Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Hushållens sparplaner saktar in

SEB:s undersökning Sparkollen, som tar tempen på om hushållen planerar att öka eller minska sitt sparande närmaste halvåret, ligger under det andra kvartalet på plus 13, vilket är en nedgång med 2 enheter jämfört med föregående kvartal. Det genomsnittliga månadssparandet under perioden ökade från 6 027 kronor till 6 306 kronor. Undersökningen visar också att hushållen primärt planerar att spara mer pengar i framförallt fonder de närmaste sex månaderna.

Sparkollen
Andelen hushåll som planerar att spara mer de kommande sex månaderna jämfört med det senaste halvåret ligger kvar på samma nivå som föregående kvartal på 24 procent. Samtidigt ökade andelen hushåll som planerar att spara mindre de kommande sex månaderna från 9 procent till 11 procent. Andelen som inte planerar några förändringar i sitt sparande minskade från 61 procent till 58 procent. Sparkollen är skillnaden mellan andelen som planerar att öka sitt sparande och andelen som planerar att minska sitt sparande. Sparkollen ligger i denna mätning på plus 13, vilket är en nedgång med 2 enheter jämfört med föregående kvartal.

– Under andra kvartalet fick hushållen se den första räntesänkningen på över 8 år, samtidigt som inflationen närmat sig målet och köpkraften försiktigt vänt till plus. Den ekonomiska återhämtningen har därmed startat men gör det gradvis och har ännu inte slagit igenom med kraft i hushållens plånböcker. Det får sparplanerna att sakta in något den här månaden, säger SEB:s privatekonom Américo Fernández.

Hushållen sparar i genomsnitt 6 306 kronor per månad
Under det första kvartalet hade 87 procent av svenskarna ett månadssparande, vilket är en minskning med 2 procentenheter jämfört med föregående kvartal. Det genomsnittliga sparbeloppet steg från 6 027 kronor per månad till 6 306 kronor, vilket är en ökning med 5 procent. En genomsnittlig sparad hundralapp fördelades mellan 41 kronor på sparkonto, 20 kronor i amortering, 16 kronor i fonder, 8 kronor i aktier, 11 kronor i pensionssparande och 4 kronor på annat sätt. 

Under det närmaste halvåret planerar hushållen att öka sparandet i samtliga sparformer. Betoningen ligger främst på börsinvesteringar i form av fonder och aktier, följt av sparande på konto. Det är en större andel män än kvinnor som planerar att spara mer pengar i fonder respektive aktier. Bland personer mellan 18 – 29 år planerar 1 av 4 att öka sparandet på konto.  

– Nysparandet går främst in i fonder och aktier vilket återspeglar att hushållens riskvilja fortfarande är god trots en något trevande ekonomisk återhämtning i övrigt. Utrymmet för att spara och ta risk skiljer sig dock mellan könen. Männen planerar i högre utsträckning att växla upp sitt sparande den här månaden medan kvinnor har en betydligt mer inbromsande utveckling, säger Américo Fernández.

Sparkollen

Kv1-22 Kv2-22 Kv3-22 Kv4-22 Kv1-23 Kv2-23 Kv3-23 Kv4-23 Kv1-24 Kv2-24
14 9 3 2 6 6 9 6 15 13

Demoskop genomför varje kvartal undersökningen Sparkollen på uppdrag av SEB. Denna undersökning bygger på cirka 2 000 webbintervjuer om svenska hushålls syn på sitt sparande. Undersökningen genomfördes under perioden 29 maj till 17 juni 2024.

För mer information, kontakta:
Américo Fernández, SEB:s privatekonom
070-739 4564
americo.fernandez@seb.se

Amie Berglund, privatekonomisk analytiker och ansvarig för sammanställningen av Sparkollen
070-739 4151
amie.berglund@seb.se

Presskontakt:

Niklas Magnusson, chef för Medierelationer & Extern kommunikation
070-763 8243
niklas.x.magnusson@seb.se

SEB är en ledande nordeuropeisk finansiell koncern med internationell räckvidd. Vårt syfte är att positivt forma framtiden med ansvarsfull rådgivning och kapital, idag och för framtida generationer. Genom att samarbeta med våra kunder vill vi vara en ledande katalysator i omställningen till en mer hållbar värld. I Sverige och i de baltiska länderna erbjuder vi ett stort spann av finansiella tjänster och rådgivning. I Danmark, Finland, Norge, Tyskland och Storbritannien är vi inriktade på företagsaffären och investment banking utifrån ett fullservicekoncept till företag och institutioner. Vår internationella prägel återspeglas genom vår närvaro i mer än 20 länder världen över med cirka 17 500 medarbetare. Den 31 mars 2024 uppgick koncernens balansomslutning till 4 130 miljarder kronor och förvaltat kapital till 2 567 miljarder kronor. Läs mer om SEB på sebgroup.com/sv.