Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Pressinbjudan till frukostmöte – SEB:s Nordic Outlook

SEB:s konjunkturrapport Nordic Outlook den 24 januari: Hur bitter blir eftersmaken av hög inflation och stigande räntor?

År 2022 präglades av krig, inflation, energibrist och räntehöjningar men också av motståndskraftig efterfrågan och arbetsmarknad. Vi går nu in i ännu ett utmanande år där de påfrestningar som byggdes upp under 2022 innebär en hög risk för recession och stigande arbetslöshet i många länder. Men det finns också hopp om att inflationen sjunker betydligt, att räntehöjningarna avslutas och att energiläget gradvis förbättras.

Hushållen får ett tufft år då löneökningarna inte räcker för att kompensera för de högre priserna. Dessutom faller bostadspriserna, inte minst i Sverige, där regeringen också ska balansera ett ordförandeskap i EU, pågående Natoförhandlingar och försöken att få ut det efterlängtade men ifrågasatta elprisstödet till hushåll och företag.


Hur säkra kan vi vara på att inflationen har toppat? När vågar centralbankerna sluta höja räntan och när kommer de första sänkningarna? Har ekonomiernas räntekänslighet underskattats så att den kraftiga åtstramningen resulterar i en djupare lågkonjunktur än vad som nu ligger i konsensusbilden?

Hur länge fortsätter de svenska bostadspriserna att falla och hur hårt kommer hushållen att hålla i plånboken? Blir 2023 året då dollarstyrkan avtar och den svenska kronan tar tillbaka förlorad mark? Och hur blir börsåret 2023 – ett nytt ”annus horribilis” eller en efterlängtad comeback?

Dessa och andra frågor belyses i SEB:s nästa Nordic Outlook, som publiceras på sebgroup.com/nordicoutlook och som pressmeddelande tisdagen den 24 januari kl. 07.00. SEB:s chefsekonom Jens Magnusson och prognoschef Håkan Frisén presenterar sedan rapporten under ett frukostmöte för kunder och media på SEB, Kungsträdgårdsgatan 8 i Stockholm. Frukosten börjar kl. 07.30, och presentationen sker kl. 07.45 - 08.45. En inspelad presentation av rapporten kommer också att finnas tillgänglig från kl. 07.45 på sebgroup.com/nordicoutlook.

Efter presentationen finns möjlighet för media att ställa frågor, antingen på plats eller via telefon. Vill du delta på frukostmötet, eller göra en intervju, vänligen anmäl intresse via press@seb.se.

Välkomna!

Jens Magnusson, chefsekonom, och Håkan Frisén, prognoschef

För mer information, kontakta:
Niklas Magnusson, chef för Medierelationer & Extern kommunikation
070-763 8243
niklas.x.magnusson@seb.se

SEB är en ledande nordeuropeisk finansiell koncern med internationell räckvidd. Vårt syfte är att positivt forma framtiden med ansvarsfull rådgivning och kapital, idag och för framtida generationer. Genom att samarbeta med våra kunder vill vi vara en ledande katalysator i omställningen till en mer hållbar värld. I Sverige och i de baltiska länderna erbjuder vi ett stort spann av finansiella tjänster och rådgivning. I Danmark, Finland, Norge, Tyskland och Storbritannien är vi inriktade på företagsaffären och investment banking utifrån ett fullservicekoncept till företag och institutioner. Vår internationella prägel återspeglas genom vår närvaro i mer än 20 länder världen över med cirka 16 500 medarbetare. Den 30 september 2022 uppgick koncernens balansomslutning till 4 277 miljarder kronor och förvaltat kapital till 2 018 miljarder kronor. Läs mer om SEB på sebgroup.com/sv.