Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB förvärvar AirPlus för att skapa en ledande europeisk aktör

SEB Kort Bank AB, en ledande aktör inom företagsbetalningar i Norden och ett helägt dotterbolag till SEB-koncernen, har ingått avtal med Lufthansa Group om att förvärva samtliga aktier i Lufthansa AirPlus Servicekarten GmbH, en ledande aktör inom företagsbetalningstjänster. Tillsammans blir SEB Kort och AirPlus en ledande europeisk aktör inom företagsbetalningar. För en kontant köpeskilling på 450 miljoner euro kommer transaktionen att ge SEB Kort ytterligare skala, en stark position för ytterligare tillväxt i Europa samt en modern IT-plattform. Dessutom förväntas transaktionen resultera i synergier och kompletterar även SEB:s bredare ambitioner inom företagsaffären i DACH-regionen (Tyskland, Österrike och Schweiz) och norra Europa.

– Vi har följt AirPlus i många år och ser ett mycket bra strategiskt komplement till SEB Kort. Genom att gå samman kommer SEB Kort och AirPlus vara väl positionerade i den framtida företagsbetalningsmarknaden och kunna dra nytta av kompletterande styrkor, synergier och skalfördelar. Dessutom kommer transaktionen att stödja SEB:s bredare strategiska ambitioner inom företagsaffären i DACH-regionen och norra Europa, säger Johan Torgeby, SEB:s vd och koncernchef.

– Vi är glada över att ha hittat en stark ny ägare från finansbranschen till AirPlus. SEB Kort tillför stor erfarenhet inom betalningsbranschen och har AirPlus-ledningens fulla stöd. AirPlus är mycket väl positionerat på marknaden och kan, som en del av en större finanskoncern, utnyttja sin potential bättre än i Lufthansa-koncernen. Vidare möjliggör detta för oss att fokusera än mer på att ytterligare förbättra lönsamheten och kapitalavkastningen i Lufthansa Groups kärnverksamhet. Mitt tack går till de anställda på AirPlus som har gjort sitt företag till en global ledare inom B2B-betalningstjänster, säger Remco Steenbergen, Chief Financial Officer för Lufthansa.

– Vi är glada över att fortsätta vår framgångresa med en ny ägare. Vår attraktiva produktportfölj, globala närvaro och kundbas samt vårt kundfokuserade team utgör en stark grund för gemensam tillväxt. Vi får med detta alla möjligheter att förverkliga vår vision att driva den digitala transformationen i betalningssektorn och erbjuda våra kunder en ständigt sömlös och säker betalningsupplevelse. Tillsammans med SEB Kort kommer vi att skriva nästa kapitel i vår framgångssaga, säger Oliver Wagner, vd för AirPlus.

AirPlus är en ledande leverantör av företagsbetalningstjänster och erbjuder företagskonton, virtuella kort och företagskort till en diversifierad bas om cirka 53 000 företagskunder. AirPlus har idag cirka 1 100 anställda som hjälper kunder på fem kontinenter. AirPlus har en ledande global position, med en särskilt stark närvaro i DACH-regionen och Europa, där företaget generar den största delen av sina intäkter. AirPlus har en modern IT-plattform efter att ha gjort betydande investeringar i sin IT-transformation under flera år. AirPlus totala intäkter uppgick till cirka 231 miljoner euro 2022.

SEB Kort är ett helägt dotterbolag till SEB-koncernen och en del av division Företag & Privatkunder, och har ungefär 600 anställda. SEB Kort är en ledande aktör inom företagsbetalningstjänster i Norden, såsom företagskort, företagskonton och co-brandsamarbeten. SEB Kort erbjuder även betalnings- och finansieringslösningar samt tillhörande tjänster till privatpersoner och företagskunder i Norden. Denna ledande position har över tid skapats genom såväl organisk tillväxt som utvalda förvärv. SEB Korts totala intäkter uppgick till ca 2,2 miljarder kronor 2022.

– Marknaden för företagskort- och betalningar genomgår snabba förändringar som ett resultat av förändrat kundbeteende, ett föränderligt regelverk samt teknisk innovation som driver transformation. Detta skapar möjligheter och utmaningar för både etablerade och nya aktörer. Tillsammans har SEB Kort och AirPlus den nödvändiga expertisen, storleken och diversifieringen samt den moderna tekniska infrastrukturen för att dra nytta av framtida tillväxtmöjligheter på marknaden och för att driva vidareutvecklingen av en säker digital betalningsmarknad över hela Europa. Jag ser fram emot att välkomna AirPlus duktiga medarbetare såväl som dess många långvariga kunder till SEB Kort och SEB, säger Mads Krumhardt Enggren, vd för SEB Kort.

Finansiell påverkan
Den kontanta köpeskillingen för förvärvet är 450 miljoner euro och det förväntas påverka SEB:s kärnprimärkapitalrelation negativt med cirka 35-40 baspunkter vid slutförandet av transaktionen. Synergier kopplade till intäkter, finansiering och kostnader förväntas på medellång sikt stärka avkastningen på eget kapital för SEB-koncernen. Transaktionen förväntas vara positiv för nettoresultat per aktie under år 1 exklusive implementeringskostnader och positiv för nettoresultat per aktie under år 2 inklusive implementeringskostnader.

SEB kommer att tillhandahålla ytterligare information i samband med slutförandet av transaktionen, vilket för närvarande förväntas ske under första halvåret 2024. Slutförandet av transaktionen är bland annat förbundet med vissa villkor samt myndighetsgodkännanden.

J.P. Morgan och SEB Corporate Finance agerade finansiella rådgivare och Freshfields Bruckhaus Deringer legal rådgivare till SEB och SEB Kort.

Telefonkonferens
Kl. 8:00 idag 21 juni 2023 kommer SEB:s ekonomi- och finansdirektör Masih Yazdi och Jonas Söderberg, chef för division Företag & Privatkunder, att presentera transaktionen, följt av en frågestund. Presentationen och frågestunden kommer att genomföras på engelska. För att delta i telefonkonferensen, ring minst 10 minuter i förväg på +44 1 212818004 eller +46 8 50510030. Presentationen kan även följas i direktsändning på sebgroup.com/sv/investor-relations, där den också kommer att finnas tillgänglig i efterhand.

För mer information, kontakta:
Pawel Wyszynski, chef Investor Relations
070-462 2111
pawel.wyszynski@seb.se

Niklas Magnusson, chef för Medierelationer & Extern kommunikation
070-763 8243
niklas.x.magnusson@seb.se


Josephine Nachtsheim, kommunikationschef och talesperson, AirPlus International
+49 6102 204 4604
jnachtsheim@airplus.com

SEB är en ledande nordeuropeisk finansiell koncern med internationell räckvidd. Vårt syfte är att positivt forma framtiden med ansvarsfull rådgivning och kapital, idag och för framtida generationer. Genom att samarbeta med våra kunder vill vi vara en ledande katalysator i omställningen till en mer hållbar värld. I Sverige och i de baltiska länderna erbjuder vi ett stort spann av finansiella tjänster och rådgivning. I Danmark, Finland, Norge, Tyskland och Storbritannien är vi inriktade på företagsaffären och investment banking utifrån ett fullservicekoncept till företag och institutioner. Vår internationella prägel återspeglas genom vår närvaro i mer än 20 länder världen över med cirka 16 500 medarbetare. Den 31 mars 2023 uppgick koncernens balansomslutning till 3 802 miljarder kronor och förvaltat kapital till 2 221 miljarder kronor. Läs mer om SEB på sebgroup.com/sv.