13 enhet jämfört med föregående kvartal.

Sparkollen

Kv1-22 Kv2-22 Kv3-22 Kv4-22 Kv1-23 Kv2-23 Kv3-23 Kv4-23 Kv1-24
14 9 3 2 6 6 9 6 15

Demoskop genomför varje kvartal undersökningen Sparkollen på uppdrag av SEB. Denna undersökning bygger på cirka 2 000 webbintervjuer om svenska hushålls syn på sitt sparande. Undersökningen genomfördes under perioden 28 februari till 18 mars 2024.

För mer information, kontakta:
Américo Fernández, SEB:s privatekonom
070-739 4564
americo.fernandez@seb.se

Amie Berglund, privatekonomisk analytiker och ansvarig för sammanställningen av Sparkollen
070-739 4151
amie.berglund@seb.se

Susanne Eliasson, Senior analytiker, Privatekonomi
070-763 65 88
susanne.eliasson@seb.se


Presskontakt:
Niklas Magnusson, chef Medierelationer & Extern kommunikation
070-763 8243
niklas.x.magnusson@seb.se

SEB är en ledande nordeuropeisk finansiell koncern med internationell räckvidd. Vårt syfte är att positivt forma framtiden med ansvarsfull rådgivning och kapital, idag och för framtida generationer. Genom att samarbeta med våra kunder vill vi vara en ledande katalysator i omställningen till en mer hållbar värld. I Sverige och i de baltiska länderna erbjuder vi ett stort spann av finansiella tjänster och rådgivning. I Danmark, Finland, Norge, Tyskland och Storbritannien är vi inriktade på företagsaffären och investment banking utifrån ett fullservicekoncept till företag och institutioner. Vår internationella prägel återspeglas genom vår närvaro i mer än 20 länder världen över med cirka 17 500 medarbetare. Den 31 december 2023 uppgick koncernens balansomslutning till 3 608 miljarder kronor och förvaltat kapital till 2 361 miljarder kronor. Läs mer om SEB på sebgroup.com/sv.