Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Sveriges egenföretagare mer avvaktande inför sommaren

SEB:s Företagarindikator, som visar företagares syn på verksamheten de kommande tre månaderna, minskar med 4 enheter i juni, från plus 9 till plus 5. I undersökningen minskar två av de tre ekonomiska indikatorerna. Omsättningen minskar från plus 3 till minus 4 och arbetstiden från plus 3 till minus 3. Likviditeten ligger kvar på plus 1.

Andelen företagare som tror på en positiv utveckling av verksamheten under den närmaste tremånadersperioden minskar från 25 procent till 21 procent. Andelen företagare som tror på en negativ utveckling ligger kvar på 16 procent, samma nivå som föregående månad. Andelen som tror på oförändrad utveckling ökar från 56 procent till 61 procent. Företagarindikatorn är skillnaden mellan andelen som tror på en positiv utveckling och andelen som tror på en negativ utveckling. Indikatorn ligger i denna mätning på 5 enheter, vilket är en nedgång med 4 enheter från förra månaden.

– Den här månaden bromsar företagarnas framtidstro något. Nedgången bör dock tolkas med försiktighet eftersom en del säsongsmönster gör sig påminda. Inför semestertider brukar företagare förvänta sig en lugnare aktivitet och det behöver därmed inte ses som starten på en växande pessimism, säger SEB:s privatekonom Américo Fernández.

Fler ekonomiska indikatorer
På frågan hur tre ekonomiska indikatorer (omsättning, likviditet och arbetstid) utvecklats under den senaste månaden jämfört med föregående månad, sjunker två av de tre indikatorerna medan en är oförändrad. Även dessa indikatorer mäts som balansmått, det vill säga andelen som uppger en ökning minus andelen som uppger en minskning. Omsättningen minskar från plus 3 till minus 4 och arbetstiden minskar från plus 3 till minus 3. Likviditeten ligger kvar på samma nivå som förra månaden, plus 1.

– Möjligen kan månadens ekonomiska indikatorer visa tidiga tecken på att det finns en underliggande pessimism utöver det vanliga säsongsmönstret. Oftast faller omsättning och arbetstid ett par månader efter en nedgång i Företagarindikatorn. Den här månaden sammanfaller de, vilket kan vara en återspegling av att lågkonjunkturen försiktigt börjar sprida sig bredare i ekonomin, säger Américo Fernández.

Företagarindikatorn – Utvecklingen senaste tolv månaderna:

jun-23 maj-23 apr-23 mar-23 feb-23 jan-23 dec-22 nov-21 okt-22 sep-22 aug-22 jul-22
5 9 0 4 0 -7 -2 -1 1 8 7 -3

Demoskop genomför varje månad undersökningen Företagarindikatorn på uppdrag av SEB. Denna undersökning bygger på cirka 600 webbintervjuer om enmansföretagares syn på omsättning, likviditet, arbetstid och framtidsutsikter. Undersökningen genomfördes under perioden 19-30 maj.
 

För mer information, kontakta:
Américo Fernández, SEB:s privatekonom
070-739 4564
americo.fernandez@seb.se

Niklas Magnusson, chef för Medierelationer & Extern kommunikation
070-763 8243
niklas.x.magnusson@seb.se

SEB är en ledande nordeuropeisk finansiell koncern med internationell räckvidd. Vårt syfte är att positivt forma framtiden med ansvarsfull rådgivning och kapital, idag och för framtida generationer. Genom att samarbeta med våra kunder vill vi vara en ledande katalysator i omställningen till en mer hållbar värld. I Sverige och i de baltiska länderna erbjuder vi ett stort spann av finansiella tjänster och rådgivning. I Danmark, Finland, Norge, Tyskland och Storbritannien är vi inriktade på företagsaffären och investment banking utifrån ett fullservicekoncept till företag och institutioner. Vår internationella prägel återspeglas genom vår närvaro i mer än 20 länder världen över med cirka 16 500 medarbetare. Den 31 mars 2023 uppgick koncernens balansomslutning till 3 802 miljarder kronor och förvaltat kapital till 2 221 miljarder kronor. Läs mer om SEB på sebgroup.com/sv.