Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Svenskarnas sparande letar efter ett nytt normalläge

SEB:s undersökning Sparkollen, som tar tempen på om hushållen planerar att öka eller minska sitt sparande närmaste halvåret, ligger under det andra kvartalet på 6, vilket är samma nivå som föregående kvartal. Det genomsnittliga månadssparandet under perioden ökade med 10 procent till 5 622 kronor. Undersökningen visar också att spararna ser ljusare på konsumtionen de närmaste sex månaderna.

Sparkollen
Andelen hushåll som planerar att spara mer de kommande sex månaderna jämfört med det senaste halvåret har minskat från 21 procent i första kvartalet till 19 procent i andra kvartalet. Samtidigt har andelen som planerar att spara mindre minskat från 15 procent till 13 procent medan andelen som inte planerar några förändringar i sitt sparande har ökat från 58 procent till 62 procent. Sparkollen är skillnaden mellan andelen som planerar att öka sitt sparande och andelen som planerar att minska sitt sparande. Sparkollen ligger i denna mätning på 6, vilket är samma nivå som föregående kvartal.
 
– Efter en lång period av ansträngd ekonomi och tuffa prioriteringar börjar hushållen nu leta efter ett nytt normalläge i sin privatekonomi. Det här kvartalet är det mer än hälften av svenskarna som inte planerar att förändra varken sitt spar- eller konsumtionsbeteende de kommande sex månaderna. Det är ett tydligt tecken på att många nu nått vägs ände när det kommer till att anpassa plånboken, säger SEB:s privatekonom Américo Fernández.

Hushållen sparar i genomsnitt 5 622 kronor per månad
Under det andra kvartalet hade 90 procent av svenskarna ett månadssparande, vilket är en ökning med 3 enheter jämfört med föregående kvartal. Det genomsnittliga sparbeloppet steg från 5 115 kronor per månad till 5 622 kronor. Sparandet i aktier fortsatte att minska och en genomsnittlig sparad hundralapp fördelades med 38 kronor på sparkonto, 23 kronor i amortering, 15 kronor i fonder, 9 kronor i aktier, 9 kronor i pensionssparande och 6 kronor på annat sätt. 

– Det är ett styrkebesked att hushållen håller i sitt sparande och under andra kvartalet uppger 9 av 10 att de sparar månatligen. I takt med de högre räntorna väljer också fler hushåll att öka sina amorteringar i syfte att sänka skulderna och därmed räntekostnaderna. Det är en utveckling som välkomnas och som kan ge lite extra andrum inför hösten, säger Américo Fernández.

Färre hushåll planerar att minska sin konsumtion
Sparkollen undersöker även om hushållen planerar att konsumera mer eller mindre under det kommande halvåret jämfört med de senaste sex månaderna. Också denna indikator mäts som ett balansmått. Andelen som planerar att konsumera mindre uppgår till 30 procent, vilket är 11 enheter mindre än föregående kvartal. Andelen som planerar att konsumera mer ökar med 1 enhet jämfört med föregående kvartal, från 9 till 10 procent. 54 procent av hushållen planerar att konsumera lika mycket som man gjort under de senaste sex månaderna, vilket är en ökning med 9 enheter. Under andra kvartalet ligger indikatorn för hushållens konsumtion på minus 20, vilket är en uppgång med 12 enheter jämfört med föregående kvartal.

Sparkollen

Kv2-23 Kv1 -23 Kv4 -22 Kv3 -22 Kv2 -22 Kv1 -22
6 6 2 3 9 14

Demoskop genomför varje kvartal undersökningen Sparkollen på uppdrag av SEB. Denna undersökning bygger på cirka 2 000 webbintervjuer om svenska hushålls syn på sitt sparande. Undersökningen genomfördes under perioden 31 maj till 16 juni 2023.

För mer information, kontakta:
Américo Fernández, SEB:s privatekonom
070-739 4564
americo.fernandez@seb.se


Susanne Eliasson 
Senior analytiker, Privatekonomi
070-763 65 88
susanne.eliasson@seb.se

Amie Berglund, privatekonomisk analytiker och ansvarig för sammanställningen av Sparkollen
070-739 4151
amie.berglund@seb.se

Presskontakt:

Niklas Magnusson, chef för Medierelationer & Extern kommunikation
070-763 8243
niklas.x.magnusson@seb.se

SEB är en ledande nordeuropeisk finansiell koncern med internationell räckvidd. Vårt syfte är att positivt forma framtiden med ansvarsfull rådgivning och kapital, idag och för framtida generationer. Genom att samarbeta med våra kunder vill vi vara en ledande katalysator i omställningen till en mer hållbar värld. I Sverige och i de baltiska länderna erbjuder vi ett stort spann av finansiella tjänster och rådgivning. I Danmark, Finland, Norge, Tyskland och Storbritannien är vi inriktade på företagsaffären och investment banking utifrån ett fullservicekoncept till företag och institutioner. Vår internationella prägel återspeglas genom vår närvaro i mer än 20 länder världen över med cirka 16 500 medarbetare. Den 31 mars 2023 uppgick koncernens balansomslutning till 3 802 miljarder kronor och förvaltat kapital till 2 221 miljarder kronor. Läs mer om SEB på sebgroup.com/sv.

Américo Fernández
Privatekonom

Américo Fernández

Privatekonom

Américo Fernández