Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Boprisförväntningarna tillbaka på samma nivå som innan första räntehöjningen

SEB:s Boprisindikator ökar med 7 enheter i april, från plus 32 till plus 39. På regional nivå ligger indikatorn mellan plus 33 och plus 44 enheter. Hushållens förväntningar på styrräntan om ett år sjunker med 0,08 procentenheter till 3,63 procent. Andelen hushåll som planerar att binda sina rörliga bolåneräntor sjunker med 2 enheter från föregående månad till 4 procent. Det visar april månads Boprisindikator. 

Andelen hushåll som tror på stigande priser det kommande året ligger den här månaden på 52 procent, en ökning med 4 enheter från förra månaden. Andelen hushåll som tror på sjunkande priser minskar med 3 enheter till 13 procent. Andelen som tror på oförändrade priser ökar med 1 enhet till 24 procent. Boprisindikatorn är skillnaden mellan andelen hushåll som tror på stigande priser och andelen som tror på fallande priser. Indikatorn ligger i denna mätning på plus 39, vilket är en ökning med 7 enheter från förra månaden. 

– Den här månaden ser vi ytterligare ett glädjeskutt i hushållens boprisförväntningar. Indikatorn har stigit fem månader i rad och ligger nu på samma nivå som den gjorde innan Riksbankens första räntehöjning i april 2022. Den växande optimismen återspeglar bostadsmarknadens motståndskraft och kan lägga grunden för en något mer bestående vändning i bostadspriserna, säger SEB:s privatekonom Américo Fernández.

Hushållen tror att styrräntan kommer ligga på 3,63 procent om ett år 
På frågan vad hushållen tror om nivån på Riksbankens styrränta om ett år svarar de i genomsnitt att styrräntan kommer att ligga på 3,63 procent. Det är en minskning med 0,08 procentenheter från föregående månad. 

– Under mätperioden beslutade Riksbanken att hålla styrräntan oförändrad men skickade en tydlig signal om att en första räntesänkning kan komma till sommaren följt av ytterligare två sänkningar till hösten. Trots det väntar sig hushållen knappt två sänkningar under det kommande året vilket kan vara en sund inställning då plånbokseffekten riskerar att bli ganska begränsad i det korta perspektivet, säger Américo Fernández.

4 procent av hushållen planerar att binda räntan 
Av de hushåll som helt eller delvis har rörlig ränta på sina bolån svarar 4 procent att de har för avsikt att binda räntan inom den kommande tremånadersperioden. Det är en minskning med 2 enheter från förra månaden. Andelen som säger att de idag endast har rörlig ränta ligger kvar på samma nivå som föregående månad på 33 procent. Andelen som har bunden ränta ökar med 5 enheter från föregående månad till 23 procent. Andelen som har en kombination av bunden och rörlig ränta ligger kvar på samma nivå som föregående månad på 16 procent.

Boprisindikatorn fortsätter stiga i samtliga regioner
Boprisindikatorn stiger i samtliga regioner och ligger i den här mätningen på mellan 33 och 44 enheter. I Norrland ökar indikatorn med 15 enheter från plus 18 till plus 33. I Östra Götaland stiger indikatorn med 11 enheter från plus 23 till plus 34 och i Skåne ökar den med 9 enheter från plus 35 till plus 44. I både Stockholm och Västra Götaland ökar indikatorn med 5 enheter från plus 38 till plus 43 respektive plus 36 till plus 41. I Svealand utom Stockholm ökar indikatorn med 2 enheter från plus 38 till plus 40. 

Demoskop genomför varje månad sedan mars 2003 på uppdrag av SEB undersökningen Boprisindikatorn. Denna undersökning bygger på cirka 1 000 webbintervjuer inom ramen för en onlinepanel. Undersökningen genomfördes under perioden 26 mars till 2 april. Fram till och med december 2019 genomfördes Boprisindikatorn med hjälp av telefonintervjuer.

Boprisindikatorn - Utveckling senaste 12 månaderna: 

Maj-23 Jun-23 Jul-23 Aug-23 Sep-23 Okt-23 Nov-23 Dec-23 Jan-24 Feb-24 Mar-24 Apr-24
-7 11 14 15 6 4 0 4 19 25 32 39

För mer information, kontakta:
Américo Fernández, SEB:s privatekonom
070-739 4564
americo.fernandez@seb.se


Niklas Magnusson, chef för Medierelationer & Extern kommunikation
070-763 8243
niklas.x.magnusson@seb.se

SEB är en ledande nordeuropeisk finansiell koncern med internationell räckvidd. Vårt syfte är att positivt forma framtiden med ansvarsfull rådgivning och kapital, idag och för framtida generationer. Genom att samarbeta med våra kunder vill vi vara en ledande katalysator i omställningen till en mer hållbar värld. I Sverige och i de baltiska länderna erbjuder vi ett stort spann av finansiella tjänster och rådgivning. I Danmark, Finland, Norge, Tyskland och Storbritannien är vi inriktade på företagsaffären och investment banking utifrån ett fullservicekoncept till företag och institutioner. Vår internationella prägel återspeglas genom vår närvaro i mer än 20 länder världen över med cirka 17 500 medarbetare. Den 31 december 2023 uppgick koncernens balansomslutning till 3 608 miljarder kronor och förvaltat kapital till 2 361 miljarder kronor. Läs mer om SEB på sebgroup.com/sv.