Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Splittrad framtidstro bland företagarna

SEB:s Företagarindikator, som visar företagares syn på verksamheten de kommande tre månaderna, ökar med 7 enheter i februari och ligger nu på 0 jämfört med förra månadens notering på minus 7. I månadens undersökning minskar samtliga tre ekonomiska indikatorer. Likviditeten minskar från plus 2 till minus 8, arbetstiden från minus 5 till minus 12 och omsättningen från minus 7 till minus 13.

Företagarindikator
Andelen företagare som tror på en positiv utveckling av verksamheten under den närmaste tremånadersperioden ökar från 18 procent till 26 procent. Andelen företagare som tror på en negativ utveckling ökar från 25 procent till 26 procent, medan andelen som tror på oförändrad utveckling minskar från 53 till 45 procent. Företagarindikatorn är skillnaden mellan andelen som tror på en positiv utveckling och andelen som tror på en negativ utveckling. Indikatorn ligger i denna mätning på 0, vilket är en uppgång med 7 enheter från förra månaden.

– Kombinationen av en inflation som ännu inte toppat och ytterligare en räntehöjning runt hörnet gör att de ekonomiska utsikterna blir allt osäkrare i det korta perspektivet. Den här månaden återspeglas det genom att det är lika många företagare tror att utvecklingen kommer bli sämre som antalet som tror att det kommer bli bättre de närmaste tre månaderna, säger SEB:s privatekonom Américo Fernández.

Fler ekonomiska indikatorer
På frågan hur tre ekonomiska indikatorer (omsättning, likviditet och arbetstid) utvecklats under den senaste månaden jämfört med föregående månad, svarar företagarna att samtliga indikatorer minskar denna månad. Även dessa indikatorer mäts som balansmått, det vill säga andelen som uppger en ökning minus andelen som uppger en minskning. Likviditeten minskar från plus 2 till minus 8, arbetstiden minskar från minus 5 till minus 12, och omsättningen minskar från minus 7 till minus 13 jämfört med föregående månad.

– Företagarnas ekonomiska situation försämras tydligt jämfört med förra månaden. Dels är det en återspegling av det generellt lugnare tempot i ekonomin men också en effekt av ett säsongsbetonat mönster, där inledningen på året brukar vara något trögstartad för en del företagare, säger Américo Fernández.

Företagarindikatorn – Utvecklingen senaste tolv månaderna:

feb-23 jan-23 dec-22 nov-21 okt-22 sep-22 aug-22 jul-22 jun-22 maj-22 apr-22 mar-22
0 -7 -2 -1 1 8 7 -3 10 11 16 14


Demoskop genomför varje månad undersökningen Företagarindikatorn på uppdrag av SEB. Denna undersökning bygger på cirka 600 webbintervjuer om enmansföretagares syn på omsättning, likviditet, arbetstid och framtidsutsikter. Undersökningen genomfördes under perioden 20 till 29 januari.

För mer information, kontakta:
Américo Fernández, SEB:s privatekonom
070-739 4564
americo.fernandez@seb.se

Niklas Magnusson, chef för Medierelationer & Extern kommunikation
070-763 8243
niklas.x.magnusson@seb.se

SEB är en ledande nordeuropeisk finansiell koncern med internationell räckvidd. Vårt syfte är att positivt forma framtiden med ansvarsfull rådgivning och kapital, idag och för framtida generationer. Genom att samarbeta med våra kunder vill vi vara en ledande katalysator i omställningen till en mer hållbar värld. I Sverige och i de baltiska länderna erbjuder vi ett stort spann av finansiella tjänster och rådgivning. I Danmark, Finland, Norge, Tyskland och Storbritannien är vi inriktade på företagsaffären och investment banking utifrån ett fullservicekoncept till företag och institutioner. Vår internationella prägel återspeglas genom vår närvaro i mer än 20 länder världen över med cirka 16 500 medarbetare. Den 31 december 2022 uppgick koncernens balansomslutning till 3 533 miljarder kronor och förvaltat kapital till 2 123 miljarder kronor. Läs mer om SEB på sebgroup.com/sv.

Américo Fernández
Privatekonom

Américo Fernández

Privatekonom

Américo Fernández