Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Hushållens boprisförväntningar bromsar in på hög nivå

SEB:s Boprisindikator minskar med 1 enhet i juli, från plus 52 till plus 51. På regional nivå ligger indikatorn mellan plus 43 och plus 58 enheter. Hushållens förväntningar på styrräntan om ett år sjunker med 0,02 procentenheter till 3,39 procent. Andelen hushåll som planerar att binda sina rörliga bolåneräntor sjunker med 4 enheter från föregående månad till 7 procent. Det visar juli månads Boprisindikator.

Andelen hushåll som tror på stigande priser det kommande året ligger den här månaden på 60 procent, en minskning med 2 enheter från förra månaden. Andelen hushåll som tror på sjunkande priser minskar med 1 enhet till 9 procent. Andelen som tror på oförändrade priser ökar med 2 enheter från föregående månad till 20 procent. Boprisindikatorn är skillnaden mellan andelen hushåll som tror på stigande priser och andelen som tror på fallande priser. Indikatorn ligger i denna mätning på plus 51, vilket är en minskning med 1 enhet från förra månaden.

– Efter 7 månader av stigande boprisförväntningar fick till slut Boprisindikatorn en inbromsning i likhet med tidigare uppgångar under sin drygt 20-åriga historia. Indikatorn bromsar in på en hög nivå och 60 procent av svenskarna tror fortfarande på stigande bostadspriser. Efter Riksbankens senaste räntebesked finns det anledning och tro att vi ännu inte sett toppen på den här uppgången i boprisförväntningarna, säger SEB:s privatekonom Américo Fernández.

Hushållen tror att styrräntan kommer ligga på 3,39 procent om ett år 
På frågan vad hushållen tror om nivån på Riksbankens styrränta om ett år svarar de i genomsnitt att styrräntan kommer att ligga på 3,39 procent. Det är en minskning med 0,02 procentenheter från föregående månad. Riksbankens senaste räntebesked presenterades under tiden undersökningen genomfördes vilket innebär att alla respondenter inte hade kännedom om att styrräntan lämnades oförändrad i juni.

– Hushållens räntesyn kan ses som en potentiell extra injektion i bostadsmarknaden till hösten. Riksbankens senaste räntebesked med en förändrad räntebana och signaler om 2–3 sänkningar under hösten väntas pressa ner hushållens tro om styrräntan framöver vilket tenderar att öka optimismen och aktiviteten på bostadsmarknaden, säger Américo Fernández. 

7 procent av hushållen planerar att binda räntan 
Av de hushåll som helt eller delvis har rörlig ränta på sina bolån svarar 7 procent att de har för avsikt att binda räntan inom den kommande tremånadersperioden. Det är en minskning med 4 enheter från förra månaden. Andelen som säger att de idag endast har rörlig ränta minskar med 1 enhet från föregående månad till 32 procent. Andelen som har bunden ränta minskar med 2 enheter från föregående månad till 18 procent. Andelen som har en kombination av bunden och rörlig ränta ligger kvar på samma nivå som föregående månad på 15 procent.

Boprisindikatorn utvecklas åt olika håll på regional nivå
Boprisindikatorn stiger i tre regioner medan den sjunker i två och är oförändrad i en. I Svealand utom Stockholm stiger indikatorn med 5 enheter från plus 52 till plus 57. I Norrland stiger indikatorn med 3 enheter från plus 43 till plus 46 medan den i Skåne stiger med 1 enhet från plus 48 till pus 49. I Västra Götaland och Östra Götaland sjunker indikatorn med 9 respektive 4 enheter, från plus 58 till plus 49 respektive plus 47 till plus 43. I Stockholm ligger indikatorn kvar på samma nivå som föregående månad på plus 58. 

Demoskop genomför varje månad sedan mars 2003 på uppdrag av SEB undersökningen Boprisindikatorn. Denna undersökning bygger på cirka 1 000 webbintervjuer inom ramen för en onlinepanel. Undersökningen genomfördes under perioden 25 juni till 1 juli. Fram till och med december 2019 genomfördes Boprisindikatorn med hjälp av telefonintervjuer.

Boprisindikatorn - Utveckling senaste 12 månaderna:

Aug-23 Sep-23 Okt-23 Nov-23 Dec-23 Jan-24 Feb-24 Mar-24 Apr-24 Maj-24 Jun-24 Jul-24
15 6 4 0 4 19 25 32 39 48 52 51

För mer information, kontakta:
Américo Fernández, SEB:s privatekonom
070-739 4564
americo.fernandez@seb.se


Niklas Magnusson, presschef
070-763 8243
niklas.x.magnusson@seb.se

SEB är en ledande nordeuropeisk finansiell koncern med internationell räckvidd. Vårt syfte är att positivt forma framtiden med ansvarsfull rådgivning och kapital, idag och för framtida generationer. Genom att samarbeta med våra kunder vill vi vara en ledande katalysator i omställningen till en mer hållbar värld. I Sverige och i de baltiska länderna erbjuder vi ett stort spann av finansiella tjänster och rådgivning. I Danmark, Finland, Norge, Tyskland och Storbritannien är vi inriktade på företagsaffären och investment banking utifrån ett fullservicekoncept till företag och institutioner. Vår internationella prägel återspeglas genom vår närvaro i mer än 20 länder världen över med cirka 17 500 medarbetare. Den 31 mars 2024 uppgick koncernens balansomslutning till 4 130 miljarder kronor och förvaltat kapital till 2 567 miljarder kronor. Läs mer om SEB på sebgroup.com/sv.