Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Fortsatt optimism hos företagare i väntan på räntesänkningar

SEB:s Företagarindikator, som visar företagares syn på verksamheten de kommande tre månaderna, ökar i april med 2 enheter, från plus 14 till plus 16. I undersökningen stiger endast en av de tre ekonomiska indikatorerna. Arbetstiden ökar från minus 4 till plus 2, omsättningen minskar från minus 5 till minus 8 och likviditeten minskar från minus 2 till minus 7. 

Företagarindikator
Andelen företagare som tror på en positiv utveckling av verksamheten under den närmaste tremånadersperioden minskar från 29 procent till 28 procent samtidigt som andelen företagare som tror på en negativ utveckling minskar från 15 procent till 12 procent. Andelen som tror på oförändrad utveckling ökar från 55 procent till 57 procent. Företagarindikatorn är skillnaden mellan andelen som tror på en positiv utveckling och andelen som tror på en negativ utveckling. Indikatorn ligger i denna mätning på plus 16 enheter, vilket är 2 enheter högre än förra månaden.

– Konjunkturen fortsätter att uppvisa en del ljusglimtar i form av stadigt fallande inflation. Det stärker tron om att räntesänkningarna blir ett faktum till sommaren och ökar därmed företagarnas framtidstro den här månaden. Företagare med inriktning på hushållsnära tjänster är den grupp där optimismen är som starkast, vilket förmodligen drivs av att hushållen inte dragit ner på sin tjänstekonsumtion i samma utsträckning som varukonsumtionen, säger SEB:s privatekonom Américo Fernández.

Fler ekonomiska indikatorer
På frågan hur tre ekonomiska indikatorer (omsättning, likviditet och arbetstid) utvecklats under den senaste månaden jämfört med föregående månad, stiger en av de tre indikatorerna och två sjunker. Även dessa mäts som balansmått, det vill säga andelen som uppger en ökning minus andelen som uppger en minskning. Arbetstiden ökar från minus 4 till plus 2, omsättningen minskar från minus 5 till minus 8 och likviditeten minskar från minus 2 till minus 7.

– Arbetstiden är positiv för första gången sedan oktober 2023. Uppgången bör dock tolkas med viss försiktighet då arbetstiden tenderar att stiga under vårmånaderna. Riksbankens senaste räntebesked kom efter mätperioden och väntas därför lyfta den övergripande optimismen ytterligare under kommande månader, säger Américo Fernández.

Företagarindikatorn – Utvecklingen senaste tolv månaderna:

Maj-23 Jun-23 Jul-23 Aug-23 Sep-23 Okt-23 Nov-23 Dec-23 Jan-24 Feb-24 Mar-24 Apr-24
9 5 9 8 7 7 -2 -1 -3 17 14 16

Demoskop genomför varje månad undersökningen Företagarindikatorn på uppdrag av SEB. Denna undersökning bygger på cirka 600 webbintervjuer om enmansföretagares syn på omsättning, likviditet, arbetstid och framtidsutsikter. Undersökningen genomfördes under perioden 15 mars till 26 mars.

För mer information, kontakta:
Américo Fernández, SEB:s privatekonom
070-739 4564
americo.fernandez@seb.se

Niklas Magnusson, presschef
070-763 8243
niklas.x.magnusson@seb.se

SEB är en ledande nordeuropeisk finansiell koncern med internationell räckvidd. Vårt syfte är att positivt forma framtiden med ansvarsfull rådgivning och kapital, idag och för framtida generationer. Genom att samarbeta med våra kunder vill vi vara en ledande katalysator i omställningen till en mer hållbar värld. I Sverige och i de baltiska länderna erbjuder vi ett stort spann av finansiella tjänster och rådgivning. I Danmark, Finland, Norge, Tyskland och Storbritannien är vi inriktade på företagsaffären och investment banking utifrån ett fullservicekoncept till företag och institutioner. Vår internationella prägel återspeglas genom vår närvaro i mer än 20 länder världen över med cirka 17 500 medarbetare. Den 31 december 2023 uppgick koncernens balansomslutning till 3 608 miljarder kronor och förvaltat kapital till 2 361 miljarder kronor. Läs mer om SEB på sebgroup.com/sv.