Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Svenskarna håller i sparandet trots tuffa tider

SEB:s undersökning Sparkollen, som tar tempen på om hushållen planerar att öka eller minska sitt sparande under det närmaste halvåret, vände uppåt under det första kvartalet och ligger nu på 6, jämfört med 2 i fjärde kvartalet. Det genomsnittliga månadssparandet under perioden minskade med 5 procent till 5 115 kronor. Undersökningen visar också att spararna ser något ljusare på konsumtionen de närmaste sex månaderna.

Sparkollen
Andelen hushåll som planerar att spara mer de kommande sex månaderna jämfört med det senaste halvåret har ökat från 20 procent till 21 procent från föregående kvartal. Samtidigt har andelen som planerar att spara mindre minskat från 18 till 15 procent medan andelen som inte planerar några förändringar i sitt sparande har ökat från 57 procent till 58 procent. Sparkollen är skillnaden mellan andelen som planerar att öka sitt sparande och andelen som planerar att minska sitt sparande. Sparkollen ligger i denna mätning på 6, vilket är en ökning med 4 enheter från föregående kvartal.

– Med fler räntehöjningar i korten och närmare 7 av 10 skuldkronor som ska omförhandlas under året är det ett styrkebesked att hushållens sparbeteende inte viker ner. Tuffare tider står för dörren och bufferten kommer spela en avgörande roll för många, säger SEB:s privatekonom Américo Fernández.

Hushållen sparar i genomsnitt 5 115 kronor per månad
Under det första kvartalet hade 87 procent av svenskarna ett månadssparande, vilket är en minskning med 1 enhet jämfört med föregående kvartal. Det genomsnittliga sparbeloppet sjönk från 5 377 kronor per månad till 5 115 kronor. Sparandet i aktier fortsatte att minska och en genomsnittlig sparad hundralapp fördelades med 40 kronor på sparkonto, 22 kronor i amortering, 17 kronor i fonder, 7 kronor i aktier, 10 kronor i pensionssparande och 4 kronor på annat sätt.

Färre hushåll planerar att minska sin konsumtion
Sparkollen undersöker även om hushållen planerar att konsumera mer eller mindre under det kommande halvåret jämfört med de senaste sex månaderna. Också denna indikator mäts som ett balansmått. Andelen som planerar att konsumera mindre uppgår till 41 procent, vilket är 7 enheter mindre än föregående kvartal. Andelen som planerar att konsumera mer ökar med 3 enheter jämfört med föregående kvartal, från 6 till 9 procent. 45 procent av hushållen planerar att konsumera lika mycket som man gjort under de senaste sex månaderna, vilket är en ökning med 3 enheter. Under första kvartalet ligger indikatorn för hushållens konsumtion på minus 32, vilket är en uppgång med 10 enheter jämfört med föregående kvartal.

– Den stora inbromsningen i konsumtionen stannar av något det här kvartalet, vilket sannolikt är en effekt av att många hushåll redan vidtagit kraftiga omprioriteringar i plånboken. Nu gäller det för hushållen att ta vara på och agera sunt med skatteåterbäring och eventuella finanspolitiska stöd för att hålla sig flytande under det som ser ut att bli en tuff ekonomisk vår, säger Américo Fernández.

Sparkollen

Kv1 -23 Kv4 -22 Kv3 -22 Kv2 -22 Kv1 -22
6 2 3 9 14

Demoskop genomför varje kvartal undersökningen Sparkollen på uppdrag av SEB. Denna undersökning bygger på cirka 2 000 webbintervjuer om svenska hushålls syn på sitt sparande. Undersökningen genomfördes under perioden 7 mars till 20 mars 2023.

För mer information, kontakta:
Américo Fernández, SEB:s privatekonom
070-739 4564
americo.fernandez@seb.se

Amie Berglund, privatekonomisk analytiker och ansvarig för sammanställningen av Sparkollen
070-739 4151
amie.berglund@seb.se

Presskontakt:

Niklas Magnusson, chef för Medierelationer & Extern kommunikation
070-763 8243
niklas.x.magnusson@seb.se

SEB är en ledande nordeuropeisk finansiell koncern med internationell räckvidd. Vårt syfte är att positivt forma framtiden med ansvarsfull rådgivning och kapital, idag och för framtida generationer. Genom att samarbeta med våra kunder vill vi vara en ledande katalysator i omställningen till en mer hållbar värld. I Sverige och i de baltiska länderna erbjuder vi ett stort spann av finansiella tjänster och rådgivning. I Danmark, Finland, Norge, Tyskland och Storbritannien är vi inriktade på företagsaffären och investment banking utifrån ett fullservicekoncept till företag och institutioner. Vår internationella prägel återspeglas genom vår närvaro i mer än 20 länder världen över med cirka 16 500 medarbetare. Den 31 december 2022 uppgick koncernens balansomslutning till 3 533 miljarder kronor och förvaltat kapital till 2 123 miljarder kronor. Läs mer om SEB på sebgroup.com/sv.

Américo Fernández
Privatekonom

Américo Fernández

Privatekonom

Américo Fernández