Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

CFO Survey: Svenska finanschefer ser ljusare på framtiden

Svenska finanschefer ser ljusare på affärsmöjligheter och finansiella utsikter jämfört med i höstas. Kostnadsreducering utgör högsta prioritet medan ekonomisk tillväxt ses som den största risken. Det visar vårens CFO Survey från Deloitte och SEB.

–    Det ser ut som att världens centralbanker är på väg att sänka räntorna, i alla fall i Europa, vilket stöttar ekonomierna mot en tydligare återhämtning. Lägre inflation och förbättrad köpkraft gör att den ökade tillförsikten bland finanscheferna är högst rimlig. Osäkerheten vi såg i höstas är inte bortblåst men sikten är klarare och en annalkande ekonomisk vår är inom räckhåll, säger Marcus Widén, ekonom på SEB.

Andelen finanschefer som ser affärsmöjligheterna som fördelaktiga de kommande sex månaderna ökar i vårens CFO Survey till 24 procent, från 20 procent i höstas. Det betyder att indikatorn, eller nettobalansen mellan de som har en positiv syn och de som har en negativ syn, stiger till 0, från rekordlåga minus 28 i höstas. Även om synen har förbättrats är nettotalet fortsatt förhållandevis lågt – det tredje lägsta sedan 2013. 

–    De flesta branscher ligger samlade kring att läget ses som genomsnittligt. De branscher där fördelningen lutar åt det mer negativa hållet är transport, konsumentprodukter och bostadsbyggare, vilket inte är särskilt förvånande givet geopolitiska risker och ett fortsatt svårt läge för konsumenter och bostadsköpare, säger Robert Bergström, partner på Deloitte.

Prioriteringar och risker

Kostnadsreducering är, likt i höstas, finanschefernas högsta prioritering. 57 procent av finanscheferna uppger kostnadsreducering som en prioritet. Därefter rankas organisk tillväxt och åtgärder för att förbättra kassaflödet högst.

Vad gäller risker anser 47 procent att ekonomisk tillväxt utgör en betydande risk de närmaste 12 månaderna. Det gör den till den mest betydande risken, följt av vikande inhemsk efterfrågan och pressade marginaler och priser. Den största ökningen utgörs av geopolitiska risker som ökat från 16 procent till 33 procent sedan höstens undersökning.

Geopolitiska risker 

Vårens undersökning ställer även frågor om finanschefernas syn på geopolitiska risker och hur de påverkar företagen. Frågorna syftar på att särskilja bedömningen av hur troligt finanscheferna bedömer att enskilda risker materialiseras och hur allvarliga de bedömer att riskerna är. Utpressning och cyberattacker sticker ut som risker som både bedöms som troliga (90 procent) och allvarliga (80 procent). 

–    En övergripande slutsats är att de riskbilder som tecknas för global makroekonomi inte nödvändigtvis har samma fokus hos finanschefer. Det är tydligt att insyn och framför allt förmåga att påverka eller motverka en händelse påverkar bedömningen av hur troligt det är att den inträffar och hur stor inverkan den skulle ha på verksamheten, säger Marcus Widén.
Om undersökningen

CFO Survey genomfördes i mars 2024 och bygger på ett antal frågor som presenterats för och besvarats av utvalda deltagare via ett webbaserat formulär. De finanschefer som deltagit i undersökningen representerar ett urval av större svenska företag från olika branscher. Undersökningen har genomförts sedan 2006.Läs rapporten här, www.cfosurvey.se

För mer information, kontakta:
Marcus Widén, ekonom, SEB
070-639 1057
marcus.widen@seb.se

Presskontakt:
Niklas Magnusson, chef för Medierelationer & Extern kommunikation
070-763 8243
niklas.x.magnusson@seb.se

SEB är en ledande nordeuropeisk finansiell koncern med internationell räckvidd. Vårt syfte är att positivt forma framtiden med ansvarsfull rådgivning och kapital, idag och för framtida generationer. Genom att samarbeta med våra kunder vill vi vara en ledande katalysator i omställningen till en mer hållbar värld. I Sverige och i de baltiska länderna erbjuder vi ett stort spann av finansiella tjänster och rådgivning. I Danmark, Finland, Norge, Tyskland och Storbritannien är vi inriktade på företagsaffären och investment banking utifrån ett fullservicekoncept till företag och institutioner. Vår internationella prägel återspeglas genom vår närvaro i mer än 20 länder världen över med cirka 17 500 medarbetare. Den 31 mars 2024 uppgick koncernens balansomslutning till 4 130 miljarder kronor och förvaltat kapital till 2 567 miljarder kronor. Läs mer om SEB på sebgroup.com/sv.