Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Välkommen till SEB:s årsstämma den 4 april 2023

Skandinaviska Enskilda Banken AB (”SEB”) håller årsstämma den 4 april 2023, kl. 13.00 i Konserthuset vid Hötorget i Stockholm.

Före årsstämman serveras lättare förtäring och dryck. Ledamöter av den verkställande ledningen finns på plats för att svara på frågor från aktieägarna.

Styrelsen har beslutat att aktieägare ska kunna utöva sin rösträtt på årsstämman även genom poströstning, i enlighet med föreskrifterna i SEB:s bolagsordning. Det kommer också finnas möjlighet att följa stämman online på SEB:s webbplats sebgroup.com/sv, dock utan möjlighet att rösta eller ställa frågor. Det krävs inte någon särskild registrering för att följa stämman online.

På dagordningen för årsstämman finns bland annat styrelsens förslag till en ordinarie utdelning om 6:75 kronor per A och C aktie för 2022.  Valberedningen har informerats att alla nuvarande ledamöter utom Jesper Ovesen står till förfogande för omval. Valberedningen föreslår omval av Marcus Wallenberg, Jacob Aarup-Andersen, Signhild Arnegård Hansen, Anne-Catherine Berner, John Flint, Winnie Fok, Sven Nyman, Lars Ottersgård, Helena Saxon och Johan Torgeby, samt nyval av Svein Tore Holsether.

Kallelsen till årsstämman och valberedningens och styrelsens fullständiga förslag till beslut hålls tillgängliga på sebgroup.com/sv och på bankens huvudkontor på Kungsträdgårdsgatan 8 i Stockholm. Kallelsen kommer att publiceras i Post- och Inrikes Tidningar den 24 februari 2023. En annons om kallelsen införs i Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet och Dagens Industri den 24 februari 2023.

För mer information, kontakta:
Pawel Wyszynski, chef Investor Relations
070-462 2111
pawel.wyszynski@seb.se

Presskontakt:
Niklas Magnusson, chef för Medierelationer & Extern kommunikation
070-763 8243
niklas.x.magnusson@seb.se

SEB är en ledande nordeuropeisk finansiell koncern med internationell räckvidd. Vårt syfte är att positivt forma framtiden med ansvarsfull rådgivning och kapital, idag och för framtida generationer. Genom att samarbeta med våra kunder vill vi vara en ledande katalysator i omställningen till en mer hållbar värld. I Sverige och i de baltiska länderna erbjuder vi ett stort spann av finansiella tjänster och rådgivning. I Danmark, Finland, Norge, Tyskland och Storbritannien är vi inriktade på företagsaffären och investment banking utifrån ett fullservicekoncept till företag och institutioner. Vår internationella prägel återspeglas genom vår närvaro i mer än 20 länder världen över med cirka 16 500 medarbetare. Den 31 december 2022 uppgick koncernens balansomslutning till 3 533 miljarder kronor och förvaltat kapital till 2 123 miljarder kronor. Läs mer om SEB på sebgroup.com/sv.