Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Stark återhämtning i hushållens boprisförväntningar

SEB:s Boprisindikator ökar med 18 enheter i juni, från minus 7 till plus 11. På regional nivå ligger indikatorn mellan plus 30 och minus 7 enheter.

Hushållens förväntningar på styrräntans nivå om ett år ökar från föregående månad och ligger nu på 3,76 procent, vilket är en uppgång med 0,02 procentenheter. Andelen hushåll som planerar att binda sina rörliga bolåneräntor ökar från 7 procent till 8 procent. 

Andelen hushåll som tror på stigande priser det kommande året ligger den här månaden på 38 procent, vilket är en ökning med 7 enheter jämfört med förra månaden. Andelen hushåll som tror på sjunkande priser minskar samtidigt med 11 enheter till 27 procent. Andelen som tror på oförändrade priser ökar med 4 enheter till 27 procent. Boprisindikatorn är skillnaden mellan andelen hushåll som tror på stigande priser och andelen som tror på fallande priser. Indikatorn ligger i denna mätning på plus 11, vilket är en ökning med 18 enheter från förra månaden.

– Trots ett tufft ränteklimat och en urholkad köpkraft som inte ser ut att lätta i närtid ställer fler hushåll in sig på stigande bostadspriser det kommande året. Det är första gången på ett år där fler hushåll är positiva än negativa när det kommer till bostadsprisernas utveckling. Det är en signal som bör tas på allvar och som återigen visar tecken på bostadsmarknadens motståndskraft, säger SEB:s privatekonom Américo Fernández.

Hushållen tror att styrräntan kommer öka till 3,76 procent om ett år
På frågan vad hushållen tror om nivån på Riksbankens styrränta om ett år svarar de i genomsnitt att styrräntan kommer att ligga på 3,76 procent. Det är en ökning med 0,02 procentenheter från föregående månad.

– Hushållen ställer in sig på en räntetopp på 3,76 procent, vilket skulle motsvara en sista höjning från Riksbanken med 0,25 procentenheter. Förmodligen är det en kombination av att den värsta räntestormen är passerad och en stadig arbetsmarknad som ger hushållen vind i seglen för deras mer positiva syn på bostadsmarknaden, säger Américo Fernández.

8 procent av hushållen planerar att binda räntan
Av de hushåll som helt eller delvis har rörlig ränta på sina bolån svarar 8 procent att de har för avsikt att binda räntan inom den kommande tremånadersperioden. Det är en ökning med 1 enhet jämfört med förra månaden. Andelen som säger att de idag endast har rörlig ränta minskar med 2 enheter till 26 procent medan andelen som har bunden ränta ökar med 2 enheter till 27 procent. Andelen som har en kombination av bunden och rörlig ränta ökar med 2 enheter till 18 procent.

Boprisindikatorn visar positiva siffror i alla regioner utom Östra Götaland
Boprisindikatorn stiger i samtliga regioner den här månaden. I Norrland stiger indikatorn med 30 enheter från minus 14 till plus 16. I Stockholm stiger indikatorn med 28 enheter från plus 2 till plus 30 medan den i Svealand utom Stockholm stiger med 25 enheter från minus 17 till plus 8. I Skåne stiger indikatorn med 11 enheter från plus 2 till plus 13 och i Västra Götaland med 10 enheter från minus 8 till plus 2. I Östra Götaland visar indikatorn fortsatt en negativ siffra, men ökar med 5 enheter från minus 12 till minus 7.

Demoskop genomför varje månad sedan mars 2003 på uppdrag av SEB undersökningen Boprisindikatorn. Denna undersökning bygger på cirka 1 000 webbintervjuer inom ramen för en onlinepanel. Undersökningen genomfördes under perioden 30 maj till 6 juni. Fram till och med december 2019 genomfördes Boprisindikatorn med hjälp av telefonintervjuer.

Boprisindikatorn - Utveckling senaste 12 månaderna:

jun-23 maj-23 apr-23 mar-23 feb-23 jan-23 dec-22 nov-21 okt-22 sep-22 aug-22 jul-22
11 -7 -8 -9 -8 -21 -36 - 33 -35 -40 -42 -27

För mer information, kontakta:
Américo Fernández, SEB:s privatekonom
070-739 4564
americo.fernandez@seb.se


Niklas Magnusson, chef för Medierelationer & Extern kommunikation
070-763 8243
niklas.x.magnusson@seb.se

SEB är en ledande nordeuropeisk finansiell koncern med internationell räckvidd. Vårt syfte är att positivt forma framtiden med ansvarsfull rådgivning och kapital, idag och för framtida generationer. Genom att samarbeta med våra kunder vill vi vara en ledande katalysator i omställningen till en mer hållbar värld. I Sverige och i de baltiska länderna erbjuder vi ett stort spann av finansiella tjänster och rådgivning. I Danmark, Finland, Norge, Tyskland och Storbritannien är vi inriktade på företagsaffären och investment banking utifrån ett fullservicekoncept till företag och institutioner. Vår internationella prägel återspeglas genom vår närvaro i mer än 20 länder världen över med cirka 16 500 medarbetare. Den 31 mars 2023 uppgick koncernens balansomslutning till 3 802 miljarder kronor och förvaltat kapital till 2 221 miljarder kronor. Läs mer om SEB på sebgroup.com/sv.