Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Svag uppgång i hushållens boprisförväntningar

SEB:s Boprisindikator ökar med 1 enhet i maj, från minus 8 till minus 7. På regional nivå ligger indikatorn mellan plus 2 och minus 17 enheter. Hushållens förväntningar på styrräntans nivå om ett år minskar från föregående månad och ligger nu på 3,74 procent, vilket är en nedgång med 0,08 procentenheter. Andelen hushåll som planerar att binda sina rörliga bolåneräntor minskar från 11 procent till 7 procent.

Andelen hushåll som tror på stigande priser det kommande året ligger den här månaden på 31 procent, vilket är en ökning med 2 enheter jämfört med förra månaden. Andelen hushåll som tror på sjunkande priser ökar samtidigt med 1 enhet till 38 procent. Andelen som tror på oförändrade priser ökar med 1 enhet till 23 procent. Boprisindikatorn är skillnaden mellan andelen hushåll som tror på stigande priser och andelen som tror på fallande priser. Indikatorn ligger i denna mätning på minus 7, vilket är en ökning med 1 enhet från förra månaden.

– Trots att det mesta talar för att bostadspriserna ska ner ytterligare från dagens nivåer återspeglas det inte lika tydligt i hushållens förväntningar. Förmodligen är det en effekt av att många upplever att det värsta av räntehöjningarna ligger bakom dem. Men även om styrräntan närmar sig toppen kan det dröja innan hela effekten når hushållen, vilket fortfarande talar för en risk på nedsidan i boprisförväntningarna, säger SEB:s privatekonom Américo Fernández.

Hushållen tror att styrräntan kommer öka till 3,74 procent om ett år
På frågan vad hushållen tror om nivån på Riksbankens styrränta om ett år svarar de i genomsnitt att styrräntan kommer att ligga på 3,74 procent. Det är en minskning med 0,08 procentenheter från föregående månad.

– Hushållen verkar ta intryck av Riksbankens räntebesked och väljer den här månaden att justera ned sina ränteförväntningar, vilket är ett tecken på att man nu ställer in sig på en räntetopp under 4 procent. Det innebär att den räntestorm som många hushåll upplevt under det senaste året ser ut att övergå till ett ränteoväder som håller i sig resten av året, säger Américo Fernández.

7 procent av hushållen planerar att binda räntan
Av de hushåll som helt eller delvis har rörlig ränta på sina bolån svarar 7 procent att de har för avsikt att binda räntan inom den kommande tremånadersperioden. Det är en minskning med 4 enheter jämfört med förra månaden. Andelen som säger att de idag endast har rörlig ränta ökar med 3 enheter till 28 procent medan andelen som har bunden ränta minskar med 1 enhet till 25 procent. Andelen som har en kombination av bunden och rörlig ränta minskar med 3 enheter till 16 procent.

Boprisindikatorn visar positiva siffror i Stockholm och Skåne
Boprisindikatorn stiger i hälften av regionerna den här månaden. I Skåne och Stockholm stiger indikatorn från minus 7 respektive minus 4 till plus 2. I Östra Götaland stiger indikatorn med 5 enheter till minus 12 och i Svealand utom Stockholm sjunker den med 10 enheter till minus 17. I Norrland sjunker indikatorn från minus 9 till minus 14 och i Västra Götaland sjunker indikatorn med 1 enhet till minus 8.

Demoskop genomför varje månad sedan mars 2003 på uppdrag av SEB undersökningen Boprisindikatorn. Denna undersökning bygger på cirka 1 000 webbintervjuer inom ramen för en onlinepanel. Undersökningen genomfördes under perioden 24 april till 1 maj. Fram till och med december 2019 genomfördes Boprisindikatorn med hjälp av telefonintervjuer.

Boprisindikatorn - Utveckling senaste 12 månaderna:

maj-23 apr-23 mar-23 feb-23 jan-23 dec-22 nov-21 okt-22 sep-22 aug-22 jul-22 jun-22
-7 -8 -9 -8 -21 -36 - 33 -35 -40 -42 -27 -16

För mer information, kontakta:
Américo Fernández, SEB:s privatekonom
070-739 4564
americo.fernandez@seb.se


Niklas Magnusson, chef för Medierelationer & Extern kommunikation
070-763 8243
niklas.x.magnusson@seb.se

SEB är en ledande nordeuropeisk finansiell koncern med internationell räckvidd. Vårt syfte är att positivt forma framtiden med ansvarsfull rådgivning och kapital, idag och för framtida generationer. Genom att samarbeta med våra kunder vill vi vara en ledande katalysator i omställningen till en mer hållbar värld. I Sverige och i de baltiska länderna erbjuder vi ett stort spann av finansiella tjänster och rådgivning. I Danmark, Finland, Norge, Tyskland och Storbritannien är vi inriktade på företagsaffären och investment banking utifrån ett fullservicekoncept till företag och institutioner. Vår internationella prägel återspeglas genom vår närvaro i mer än 20 länder världen över med cirka 16 500 medarbetare. Den 31 mars 2023 uppgick koncernens balansomslutning till 3 802 miljarder kronor och förvaltat kapital till 2 221 miljarder kronor. Läs mer om SEB på sebgroup.com/sv.

Américo Fernández
Privatekonom

Américo Fernández

Privatekonom

Américo Fernández