Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Tufft börs- och ränteklimat slår mot hushållens förmögenhet

De svenska hushållens brutto- och nettoförmögenhet minskade under det tredje kvartalet 2023. Nedgången beror främst på en negativ börsutveckling. Den svaga tillgångssidan tillsammans med försiktigt stigande skulder fick hushållens skuldkvot att stiga något under kvartalet. Samtidigt fortsätter räntekvoten stiga med anledning av det höga ränteläget. Det visar SEB:s Sparbarometer för tredje kvartalet 2023, som presenteras i dag.

Hushållens nettoförmögenhet minskade under det tredje kvartalet med 327 miljarder kronor (-1,5 procent) och uppgick vid utgången av kvartalet till 21 617 miljarder kronor. Värdet på hushållens bruttoförmögenhet sjönk med 320 miljarder kronor till 26 854 miljarder kronor. Nedgången är driven av minskade aktietillgångar (-3,6 procent) och räntetillgångar (-0,7 procent), medan fastighetstillgångarna ökade (+0,7 procent). Hushållens nysparande uppgick till 87 miljarder kronor vilket innebär att hushållen sparat drygt 539 miljarder kronor de senaste 12 månaderna.

– Det mesta på den ekonomiska dagordningen pekade i negativ riktning under det tredje kvartalet. En svag börs, avmattad bostadsmarknad och en räntehöjning från Riksbanken fortsatte pressa ner hushållens förmögenhet. Inför årets sista kvartal finns dock goda förutsättningar för att hushållen äntligen kan andas ut med något mer positiva börsvindar och en efterlängtad räntetopp, säger SEB:s privatekonom Américo Fernández.

Under det tredje kvartalet ökade hushållens skulder med 7 miljarder kronor (+0,1 procent). Den genomsnittliga ökningstakten för de tio senaste åren är 1,3 procent. På årsbasis sjönk ökningstakten jämfört med föregående kvartal från 1,2 procent till 0,7 procent. Ökningstakten har aldrig legat under 1 procent tidigare, och det är således den lägsta sedan mätningarna började. Bostadslånen ökade med 0,1 procent samtidigt som studielånen ökade med 1,2 procent och konsumtionslånen med 0,5 procent. Övriga lån minskade däremot ytterligare detta kvartal med 0,1 procent. Bostadslånen står för nästan 80 procent av hushållens samlade skulder. Räntekvoten, som visar hushållens räntekostnader som andel av disponibel inkomst, ökade med 25 procent under kvartalet från 6,5 procent till 8,1 procent och ligger nu på samma nivå som under slutet av 2008.

– Ränteläget är den enskilt viktigaste komponenten för att avgöra vart bostadsmarknaden är på väg. Hushållens räntekvot når nu den högsta nivån sedan slutet av 2008 och pressar ner hushållens vilja att ta på sig mer skuld till rekordlåga nivåer. Med en stundande ränteplatå, låg skuldbenägenhet och fortsatt urholkad köpkraft talar det mesta för att bostadsmarknaden bottnar först en bra bit in på 2024, säger Américo Fernández.

Kv3 2023 Miljarder kronor*
Ingående värde 27 175
Förändring räntetillgångar -36
Förändring aktietillgångar -362
Förändring fastighetstillgångar   +79
      Varav nysparande +87
Utgående värde 26 854
Skulder -5 237
Nettotillgångar 21 617

*Avrundade siffror vilken kan bidra till differens i summering av tabell.
 

Fördelning av hushållens tillgångar Miljarder kronor Förändring i procent
Räntetillgångar 5 394 -0,7
Aktietillgångar 9 679 -3,6
Fastighetstillgångar 11 782 +0,7

För mer information, kontakta:
Américo Fernández, SEB:s privatekonom
070-739 4564
americo.fernandez@seb.se

Susanne Eliasson, senior privatekonomisk analytiker
070-763 6588
susanne.eliasson@seb.se

Amie Berglund, privatekonomisk analytiker och ansvarig för sammanställningen av Sparbarometern
070-739 4151
amie.berglund@seb.se

Presskontakt:
Niklas Magnusson, chef för Medierelationer & Extern kommunikation
070-763 82 43
niklas.x.magnusson@seb.se 

SEB är en ledande nordeuropeisk finansiell koncern med internationell räckvidd. Vårt syfte är att positivt forma framtiden med ansvarsfull rådgivning och kapital, idag och för framtida generationer. Genom att samarbeta med våra kunder vill vi vara en ledande katalysator i omställningen till en mer hållbar värld. I Sverige och i de baltiska länderna erbjuder vi ett stort spann av finansiella tjänster och rådgivning. I Danmark, Finland, Norge, Tyskland och Storbritannien är vi inriktade på företagsaffären och investment banking utifrån ett fullservicekoncept till företag och institutioner. Vår internationella prägel återspeglas genom vår närvaro i mer än 20 länder världen över med cirka 17 500 medarbetare. Den 30 september 2023 uppgick koncernens balansomslutning till 4 134 miljarder kronor och förvaltat kapital till 2 194 miljarder kronor. Läs mer om SEB på sebgroup.com/sv.