Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Fortsatt vind i seglen för hushållens boprisförväntningar

SEB:s Boprisindikator ökar med 4 enheter i juni, från plus 48 till plus 52. På regional nivå ligger indikatorn mellan plus 43 och plus 58 enheter. Hushållens förväntningar på styrräntan om ett år sjunker med 0,36 procentenheter till 3,41 procent. Andelen hushåll som planerar att binda sina rörliga bolåneräntor stiger med 3 enheter från föregående månad till 11 procent. Det visar juni månads Boprisindikator.

Andelen hushåll som tror på stigande priser det kommande året ligger den här månaden på 62 procent, vilket är en ökning med 3 enheter från förra månaden. Andelen hushåll som tror på sjunkande priser minskar samtidigt med 1 enhet till 10 procent. Andelen som tror på oförändrade priser ligger kvar på 18 procent, samma nivå som föregående månad. Boprisindikatorn är skillnaden mellan andelen hushåll som tror på stigande priser och andelen som tror på fallande priser. Den ligger i denna mätning på plus 52, vilket är en ökning med 4 enheter från förra månaden.

– Hushållens boprisförväntningar har nu stigit sju månader i rad och en övervägande majoritet av svenskarna tror nu på stigande bostadspriser. Historiskt har liknande uppgångar i snitt avtagit efter sju månader. Dock talar fler räntesänkningar, stigande köpkraft och en ökad aktivitet på bostadsmarknaden för en fortsatt uppåtgående riktning. Vilken av dessa som till slut väger tyngst blir något att följa med spänning i kommande mätningar, säger SEB:s privatekonom Américo Fernández.

Hushållen tror att styrräntan kommer ligga på 3,41 procent om ett år
På frågan vad hushållen tror om nivån på Riksbankens styrränta om ett år svarar de i genomsnitt att styrräntan kommer att ligga på 3,41 procent. Det är en minskning med 0,36 procentenheter från föregående månad.

– Efter förra månadens räntebesked ser vi nu att hushållen tydligt justerar ner sina ränteförväntningar. Men trots Riksbankens signaler om ytterligare två sänkningar till hösten så vågar hushållen inte fullt ut räkna hem dem. Om samtliga sänkningar blir verklighet kan det mot slutet av året totalt innebära sänkta räntekostnader med nästan 2 000 kronor i månaden för den med ett bolån på 3 miljoner kronor, säger Américo Fernández.

11 procent av hushållen planerar att binda räntan
Av de hushåll som helt eller delvis har rörlig ränta på sina bolån svarar 11 procent att de har för avsikt att binda räntan inom den kommande tremånadersperioden. Det är en ökning med 3 enheter från förra månaden. Andelen som säger att de idag endast har rörlig ränta ökar med 3 enheter från föregående månad till 33 procent. Andelen som har bunden ränta minskar med 1 enhet från föregående månad till 20 procent. Andelen som har en kombination av bunden och rörlig ränta minskar med 3 enheter från föregående månad till 15 procent.

Boprisindikatorn fortsätter i alla regioner utom en
Boprisindikatorn stiger i samtliga regioner förutom i Norrland. I Svealand utom Stockholm stiger indikatorn med 8 enheter från plus 44 till plus 52. I Stockholm stiger indikatorn med 6 enheter från plus 52 till plus 58 medan den i Västra Götaland ökar med 5 enheter från plus 53 till plus 58. I Skåne och Östra Götaland stiger indikatorn med 2 respektive 1 enhet från plus 46 till plus 48 respektive plus 47. I Norrland sjunker indikatorn med 1 enhet från plus 44 till plus 43.

Demoskop genomför varje månad sedan mars 2003 på uppdrag av SEB undersökningen Boprisindikatorn. Denna undersökning bygger på cirka 1 000 webbintervjuer inom ramen för en onlinepanel. Undersökningen genomfördes under perioden 27 maj till 4 juni. Fram till och med december 2019 genomfördes Boprisindikatorn med hjälp av telefonintervjuer.

Boprisindikatorn - Utveckling senaste 12 månaderna:

Jul-23 Aug-23 Sep-23 Okt-23 Nov-23 Dec-23 Jan-24 Feb-24 Mar-24 Apr-24 Maj-24 Jun-24
14 15 6 4 0 4 19 25 32 39 48 52

För mer information, kontakta:
Américo Fernández, SEB:s privatekonom
070-739 4564
americo.fernandez@seb.se


Niklas Magnusson, presschef
070-763 8243
niklas.x.magnusson@seb.se

SEB är en ledande nordeuropeisk finansiell koncern med internationell räckvidd. Vårt syfte är att positivt forma framtiden med ansvarsfull rådgivning och kapital, idag och för framtida generationer. Genom att samarbeta med våra kunder vill vi vara en ledande katalysator i omställningen till en mer hållbar värld. I Sverige och i de baltiska länderna erbjuder vi ett stort spann av finansiella tjänster och rådgivning. I Danmark, Finland, Norge, Tyskland och Storbritannien är vi inriktade på företagsaffären och investment banking utifrån ett fullservicekoncept till företag och institutioner. Vår internationella prägel återspeglas genom vår närvaro i mer än 20 länder världen över med cirka 17 500 medarbetare. Den 31 mars 2024 uppgick koncernens balansomslutning till 4 130 miljarder kronor och förvaltat kapital till 2 567 miljarder kronor. Läs mer om SEB på sebgroup.com/sv.