Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Företagarnas optimism vänder upp igen inför sommaren

SEB:s Företagarindikator, som visar företagares syn på verksamheten de kommande tre månaderna, ökar den här månaden med 9 enheter från plus 9 till plus 18. I undersökningen minskar två av de tre ekonomiska indikatorer medan en är oförändrad. Arbetstiden ligger kvar på samma nivå som föregående månad på plus 1, medan omsättningen minskade från minus 2 till minus 4 och likviditeten minskade från plus 4 till minus 3. Det visar juni månads Företagarindikator.

Företagarindikator
Andelen företagare som tror på en positiv utveckling av verksamheten under den närmaste tremånadersperioden ökar från 24 procent till 30 procent samtidigt som andelen företagare som tror på en negativ utveckling minskar från 15 procent till 12 procent. Andelen som tror på oförändrad utveckling minskar från 58 procent till 55 procent. Företagarindikatorn är skillnaden mellan andelen som tror på en positiv utveckling och andelen som tror på en negativ utveckling. Indikatorn ligger i denna mätning på plus 18 enheter, vilket är 9 enheter högre än förra månaden.

– Riksbankens räntebesked satte sina tydliga spår i företagarnas framtidssyn. Efter förra månadens något bryska nedgång vänder nu optimismen tydligt upp igen efter att Riksbanken gått från ord till handling och sänkt styrräntan. Företagarindikatorn är nu på den högsta nivån sedan hösten 2021 och i takt med att fler räntesänkningar ligger i korten finns det anledning att tro att den optimistiska trenden håller i sig, säger SEB:s privatekonom Américo Fernández.

Fler ekonomiska indikatorer
På frågan hur tre ekonomiska indikatorer (omsättning, likviditet och arbetstid) utvecklats under den senaste månaden jämfört med föregående månad, sjunker två av de tre indikatorerna och en är oförändrad. Även dessa mäts som balansmått, det vill säga andelen som uppger en ökning minus andelen som uppger en minskning. Arbetstiden är oförändrad och ligger kvar på plus 1, medan omsättningen minskar från minus 2 till minus 4 och likviditeten minskar från plus 4 till minus 3.

– Även om framtidsoptimismen stiger den här månaden så återspeglar företagarnas ekonomiska indikatorer en något dystrare verklighetsbild. Under sommar- och semestertider tenderar företagarna uppvisa en något sämre företagsekonomi eftersom verksamheten går in i en lugnare fas. Men det här året ser likviditeten ut att minska redan innan sommaren vilket kan bli ett bekymmer i höst när affärerna drar i gång på allvar igen, säger Américo Fernández.

Företagarindikatorn – Utvecklingen senaste tolv månaderna:

Jul-23 Aug-23 Sep-23 Okt-23 Nov-23 Dec-23 Jan-24 Feb-24 Mar-24 Apr-24 Maj-24 Jun-24
9 8 7 7 -2 -1 -3 17 14 16 9 18

Demoskop genomför varje månad undersökningen Företagarindikatorn på uppdrag av SEB. Denna undersökning bygger på cirka 600 webbintervjuer om enmansföretagares syn på omsättning, likviditet, arbetstid och framtidsutsikter. Undersökningen genomfördes under perioden 17 maj till 27 maj.

För mer information, kontakta:
Américo Fernández, SEB:s privatekonom
070-739 4564
americo.fernandez@seb.se

Niklas Magnusson, presschef
070-763 8243
niklas.x.magnusson@seb.se

SEB är en ledande nordeuropeisk finansiell koncern med internationell räckvidd. Vårt syfte är att positivt forma framtiden med ansvarsfull rådgivning och kapital, idag och för framtida generationer. Genom att samarbeta med våra kunder vill vi vara en ledande katalysator i omställningen till en mer hållbar värld. I Sverige och i de baltiska länderna erbjuder vi ett stort spann av finansiella tjänster och rådgivning. I Danmark, Finland, Norge, Tyskland och Storbritannien är vi inriktade på företagsaffären och investment banking utifrån ett fullservicekoncept till företag och institutioner. Vår internationella prägel återspeglas genom vår närvaro i mer än 20 länder världen över med cirka 17 500 medarbetare. Den 31 mars 2024 uppgick koncernens balansomslutning till 4 130 miljarder kronor och förvaltat kapital till 2 567 miljarder kronor. Läs mer om SEB på sebgroup.com/sv.