Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Positiva vindar bland Sveriges egenföretagare

SEB:s Företagarindikator, som visar företagares syn på verksamheten de kommande tre månaderna, ökar med 9 enheter i maj, från 0 till plus 9. I undersökning ökar två av de tre ekonomiska indikatorerna medan en är oförändrad. Omsättningen ökar från minus 5 till plus 3 och arbetstiden stiger från plus 1 till plus 3, samtidigt som likviditeten ligger kvar på plus 1.

Företagarindikator
Andelen företagare som tror på en positiv utveckling av verksamheten under den närmaste tremånadersperioden ökar från 22 procent till 25 procent samtidigt som andelen som tror på en negativ utveckling minskar från 22 procent till 16 procent. Andelen företagare som tror på oförändrad utveckling ökar från 54 procent till 56 procent. Företagarindikatorn är skillnaden mellan andelen som tror på en positiv utveckling och andelen som tror på en negativ utveckling. Indikatorn ligger i denna mätning på 9 enheter, vilket är en uppgång med 9 enheter från förra månaden.

– Efter en trendmässig nedgång de senaste 18 månaderna ser vi den här månaden positiva vindar hos företagarna. Sannolikt är det en återspegling av att inflationen toppat samtidigt som räntetoppen närmar sig. Det finns dock en uppenbar risk att de positiva tongångarna blir kortvariga när Riksbankens senaste räntehöjning når företagarna, säger SEB:s privatekonom Américo Fernández.

Fler ekonomiska indikatorer
På frågan hur tre ekonomiska indikatorer (omsättning, likviditet och arbetstid) utvecklats under den senaste månaden jämfört med föregående månad, stiger två av de tre indikatorerna medan en är oförändrad. Alla indikatorer är nu positiva. Även dessa indikatorer mäts som balansmått, det vill säga andelen som uppger en ökning minus andelen som uppger en minskning. Omsättningen ökar från minus 5 till plus 3 och arbetstiden ökar från plus 1 till plus 3. Likviditeten ligger kvar på samma nivå som förra månaden, plus 1.

– Företagarna bör ta vara på kombinationen av positiva orderböcker och stigande räntor. För första gången på mycket länge kan företagare få avkastning på överskottslikviditeten vilket kan komma att spela en avgörande roll om man behöver jämna ut svängningarna i företagsekonomin under lågkonjunkturen, säger Américo Fernández.

Företagarindikatorn – Utvecklingen senaste tolv månaderna:

maj-23 apr-23 mar-23 feb-23 jan-23 dec-22 nov-21 okt-22 sep-22 aug-22 jul-22 jun-22
9 0 4 0 -7 -2 -1 1 8 7 -3 10

Demoskop genomför varje månad undersökningen Företagarindikatorn på uppdrag av SEB. Denna undersökning bygger på cirka 600 webbintervjuer om enmansföretagares syn på omsättning, likviditet, arbetstid och framtidsutsikter. Undersökningen genomfördes under perioden 17 till 25 april.

För mer information, kontakta:
Américo Fernández, SEB:s privatekonom
070-739 4564
americo.fernandez@seb.se

Niklas Magnusson, chef för Medierelationer & Extern kommunikation
070-763 8243
niklas.x.magnusson@seb.se

SEB är en ledande nordeuropeisk finansiell koncern med internationell räckvidd. Vårt syfte är att positivt forma framtiden med ansvarsfull rådgivning och kapital, idag och för framtida generationer. Genom att samarbeta med våra kunder vill vi vara en ledande katalysator i omställningen till en mer hållbar värld. I Sverige och i de baltiska länderna erbjuder vi ett stort spann av finansiella tjänster och rådgivning. I Danmark, Finland, Norge, Tyskland och Storbritannien är vi inriktade på företagsaffären och investment banking utifrån ett fullservicekoncept till företag och institutioner. Vår internationella prägel återspeglas genom vår närvaro i mer än 20 länder världen över med cirka 16 500 medarbetare. Den 31 mars 2023 uppgick koncernens balansomslutning till 3 802 miljarder kronor och förvaltat kapital till 2 221 miljarder kronor. Läs mer om SEB på sebgroup.com/sv.

Américo Fernández
Privatekonom

Américo Fernández

Privatekonom

Américo Fernández