Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Splittrade boprisförväntningar hos hushållen

SEB:s Boprisindikator minskar med 4 enheter i november, från plus 4 till 0. På regional nivå ligger indikatorn mellan plus 10 och minus 19 enheter. Hushållens förväntningar på styrräntan om ett år ligger kvar på samma nivå som föregående månad, 4,39 procent. Andelen hushåll som planerar att binda sina rörliga bolåneräntor minskar från 10 procent till 6 procent. Det visar månadens Boprisindikator. 

Andelen hushåll som tror på stigande priser det kommande året ligger den här månaden på 33 procent, vilket är en minskning med 1 enhet jämfört med förra månaden. Andelen hushåll som tror på sjunkande priser ökar med 3 enheter till 33 procent. Andelen som tror på oförändrade priser minskar med 2 enheter till 23 procent. Boprisindikatorn är skillnaden mellan andelen hushåll som tror på stigande priser och andelen som tror på fallande priser. Indikatorn ligger i denna mätning på 0, vilket är en minskning med 4 enheter från förra månaden. 

– Det ett dött lopp mellan de hushåll som tror på stigande och sjunkande bostadspriser vilket återspeglar hur tudelad bostadsmarknaden är för tillfället. Villapriserna fortsätter att pressas medan utsikterna för bostadsrätter ser något ljusare ut samtidigt som det råder stora regionala skillnader. Riksbankens nästa räntebesked kommer sannolikt avgöra vilken riktning hushållens boprisförväntningar tar närmaste tiden, säger SEB:s privatekonom Américo Fernández.

Hushållen tror att styrräntan kommer öka till 4,39 procent om ett år 
På frågan vad hushållen tror om nivån på Riksbankens styrränta om ett år svarar de i genomsnitt att styrräntan kommer att ligga på 4,39 procent. Det är samma nivå som föregående månad.

– Hushållen står fast vid att räntetoppen ännu inte är nådd vilket också förklarar varför allt färre planerar att binda sina rörliga bolåneräntor. Oavsett om de får rätt eller inte i sin prognos kan det vara klokt att invänta med beslutet att binda sina bolåneräntor tills Riksbanken börjar signalera räntesänkningar, säger Américo Fernández.

6 procent av hushållen planerar att binda räntan 
Av de hushåll som helt eller delvis har rörlig ränta på sina bolån svarar 6 procent att de har för avsikt att binda räntan inom den kommande tremånadersperioden. Det är en minskning med 4 enheter jämfört med förra månaden. Andelen som säger att de idag endast har rörlig ränta ligger kvar på samma nivå som föregående månad på 30 procent. Andelen som har bunden ränta ligger också kvar på samma nivå som föregående månad på 22 procent. Andelen som har en kombination av bunden och rörlig ränta ökar med 1 enhet till 19 procent.

Boprisindikatorn sjunker i hälften av regionerna och mest i Skåne
Boprisindikatorn sjunker i hälften och stiger i hälften av regionerna. I Norrland ökar indikatorn med 12 enheter från minus 2 till plus 10. I Östra Götaland och Västra Götaland ökar indikatorn med 7 enheter vardera från minus 9 till minus 2 respektive 0 till plus 7. I Skåne minskar indikatorn med 28 enheter från plus 9 till minus 19. I Stockholm minskar indikatorn med 1 enhet från plus 11 till plus 10 och i Svealand utom Stockholm sjunker indikatorn med 16 enheter från plus 9 till minus 7.

Demoskop genomför varje månad sedan mars 2003 på uppdrag av SEB undersökningen Boprisindikatorn. Denna undersökning bygger på cirka 1 000 webbintervjuer inom ramen för en onlinepanel. Undersökningen genomfördes under perioden 31 oktober till 7 november. Fram till och med december 2019 genomfördes Boprisindikatorn med hjälp av telefonintervjuer.

Boprisindikatorn - Utveckling senaste 12 månaderna: 

nov-23 okt-23 sep-23 aug-23 jul-23 jun-23 maj-23 apr-23 mar-23 feb-23 jan-23 dec-22
0 4 6 15 14 11 -7 -8 -9 -8 -21 -36

För mer information, kontakta:
Américo Fernández, SEB:s privatekonom
070-739 4564
americo.fernandez@seb.se


Niklas Magnusson, chef för Medierelationer & Extern kommunikation
070-763 8243
niklas.x.magnusson@seb.se

SEB är en ledande nordeuropeisk finansiell koncern med internationell räckvidd. Vårt syfte är att positivt forma framtiden med ansvarsfull rådgivning och kapital, idag och för framtida generationer. Genom att samarbeta med våra kunder vill vi vara en ledande katalysator i omställningen till en mer hållbar värld. I Sverige och i de baltiska länderna erbjuder vi ett stort spann av finansiella tjänster och rådgivning. I Danmark, Finland, Norge, Tyskland och Storbritannien är vi inriktade på företagsaffären och investment banking utifrån ett fullservicekoncept till företag och institutioner. Vår internationella prägel återspeglas genom vår närvaro i mer än 20 länder världen över med cirka 17 500 medarbetare. Den 30 september 2023 uppgick koncernens balansomslutning till 4 134 miljarder kronor och förvaltat kapital till 2 194 miljarder kronor. Läs mer om SEB på sebgroup.com/sv.