Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Pressinbjudan till frukostmöte – SEB:s konjunkturrapport Nordic Outlook

Mjuklandning eller penningpolitisk baksmälla 

Äntligen avtar inflationen och centralbankerna är på eller nära sina räntetoppar. Ekonomin har visat motståndskraft och förhoppningar om mjuklandning lever. Men det senaste årets inflationsbekämpning kommer också med ett pris och vi står inför en höst med pressade hushåll och svag tillväxt. Geopolitisk oro, svagare än väntad kinesisk återhämtning och en globalt hög skuldsättning stressar världsekonomin. I Sverige fortsätter sjunkande reallöner och trögt bostadsbyggande att bromsa tillväxten och i somras fick vi se kronan sätter nya bottenrekord mot euron. Regeringen förbereder mandatperiodens andra statsbudget men frågan är om stimulansmöjligheterna får stå tillbaka för fortsatt inflationsoro.

Kan vi lita på att inflationsnedgången fortsätter? När byter centralbankerna spår och börjar prata om räntesänkningar? Klarar vi oss undan en recession eller finns risken för en penningpolitisk baksmälla? Hur klarar sig svensk ekonomi när sjunkande reallöner och höga räntor fortsätter att pressa hushållen? Hur utvecklas bostadspriserna och vad har börsen kvar att ge?

Dessa och många andra frågor belyses i SEB:s nästa Nordic Outlook, som publiceras på sebgroup.com/nordicoutlook och presenteras tisdagen den 29 augusti kl. 07.00. SEB:s chefsekonom Jens Magnusson och prognoschef Daniel Bergvall presenterar sedan rapporten under ett frukostmöte för kunder och media på SEB, Kungsträdgårdsgatan 8 i Stockholm. Frukosten börjar kl. 07.30, och presentationen sker kl. 07.45 - 08.45. En inspelad presentation av rapporten kommer också att finnas tillgänglig från kl. 07.45 på sebgroup.com/nordicoutlook.

Efter presentationen finns möjlighet för media att ställa frågor, antingen på plats eller via telefon. Vill du delta på frukostmötet, eller göra en intervju, vänligen anmäl intresse via press@seb.se. 


Välkomna!

Jens Magnusson, chefsekonom, och Daniel Bergvall, prognoschef

För mer information, kontakta:
Niklas Magnusson, chef för Medierelationer & Extern kommunikation
070-763 8243
niklas.x.magnusson@seb.se

SEB är en ledande nordeuropeisk finansiell koncern med internationell räckvidd. Vårt syfte är att positivt forma framtiden med ansvarsfull rådgivning och kapital, idag och för framtida generationer. Genom att samarbeta med våra kunder vill vi vara en ledande katalysator i omställningen till en mer hållbar värld. I Sverige och i de baltiska länderna erbjuder vi ett stort spann av finansiella tjänster och rådgivning. I Danmark, Finland, Norge, Tyskland och Storbritannien är vi inriktade på företagsaffären och investment banking utifrån ett fullservicekoncept till företag och institutioner. Vår internationella prägel återspeglas genom vår närvaro i mer än 20 länder världen över med cirka 16 500 medarbetare. Den 30 juni 2023 uppgick koncernens balansomslutning till 4 172 miljarder kronor och förvaltat kapital till 2 271 miljarder kronor. Läs mer om SEB på sebgroup.com/sv.