Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Egenföretagarnas optimism håller i sig under våren

SEB:s Företagarindikator, som visar företagares syn på verksamheten de kommande tre månaderna, minskar den här månaden med 3 enheter från plus 17 till plus 14. I undersökningen stiger dock samtliga tre ekonomiska indikatorer men de är alla fortfarande negativa. Arbetstiden ökar från minus 5 till minus 4, omsättningen ökar från minus 8 till minus 5 och likviditeten ökar från minus 8 till minus 2. Det visar mars månads Företagarindikator.

Företagarindikator
Andelen företagare som tror på en positiv utveckling av verksamheten under den närmaste tremånadersperioden minskar från 31 procent till 29 procent samtidigt som andelen företagare som tror på en negativ utveckling ökar från 14 procent till 15 procent. Andelen som tror på oförändrad utveckling ökar från 54 procent till 55 procent. Företagarindikatorn är skillnaden mellan andelen som tror på en positiv utveckling och andelen som tror på en negativ utveckling. Indikatorn ligger i denna mätning på plus 14 enheter, vilket är 3 enheter lägre än förra månaden.

– Likt andra konjunkturindikatorer ser vi den här månaden en viss nedjustering i framtidstron jämfört med förra månadens stora uppgång. Indikatorn befinner sig dock fortfarande en bit över sitt historiska snitt vilket återspeglar att optimismen håller i sig. Blickar vi mot våren så är det en period som oftast förknippas med högre aktivitet hos egenföretagare men som eventuellt kan få ett bakslag om räntesignalerna från Riksbanken skjuts på framtiden, säger SEB:s privatekonom Américo Fernández.

Fler ekonomiska indikatorer
På frågan hur tre ekonomiska indikatorer (omsättning, likviditet och arbetstid) utvecklats under den senaste månaden jämfört med föregående månad, så stiger samtliga indikatorer. Även dessa mäts som balansmått, det vill säga andelen som uppger en ökning minus andelen som uppger en minskning. Samtliga indikatorer är fortfarande negativa. Arbetstiden ökar från minus 5 till minus 4, omsättningen ökar från minus 8 till minus 5 och likviditeten ökar från minus 8 till minus 2.

– Trots att samtliga ekonomiska indikatorer fortfarande befinner sig under nollstrecket vittnar den längre trenden om tydliga bottenkänningar. I takt med en växande aktivitet kan vi under senvåren komma att se ett skifte till positiva ekonomiska indikatorer vilket i sådant fall blir första gången sedan våren 2023, säger Américo Fernández.

Företagarindikatorn – Utvecklingen senaste tolv månaderna:

mar-24 feb-24 jan-24 dec-23 nov-23 okt-23 sep-23 aug-23 jul-23 jun-23 maj-23 apr-23
14 17 -3 -1 -2 7 7 8 9 5 9 0

Demoskop genomför varje månad undersökningen Företagarindikatorn på uppdrag av SEB. Denna undersökning bygger på cirka 600 webbintervjuer om enmansföretagares syn på omsättning, likviditet, arbetstid och framtidsutsikter. Undersökningen genomfördes under perioden 16 februari till 26 februari.

För mer information, kontakta:
Américo Fernández, SEB:s privatekonom
070-739 4564
americo.fernandez@seb.se

Niklas Magnusson, chef för Medierelationer & Extern kommunikation
070-763 8243
niklas.x.magnusson@seb.se

SEB är en ledande nordeuropeisk finansiell koncern med internationell räckvidd. Vårt syfte är att positivt forma framtiden med ansvarsfull rådgivning och kapital, idag och för framtida generationer. Genom att samarbeta med våra kunder vill vi vara en ledande katalysator i omställningen till en mer hållbar värld. I Sverige och i de baltiska länderna erbjuder vi ett stort spann av finansiella tjänster och rådgivning. I Danmark, Finland, Norge, Tyskland och Storbritannien är vi inriktade på företagsaffären och investment banking utifrån ett fullservicekoncept till företag och institutioner. Vår internationella prägel återspeglas genom vår närvaro i mer än 20 länder världen över med cirka 17 500 medarbetare. Den 31 december 2023 uppgick koncernens balansomslutning till 3 608 miljarder kronor och förvaltat kapital till 2 361 miljarder kronor. Läs mer om SEB på sebgroup.com/sv.