Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Vinterstämning hos egenföretagarna

SEB:s Företagarindikator, som visar företagares syn på verksamheten de kommande tre månaderna, ökar den här månaden med 1 enhet från minus 2 till minus 1. I undersökningen ökar två av de tre ekonomiska indikatorerna men samtliga är fortfarande negativa. Arbetstiden ökar från minus 7 till minus 4 och omsättningen ökar från minus 15 till minus 5 medan likviditeten minskar från minus 6 till minus 8. Det visar december månads Företagarindikator.

Företagarindikator
Andelen företagare som tror på en positiv utveckling av verksamheten under den närmaste tremånadersperioden ökar från 18 procent till 19 procent samtidigt som andelen företagare som tror på en negativ utveckling ligger kvar på samma nivå som föregående månad, 20 procent. Andelen som tror på oförändrad utveckling ligger också kvar på samma nivå denna månad, det vill säga 60 procent. Företagarindikatorn är skillnaden mellan andelen som tror på en positiv utveckling och andelen som tror på en negativ utveckling. Indikatorn ligger i denna mätning på minus 1 enhet, vilket är 1 enhet högre än förra månaden.

– Ett tufft företagsekonomiskt år med stigande räntor och vikande efterfråga från konsumenter går mot sitt slut och företagarna uppvisar en fortsatt nedtonad framtidstro. Det mesta talar för att 2024 inledningsvis kommer fortsätta dämpa företagsutsikterna men i takt med att räntesänkningarna tar fart och hushållens köpkraft återhämtas kommer också företagarnas framtidstro att vända till plus, säger SEB:s privatekonom Américo Fernández.

Fler ekonomiska indikatorer
På frågan hur tre ekonomiska indikatorer (omsättning, likviditet och arbetstid) utvecklats under den senaste månaden jämfört med föregående månad, sjunker en av de tre indikatorerna medan två stiger. Även dessa mäts som balansmått, det vill säga andelen som uppger en ökning minus andelen som uppger en minskning. Samtliga indikatorer är fortfarande negativa där arbetstiden ökar från minus 7 till minus 4 och omsättningen ökar från minus 15 till minus 5. Det är endast likviditeten som minskar den här månaden från minus 6 till minus 8.

– Företagarnas ekonomiska indikatorer fortsätter att återspegla en tydlig lågkonjunktur och efter ett tufft år kan likviditeten komma att spela en avgörande roll under 2024. Här finns dock goda möjligheter för företagare att få avkastning på sin överskottslikviditet nu när sparräntorna gjort comeback efter en lång period i dvala, säger Américo Fernández.

Företagarindikatorn – Utvecklingen senaste tolv månaderna:

dec-23 nov-23 okt-23 sep-23 aug-23 jul-23 jun-23 maj-23 apr-23 mar-23 feb-23 jan-23
-1 -2 7 7 8 9 5 9 0 4 0 -7

Demoskop genomför varje månad undersökningen Företagarindikatorn på uppdrag av SEB. Denna undersökning bygger på cirka 600 webbintervjuer om enmansföretagares syn på omsättning, likviditet, arbetstid och framtidsutsikter. Undersökningen genomfördes under perioden 17 - 27 november.

För mer information, kontakta:
Américo Fernández, SEB:s privatekonom
070-739 4564
americo.fernandez@seb.se

Niklas Magnusson, presschef
070-763 8243
niklas.x.magnusson@seb.se

SEB är en ledande nordeuropeisk finansiell koncern med internationell räckvidd. Vårt syfte är att positivt forma framtiden med ansvarsfull rådgivning och kapital, idag och för framtida generationer. Genom att samarbeta med våra kunder vill vi vara en ledande katalysator i omställningen till en mer hållbar värld. I Sverige och i de baltiska länderna erbjuder vi ett stort spann av finansiella tjänster och rådgivning. I Danmark, Finland, Norge, Tyskland och Storbritannien är vi inriktade på företagsaffären och investment banking utifrån ett fullservicekoncept till företag och institutioner. Vår internationella prägel återspeglas genom vår närvaro i mer än 20 länder världen över med cirka 17 500 medarbetare. Den 30 september 2023 uppgick koncernens balansomslutning till 4 134 miljarder kronor och förvaltat kapital till 2 194 miljarder kronor. Läs mer om SEB på sebgroup.com/sv.