Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Egenföretagarnas framtidsutsikter vänder upp

SEB:s Företagarindikator, som visar företagares syn på verksamheten de kommande tre månaderna, ökar den här månaden med 20 enheter från minus 3 till plus 17. I undersökningen stiger två av de tre ekonomiska indikatorerna men samtliga är fortfarande negativa. Arbetstiden ökar från minus 10 till minus 5 och omsättningen ökar från minus 9 till minus 8 medan likviditeten minskar från minus 2 till minus 8. Det visar februari månads Företagarindikator.

Företagarindikator
Andelen företagare som tror på en positiv utveckling av verksamheten under den närmaste tremånadersperioden ökar från 18 procent till 31 procent samtidigt som andelen företagare som tror på en negativ utveckling minskar från 21 procent till 14 procent. Andelen som tror på oförändrad utveckling minskar från 58 procent till 54 procent. Företagarindikatorn är skillnaden mellan andelen som tror på en positiv utveckling och andelen som tror på en negativ utveckling. Indikatorn ligger i denna mätning på plus 17 enheter, vilket är 20 enheter högre än förra månaden.

– Den här månaden ser vi en helvändning i företagarnas framtidstro som nu når den högsta nivån sedan våren 2022 innan ränteuppgångarna tog fart. Under året väntas hushållens köpkraft, och därmed efterfrågan, göra comeback vilket tillsammans med räntesänkningar kan ge ytterligare vind i seglen för Sveriges egenföretagare, säger SEB:s privatekonom Américo Fernández.

Fler ekonomiska indikatorer
På frågan hur tre ekonomiska indikatorer (omsättning, likviditet och arbetstid) utvecklats under den senaste månaden jämfört med föregående månad, stiger två av de tre indikatorerna medan en sjunker. Även dessa mäts som balansmått, det vill säga andelen som uppger en ökning minus andelen som uppger en minskning. Samtliga indikatorer är fortfarande negativa. Arbetstiden ökar från minus 10 till minus 5 och omsättningen ökar från minus 9 till minus 8. Det är endast likviditeten som minskar den här månaden från minus 2 till minus 8.

– Det är normalt att det finns en viss otakt mellan bakåtblickande ekonomiska indikatorer och en framtidstro. Företagarna har trots ett tufft 2023 en god motståndskraft och hela 9 av 10 uppger sig ha tillräckliga krockkuddar för att hantera ett par månader utan intäkter. Förväntansbilden är dock att dessa inte kommer behövas och under våren väntas den växande optimismen också lysa igenom de ekonomiska indikatorerna, säger Américo Fernández.

Företagarindikatorn - Utvecklingen senaste tolv månaderna

feb-24 jan-24 dec-23 nov-23 okt-23 sep-23 aug-23 jul-23 jun-23 maj-23 apr-23 mar-23
17 -3 -1 -2 7 7 8 9 5 9 0 4

Demoskop genomför varje månad undersökningen Företagarindikatorn på uppdrag av SEB. Denna undersökning bygger på cirka 600 webbintervjuer om enmansföretagares syn på omsättning, likviditet, arbetstid och framtidsutsikter. Undersökningen genomfördes under perioden 19 januari till 29 januari.

För mer information, kontakta:
Américo Fernández, SEB:s privatekonom
070-739 4564
americo.fernandez@seb.se

Niklas Magnusson, chef för Medierelationer & Extern kommunikation
070-763 8243
niklas.x.magnusson@seb.se

SEB är en ledande nordeuropeisk finansiell koncern med internationell räckvidd. Vårt syfte är att positivt forma framtiden med ansvarsfull rådgivning och kapital, idag och för framtida generationer. Genom att samarbeta med våra kunder vill vi vara en ledande katalysator i omställningen till en mer hållbar värld. I Sverige och i de baltiska länderna erbjuder vi ett stort spann av finansiella tjänster och rådgivning. I Danmark, Finland, Norge, Tyskland och Storbritannien är vi inriktade på företagsaffären och investment banking utifrån ett fullservicekoncept till företag och institutioner. Vår internationella prägel återspeglas genom vår närvaro i mer än 20 länder världen över med cirka 17 500 medarbetare. Den 31 december 2023 uppgick koncernens balansomslutning till 3 608 miljarder kronor och förvaltat kapital till 2 361 miljarder kronor. Läs mer om SEB på sebgroup.com/sv.