Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB avslutar det senaste aktieåterköpsprogrammet och påbörjar ett nytt

SEB har avslutat det senaste aktieåterköpsprogrammet där A-aktier för 1,25 miljarder kronor har köpts tillbaka. Styrelsen har beslutat att använda bemyndigandet från bolagsstämman den 4 april 2023 för att påbörja ett nytt program för återköp av A-aktier för 1,25 miljarder kronor som löper till och med den 29 december 2023.

Den 17 juli 2023 meddelade SEB att man beslutat om ett program för återköp av A-aktier för 1,25 miljarder kronor som del i kapitalhanteringen. Återköpen av aktier påbörjades den 19 juli 2023 och avslutades den 23 oktober 2023. Under den perioden köpte SEB tillbaka 9 746 391 egna A-aktier till ett genomsnittligt pris på 128,25 kronor och ett totalt belopp på 1,25 miljarder kronor. 

Den 24 oktober 2023 beslutade styrelsen att utnyttja bolagsstämmans bemyndigande från den 4 april 2023 att påbörja ett nytt program för återköp av A-aktier för 1,25 miljarder kronor. Aktieåterköpsprogrammet förväntas påbörjas den 26 oktober 2023 och avslutas senast den 29 december 2023. Antalet aktier som får återköpas är begränsat till att SEB:s innehav av egna aktier inte får överstiga 10 procent av SEB:s totala antal utgivna aktier. Återköpta aktier förväntas bli indragna.

Aktieåterköpsprogrammet kommer hanteras av en oberoende investmentbank som kommer ta beslut om tidpunkt för återköpen oberoende av och utan påverkan från SEB. Återköpen ska göras på Nasdaq Stockholmsbörsen enligt Nordic Main Market Rulebook for Issuers of Shares – NASDAQ Stockholm (Supplement D), samt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014 om marknadsmissbruk (marknadsmissbruksförordningen) och EU-kommissionens delegerade förordning (EU) nr 2016/1052 (Safe Harbour-regler).

Återköpen under programmet kan periodvis pausas för SEB:s återköp av egna aktier för bankens långsiktiga ersättningsprogram.

Per den 30 september 2023 uppgick det totala antalet utgivna aktier i SEB till 2 139 983 495 och innehavet av egna aktier uppgick till 55 333 817. 
Information om återköpen under programmen publiceras veckovis på sebgroup.com.

För mer information, kontakta:
Pawel Wyszynski, chef Investor Relations
070-462 2111
pawel.wyszynski@seb.se

Presskontakt:
Niklas Magnusson, chef för Medierelationer & Extern kommunikation
070-763 8243
niklas.x.magnusson@seb.se

SEB är en ledande nordeuropeisk finansiell koncern med internationell räckvidd. Vårt syfte är att positivt forma framtiden med ansvarsfull rådgivning och kapital, idag och för framtida generationer. Genom att samarbeta med våra kunder vill vi vara en ledande katalysator i omställningen till en mer hållbar värld. I Sverige och i de baltiska länderna erbjuder vi ett stort spann av finansiella tjänster och rådgivning. I Danmark, Finland, Norge, Tyskland och Storbritannien är vi inriktade på företagsaffären och investment banking utifrån ett fullservicekoncept till företag och institutioner. Vår internationella prägel återspeglas genom vår närvaro i mer än 20 länder världen över med cirka 17 500 medarbetare. Den 30 juni 2023 uppgick koncernens balansomslutning till 4 172 miljarder kronor och förvaltat kapital till 2 271 miljarder kronor. Läs mer om SEB på sebgroup.com/sv.