Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Hushållens boprisförväntningar fortsätter upp

SEB:s Boprisindikator ökar med 9 enheter i maj, från plus 39 till plus 48. På regional nivå ligger indikatorn mellan plus 44 och plus 53 enheter. Hushållens förväntningar på styrräntan om ett år stiger med 0,14 procentenheter till 3,77 procent. Andelen hushåll som planerar att binda sina rörliga bolåneräntor stiger med 4 enheter från föregående månad till 8 procent. Det visar maj månads Boprisindikator.

Andelen hushåll som tror på stigande priser det kommande året ligger den här månaden på 59 procent, en ökning med 7 enheter från förra månaden. Andelen hushåll som tror på sjunkande priser minskar med 2 enheter till 11 procent. Andelen som tror på oförändrade priser minskar med 6 enheter till 18 procent. Boprisindikatorn är skillnaden mellan andelen hushåll som tror på stigande priser och andelen som tror på fallande priser. Indikatorn ligger i denna mätning på plus 48, vilket är en ökning med 9 enheter från förra månaden.

– Hushållen visar inga tecken på att dämpa sina positiva boprisförväntningar. Nästan 6 av 10 tror nu på stigande bostadspriser. Men trots den växande optimismen har det ännu inte helt återspeglats i faktiska bostadspriser. I takt med att räntesänkningarna når plånböckerna väntas aktiviteten och omsättningen följa med vilket kommer ge nytt liv åt bostadspriserna efter två tuffa år, säger SEB:s privatekonom Américo Fernández.

Hushållen tror att styrräntan kommer ligga på 3,77 procent om ett år 
På frågan vad hushållen tror om nivån på Riksbankens styrränta om ett år svarar de i genomsnitt att styrräntan kommer att ligga på 3,77 procent. Det är en ökning med 0,14 procentenheter från föregående månad. Undersökningen genomfördes innan Riksbanken presenterade det senaste räntebeslutet om en sänkning av styrräntan med 0,25 procentenheter.

– Den här månaden steg något förvånande hushållens syn på styrräntan. Det indikerar dels att hushållen fortfarande är ganska försiktiga med att räkna hem räntesänkningar, dels att de inväntar att Riksbankens först går från ord till handling med sina besked. Senaste räntesänkningen kom efter mätperioden och det återstår att se hur stor effekt beskedet och budskapet om fler sänkningar får på hushållens syn i junimätningen, säger Américo Fernández.

8 procent av hushållen planerar att binda räntan 
Av de hushåll som helt eller delvis har rörlig ränta på sina bolån svarar 8 procent att de har för avsikt att binda räntan inom den kommande tremånadersperioden. Det är en ökning med 4 enheter från förra månaden. Andelen som säger att de idag endast har rörlig ränta minskar med 3 enheter från föregående månad till 30 procent. Andelen som har bunden ränta minskar med 2 enheter från föregående månad till 21 procent. Andelen som har en kombination av bunden och rörlig ränta ökar med 2 enheter från föregående månad till 18 procent.

Boprisindikatorn fortsätter stiga i samtliga regioner
Boprisindikatorn stiger i samtliga regioner och ligger i den här mätningen på mellan plus 44 och plus 53 enheter. I Västra Götaland och Östra Götaland stiger indikatorn med 12 enheter vardera från plus 41 enheter till plus 53 enheter respektive från plus 34 enheter till plus 46 enheter. I Norrland stiger indikatorn med 11 enheter från plus 33 till plus 44 och i Stockholm stiger indikatorn med 9 enheter från plus 43 till plus 52. I Svealand utom Stockholm stiger indikatorn med 4 enheter från plus 40 till plus 44 medan den i Skåne stiger med 2 enheter från plus 44 till plus 46.

Demoskop genomför varje månad sedan mars 2003 på uppdrag av SEB undersökningen Boprisindikatorn. Denna undersökning bygger på cirka 1 000 webbintervjuer inom ramen för en onlinepanel. Undersökningen genomfördes under perioden 29 april till 6 maj. Fram till och med december 2019 genomfördes Boprisindikatorn med hjälp av telefonintervjuer.

Boprisindikatorn - Utveckling senaste 12 månaderna:

Jun-23 Jul-23 Aug-23 Sep-23 Okt-23 Nov-23 Dec-23 Jan-24 Feb-24 Mar-24 Apr-24 Maj-24
11 14 15 6 4 0 4 19 25 32 39 48

För mer information, kontakta:
Américo Fernández, SEB:s privatekonom
070-739 4564
americo.fernandez@seb.se


Niklas Magnusson, chef för Medierelationer & Extern kommunikation
070-763 8243
niklas.x.magnusson@seb.se

SEB är en ledande nordeuropeisk finansiell koncern med internationell räckvidd. Vårt syfte är att positivt forma framtiden med ansvarsfull rådgivning och kapital, idag och för framtida generationer. Genom att samarbeta med våra kunder vill vi vara en ledande katalysator i omställningen till en mer hållbar värld. I Sverige och i de baltiska länderna erbjuder vi ett stort spann av finansiella tjänster och rådgivning. I Danmark, Finland, Norge, Tyskland och Storbritannien är vi inriktade på företagsaffären och investment banking utifrån ett fullservicekoncept till företag och institutioner. Vår internationella prägel återspeglas genom vår närvaro i mer än 20 länder världen över med cirka 17 500 medarbetare. Den 31 mars 2024 uppgick koncernens balansomslutning till 4 130 miljarder kronor och förvaltat kapital till 2 567 miljarder kronor. Läs mer om SEB på sebgroup.com/sv.