Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Preliminärt beslut gällande 2023 års översyns- och utvärderingsprocess

Finansinspektionen har informerat SEB om sitt preliminära beslut avseende översyns- och utvärderingsprocess (ÖUP) för 2023.

Enligt det preliminära beslutet kommer SEB:s Pelare 2-krav (P2R) att öka med cirka 0,2 procentenhet för kärnprimärkapital (CET1). Ökningen är framför allt hänförlig till ett temporärt påslag för den pågående översynen av IRK-modeller. Samtidigt flyttas riskviktsgolvet för kommersiella fastigheter från P2R till Pelare 1, vilket ökar det riskvägda exponeringsbeloppet (REA).

Vidare kommer Pelare 2-vägledningen (P2G) för riskvägda tillgångar att minska med 0,5 procentenhet (från 1,0 procent till 0,5 procent) medan P2G för bruttosoliditet ökar med 0,05 procentenhet (från 0,45 procent till 0,5 procent).

SEB kommer att bemöta Finansinspektionens preliminära beslut, varefter myndigheten fattar sitt slutgiltiga beslut. Detta träder i kraft 30 september 2023. 

 

Denna information är sådan som SEB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2023-07-17 18:00 CET.

För mer information, kontakta:
Pawel Wyszynski, chef Investor Relations
070-462 2111
pawel.wyszynski@seb.se

Presskontakt:
Niklas Magnusson, chef för Medierelationer & Extern kommunikation
070-763 8243
niklas.x.magnusson@seb.se

SEB är en ledande nordeuropeisk finansiell koncern med internationell räckvidd. Vårt syfte är att positivt forma framtiden med ansvarsfull rådgivning och kapital, idag och för framtida generationer. Genom att samarbeta med våra kunder vill vi vara en ledande katalysator i omställningen till en mer hållbar värld. I Sverige och i de baltiska länderna erbjuder vi ett stort spann av finansiella tjänster och rådgivning. I Danmark, Finland, Norge, Tyskland och Storbritannien är vi inriktade på företagsaffären och investment banking utifrån ett fullservicekoncept till företag och institutioner. Vår internationella prägel återspeglas genom vår närvaro i mer än 20 länder världen över med cirka 16 500 medarbetare. Den 31 mars 2023 uppgick koncernens balansomslutning till 3 802 miljarder kronor och förvaltat kapital till 2 221 miljarder kronor. Läs mer om SEB på sebgroup.com/sv.