Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Positiva vindar bland Sveriges egenföretagare

SEB:s Företagarindikator, som visar företagares syn på verksamheten de kommande tre månaderna, ökar med 4 enheter i juli, från plus 5 till plus 9. I undersökningen ökar även alla tre ekonomiska indikatorer. Omsättningen ökar från minus 4 till plus 1, arbetstiden från minus 3 till plus 1 och likviditeten från plus 1 till plus 8.

Företagarindikator
Andelen företagare som tror på en positiv utveckling av verksamheten under den närmaste tremånadersperioden ökar från 21 procent till 25 procent. Andelen företagare som tror på en negativ utveckling ligger kvar på 16 procent för tredje månaden i rad. Andelen som tror på oförändrad utveckling minskar från 61 procent till 58 procent. Företagarindikatorn är skillnaden mellan andelen som tror på en positiv utveckling och andelen som tror på en negativ utveckling. Indikatorn ligger i denna mätning på 9, vilket är en uppgång med 4 enheter från förra månaden.

– Var fjärde enmansföretagare ser nu ljust på verksamheten de kommande tre månaderna. Det är en tydligt positiv trend sedan bottennoteringen i början på året. Riksbankens senaste räntebesked kom dock efter mätperioden, vilket kan komma att grusa företagarnas framtidsplaner något i kommande mätningar, säger SEB:s privatekonom Américo Fernández.

Fler ekonomiska indikatorer
På frågan hur tre ekonomiska indikatorer (omsättning, likviditet och arbetstid) utvecklats under den senaste månaden jämfört med föregående månad stiger samtliga tre indikatorer. Även dessa indikatorer mäts som balansmått, det vill säga andelen som uppger en ökning minus andelen som uppger en minskning. Omsättningen ökar från minus 4 till plus 1, arbetstiden stiger från minus 3 till plus 1 och likviditeten ökar från plus 1 till plus 8.

– Likviditeten stiger kraftigt den här månaden och tangerar en historisk toppnotering. Uppgången kan dels förklaras av ett högre och mer attraktivt ränteläge för kontoplaceringar och dels ett säsongsmönster som innebär att företagare brukar ha en högre likviditet när semestertiderna närmar sig, säger Américo Fernández.

Företagarindikatorn – Utvecklingen senaste tolv månaderna:

jul-23 jun-23 maj-23 apr-23 mar-23 feb-23 jan-23 dec-22 nov-21 okt-22 sep-22 aug-22
9 5 9 0 4 0 -7 -2 -1 1 8 7

Demoskop genomför varje månad undersökningen Företagarindikatorn på uppdrag av SEB. Denna undersökning bygger på cirka 600 webbintervjuer om enmansföretagares syn på omsättning, likviditet, arbetstid och framtidsutsikter. Undersökningen genomfördes under perioden 16-26 juni.

För mer information, kontakta:
Américo Fernández, SEB:s privatekonom
070-739 4564
americo.fernandez@seb.se

Niklas Magnusson, chef för Medierelationer & Extern kommunikation
070-763 8243
niklas.x.magnusson@seb.se

SEB är en ledande nordeuropeisk finansiell koncern med internationell räckvidd. Vårt syfte är att positivt forma framtiden med ansvarsfull rådgivning och kapital, idag och för framtida generationer. Genom att samarbeta med våra kunder vill vi vara en ledande katalysator i omställningen till en mer hållbar värld. I Sverige och i de baltiska länderna erbjuder vi ett stort spann av finansiella tjänster och rådgivning. I Danmark, Finland, Norge, Tyskland och Storbritannien är vi inriktade på företagsaffären och investment banking utifrån ett fullservicekoncept till företag och institutioner. Vår internationella prägel återspeglas genom vår närvaro i mer än 20 länder världen över med cirka 16 500 medarbetare. Den 31 mars 2023 uppgick koncernens balansomslutning till 3 802 miljarder kronor och förvaltat kapital till 2 221 miljarder kronor. Läs mer om SEB på sebgroup.com/sv.

Américo Fernández
Privatekonom

Américo Fernández

Privatekonom

Américo Fernández