Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Svenskarna växlar upp sparandet inför bistrare tider

SEB:s undersökning Sparkollen, som tar tempen på om hushållen planerar att öka eller minska sitt sparande närmaste halvåret, ligger under det tredje kvartalet på 9, vilket är en uppgång med 3 enheter jämfört med föregående kvartal. Det genomsnittliga månadssparandet under perioden minskade från 5 622 kronor till 5 483 kronor. Undersökningen visar också att spararna fortsatt planerar att minska konsumtionen något de närmaste sex månaderna.

Sparkollen
Andelen hushåll som planerar att spara mer de kommande sex månaderna jämfört med det senaste halvåret har ökat från 19 procent till 22 procent från föregående kvartal. Samtidigt ligger andelen som planerar att spara mindre kvar på samma nivå som föregående kvartal på 13 procent. Andelen som inte planerar några förändringar i sitt sparande minskade från 62 procent till 59 procent. Sparkollen är skillnaden mellan andelen som planerar att öka sitt sparande och andelen som planerar att minska sitt sparande. Sparkollen ligger i denna mätning på 9, vilket är en uppgång med 3 enheter jämfört med föregående kvartal.

– Överskottssparandet som många hushåll byggde upp under pandemin har successivt dränerats i takt med att inflation och räntor urholkat plånböckerna. Mycket indikerar att sparladorna töms till årsskiftet samtidigt som bistrare ekonomiska tider står för dörren. Det är därför ett välkommet besked att allt fler hushåll ändå planerar att hålla i buffertsparandet, säger SEB:s privatekonom Américo Fernández.

Hushållen sparar i genomsnitt 5 483 kronor per månad
Under det tredje kvartalet hade 91 procent av svenskarna ett månadssparande, vilket är en ökning med 1 enhet jämfört med föregående kvartal. Det genomsnittliga sparbeloppet sjönk från 5 622 kronor per månad till 5 483 kronor. Sparandet på konto fortsatte att öka och en genomsnittlig sparad hundralapp fördelades mellan 41 kronor på sparkonto, 20 kronor i amortering, 18 kronor i fonder, 9 kronor i aktier, 9 kronor i pensionssparande och 3 kronor på annat sätt. 

Fler hushåll planerar att minska sin konsumtion
Sparkollen undersöker även om hushållen planerar att konsumera mer eller mindre under det kommande halvåret jämfört med de senaste sex månaderna. Också denna indikator mäts som ett balansmått. Andelen som planerar att konsumera mindre ökar med 3 enheter jämfört med förra kvartalet och uppgår till 33 procent medan andelen som planerar att konsumera mer minskar med 2 enheter jämfört med föregående kvartal, från 10 till 8 procent. 54 procent av hushållen planerar att konsumera lika mycket som man gjort under de senaste sex månaderna, vilket är samma nivå som föregående kvartal. Under tredje kvartalet ligger indikatorn för hushållens konsumtion på minus 25, vilket är en nedgång med 5 enheter jämfört med föregående kvartal.

– Konsumtionen får ändå anses vara en av lågkonjunkturens överraskningar. Med ett höstlov runt hörnet väljer fortfarande många hushåll att prioritera resandet och möjligen är det en kombination av ett uppdämt resebehov, dålig svensk sommar och ett överskottssparande som hjälpt många att hålla i konsumtionen. Blickar vi mot vinterhalvåret pekar dock det mesta mot tydligare neddragningar när en tuff räntenivå kommer hålla i sig längre än vad många kanske förväntar sig samtidigt som den där utlandsresan kostar mer än vad den smakar i spåren av en svag krona, säger Américo Fernández.

Sparkollen

Kv3-23 Kv2-23 Kv1 -23 Kv4 -22 Kv3 -22 Kv2 -22 Kv1 -22
9 6 6 2 3 9 14

Demoskop genomför varje kvartal undersökningen Sparkollen på uppdrag av SEB. Denna undersökning bygger på cirka 2000 webbintervjuer om svenska hushålls syn på sitt sparande. Undersökningen genomfördes under perioden 1 september till 21 september 2023.

För mer information, kontakta:
Américo Fernández, SEB:s privatekonom
070-739 4564
americo.fernandez@seb.se

Susanne Eliasson
Senior analytiker, Privatekonomi
070
-763 65 88
susanne.eliasson@seb.se


Amie Berglund, privatekonomisk analytiker och ansvarig för sammanställningen av Sparkollen
070-739 4151
amie.berglund@seb.se

Presskontakt:

Niklas Magnusson, chef för Medierelationer & Extern kommunikation
070-763 8243
niklas.x.magnusson@seb.se

SEB är en ledande nordeuropeisk finansiell koncern med internationell räckvidd. Vårt syfte är att positivt forma framtiden med ansvarsfull rådgivning och kapital, idag och för framtida generationer. Genom att samarbeta med våra kunder vill vi vara en ledande katalysator i omställningen till en mer hållbar värld. I Sverige och i de baltiska länderna erbjuder vi ett stort spann av finansiella tjänster och rådgivning. I Danmark, Finland, Norge, Tyskland och Storbritannien är vi inriktade på företagsaffären och investment banking utifrån ett fullservicekoncept till företag och institutioner. Vår internationella prägel återspeglas genom vår närvaro i mer än 20 länder världen över med cirka 17 500 medarbetare. Den 30 juni 2023 uppgick koncernens balansomslutning till 4 172 miljarder kronor och förvaltat kapital till 2 271 miljarder kronor. Läs mer om SEB på sebgroup.com/sv.