Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB avslutar det senaste aktieåterköpsprogrammet

SEB har avslutat det senaste aktieåterköpsprogrammet där A-aktier för 1,25 miljarder kronor har köpts tillbaka.

Den 25 januari 2023 meddelade SEB att man beslutat om ett program för återköp av A-aktier för 1,25 miljarder kronor som del i kapitalhanteringen. Återköpen av aktier påbörjades den 27 januari 2023 och avslutades den 3 april 2023. Under den perioden köpte SEB tillbaka 10 249 921 egna A-aktier till ett genomsnittligt pris på 121,95 kronor och ett totalt belopp på 1,25 miljarder kronor. Återköpta aktier förväntas bli indragna under första halvåret 2023.

Per den 31 mars 2023 uppgick det totala antalet utgivna aktier i SEB till 2 178 171 934 och innehavet av egna aktier uppgick till 74,773,884, varav 47,751,274 har återköpts för kapitaländamål.

Information om återköp under programmen publiceras veckovis på sebgroup.com.

För mer information, kontakta:
Pawel Wyszynski, chef Investor Relations
070-462 2111
pawel.wyszynski@seb.se

Presskontakt:
Niklas Magnusson, chef för Medierelationer & Extern kommunikation
070-763 8243
niklas.x.magnusson@seb.se

SEB är en ledande nordeuropeisk finansiell koncern med internationell räckvidd. Vårt syfte är att positivt forma framtiden med ansvarsfull rådgivning och kapital, idag och för framtida generationer. Genom att samarbeta med våra kunder vill vi vara en ledande katalysator i omställningen till en mer hållbar värld. I Sverige och i de baltiska länderna erbjuder vi ett stort spann av finansiella tjänster och rådgivning. I Danmark, Finland, Norge, Tyskland och Storbritannien är vi inriktade på företagsaffären och investment banking utifrån ett fullservicekoncept till företag och institutioner. Vår internationella prägel återspeglas genom vår närvaro i mer än 20 länder världen över med cirka 16 500 medarbetare. Den 31 december 2022 uppgick koncernens balansomslutning till 3 533 miljarder kronor och förvaltat kapital till 2 123 miljarder kronor. Läs mer om SEB på sebgroup.com/sv.