Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB påbörjar ett nytt aktieåterköpsprogram

SEB:s styrelse har beslutat att använda bemyndigandet från bolagsstämman den 4 april 2023 för att påbörja ett nytt program för återköp av A-aktier för 1,25 miljarder kronor som löper fram till 14 juli 2023.

Den 25 april 2023 beslutade styrelsen att utnyttja bolagsstämmans bemyndigande från den 4 april 2023 att påbörja ett nytt program för återköp av A-aktier för 1,25 miljarder kronor. Aktieåterköpsprogrammet förväntas påbörjas den 27 april 2023 och avslutas senast den 14 juli 2023. Antalet aktier som får återköpas är begränsat till att SEB:s innehav av egna aktier inte får överstiga 10 procent av SEB:s totala antal utgivna aktier. Återköpta aktier planeras att bli indragna.

Aktieåterköpsprogrammet kommer hanteras av en oberoende investmentbank som kommer ta beslut om tidpunkt för återköpen oberoende av och utan påverkan från SEB. Återköpen ska göras på Nasdaq Stockholmsbörsen enligt Nordic Main Market Rulebook for Issuers of Shares – NASDAQ Stockholm (Supplement D), samt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014 om marknadsmissbruk (marknadsmissbruksförordningen) och EU-kommissionens delegerade förordning (EU) nr 2016/1052 (Safe Harbour-regler). Återköpen under programmet kan periodvis pausas för SEB:s återköp av egna aktier för bankens långsiktiga ersättningsprogram.

Per den 31 mars 2023 uppgick det totala antalet utgivna aktier i SEB till 2 178 721 934 och innehavet av egna aktier uppgick till 74 773 884, varav 47 751 274 aktier har återköpts för kapitaländamål.

Information om återköpen under programmen publiceras veckovis på www.sebgroup.com.

För mer information, kontakta:
Pawel Wyszynski, chef Investor Relations
070-462 2111
pawel.wyszynski@seb.se

Presskontakt:
Niklas Magnusson, chef för Medierelationer & Extern kommunikation
070-763 8243
niklas.x.magnusson@seb.se

SEB är en ledande nordeuropeisk finansiell koncern med internationell räckvidd. Vårt syfte är att positivt forma framtiden med ansvarsfull rådgivning och kapital, idag och för framtida generationer. Genom att samarbeta med våra kunder vill vi vara en ledande katalysator i omställningen till en mer hållbar värld. I Sverige och i de baltiska länderna erbjuder vi ett stort spann av finansiella tjänster och rådgivning. I Danmark, Finland, Norge, Tyskland och Storbritannien är vi inriktade på företagsaffären och investment banking utifrån ett fullservicekoncept till företag och institutioner. Vår internationella prägel återspeglas genom vår närvaro i mer än 20 länder världen över med cirka 16 500 medarbetare. Den 31 december 2022 uppgick koncernens balansomslutning till 3 533 miljarder kronor och förvaltat kapital till 2 123 miljarder kronor. Läs mer om SEB på sebgroup.com/sv.