Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Hushållens förmögenhet passerar 28 000-miljardersgränsen

De svenska hushållens brutto- och nettoförmögenhet ökade under det första kvartalet 2024. Uppgången berodde främst på en stark börsutveckling. Hushållens skuldkvot sjönk något under kvartalet till följd av att tillgångarna steg mer än hushållens skulder. Samtidigt fortsätter räntekvoten att stiga som följd av det höga ränteläget. Det visar SEB:s Sparbarometer för första kvartalet 2024, som presenteras i dag.

Hushållens nettoförmögenhet ökade under det första kvartalet med 917 miljarder kronor (+4,2 procent) och uppgick vid utgången av kvartalet till 22 746 miljarder kronor. Värdet på hushållens bruttoförmögenhet steg med 942 miljarder kronor till 28 007 miljarder kronor. Uppgången drevs främst av ökade aktietillgångar (+7,6 procent) och räntetillgångar (+3,1 procent), medan fastighetstillgångarna ökade marginellt (+0,1 procent). Hushållens nysparande uppgick till 142 miljarder kronor vilket innebär att hushållen sparat 500 miljarder kronor de senaste 12 månaderna.

– Hushållen uppvisade ett fortsatt gott sparbeteende under första kvartalet och har under det senaste året byggt upp ett nysparande som motsvarar nästan 10 procent av svensk bruttonationalprodukt. Vårens goda börsutveckling har drivit upp förmögenheten men också fått hushållen att placera en större del av sitt sparande på aktiemarknaden, säger SEB:s privatekonom Américo Fernández

Under det första kvartalet ökade hushållens skulder med 25 miljarder kronor (+0,5 procent) vilket är långsammare än den genomsnittliga ökningstakten för de tio senaste åren på 1,3 procent. Efter två år av successivt sjunkande årlig skuldökningstakt steg den istället under kvartalet (0,9 procent). Medan bostadslånen ökade marginellt med 0,05 procent ökade konsumtionslånen med 5,3 procent. En rejäl uppgång jämfört med föregående kvartal (-0,2 procent). Studielånen ökade med 2,7 procent medan övriga lån ökade med 0,2 procent. Bostadslånen står för nästan 80 procent av hushållens samlade skulder och har därmed stor påverkan på hur de samlade skulderna utvecklas. Räntekvoten, som visar hushållens räntekostnader som andel av disponibel inkomst, ökade med 1,3 procent under kvartalet från 7,9 procent till 8,0 procent och ligger nu på samma nivå som i slutet av 2008.

– Det här kvartalet uppvisar tecken på att hushållens skuldökningstakt bottnat samtidigt som räntekvoten toppat. I takt med att den första räntesänkningen får genomslag, samt att fler sänkningar står för dörren, finns det anledning att tro att räntekvoten börjar sjunka och skuldaptiten vänder upp igen. Dessa faktorer kommer tillsammans vara en impuls för att bostadspriserna återigen börjar stiga, säger Américo Fernández.

Kv1 2024 Miljarder kronor*
Ingående värde 27 064
Förändring räntetillgångar +163
Förändring aktietillgångar +772
Förändring fastighetstillgångar +7
      Varav nysparande +142
Utgående värde 28 007
Skulder -5 261
Nettotillgångar 22 746

*Avrundade siffror vilken kan bidra till differens i summering av tabell.

Fördelning av hushållens tillgångar Miljarder kronor Förändring i procent
Räntetillgångar 5 445 +3,1
Aktietillgångar 10 942 +7,6
Fastighetstillgångar 11 620 +0,1

För mer information, kontakta:
Américo Fernández, SEB:s privatekonom
070-739 4564
americo.fernandez@seb.se

Susanne Eliasson, senior privatekonomisk analytiker
070-763 6588
susanne.eliasson@seb.se

Amie Berglund, privatekonomisk analytiker och ansvarig för sammanställningen av Sparbarometern
070-739 4151
amie.berglund@seb.se

Presskontakt:
Niklas Magnusson, presschef
070-763 82 43
niklas.x.magnusson@seb.se 

SEB är en ledande nordeuropeisk finansiell koncern med internationell räckvidd. Vårt syfte är att positivt forma framtiden med ansvarsfull rådgivning och kapital, idag och för framtida generationer. Genom att samarbeta med våra kunder vill vi vara en ledande katalysator i omställningen till en mer hållbar värld. I Sverige och i de baltiska länderna erbjuder vi ett stort spann av finansiella tjänster och rådgivning. I Danmark, Finland, Norge, Tyskland och Storbritannien är vi inriktade på företagsaffären och investment banking utifrån ett fullservicekoncept till företag och institutioner. Vår internationella prägel återspeglas genom vår närvaro i mer än 20 länder världen över med cirka 17 500 medarbetare. Den 31 mars 2024 uppgick koncernens balansomslutning till 4 130 miljarder kronor och förvaltat kapital till 2 567 miljarder kronor. Läs mer om SEB på sebgroup.com/sv.