Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Oförändrade förväntningar bland egenföretagare

SEB:s Företagarindikator, som visar företagares syn på verksamheten de kommande tre månaderna, är oförändrad den här månaden och ligger kvar på plus 7 enheter. I undersökningen ökar två av de tre ekonomiska indikatorerna varav en nu är positiv. Arbetstiden ökar från minus 4 till plus 1 och omsättningen ökar från minus 8 till minus 4 medan likviditeten minskar från minus 2 till minus 5. Det visar oktober månads Företagarindikator.

Företagarindikator
Andelen företagare som tror på en positiv utveckling av verksamheten under den närmaste tremånadersperioden är oförändrad på 26 procent. Även andelen företagare som tror på en negativ utveckling ligger kvar på samma nivå som föregående månad, 19 procent. Andelen som tror på oförändrad utveckling ökar däremot från 52 procent till 53 procent. Företagarindikatorn är skillnaden mellan andelen som tror på en positiv utveckling och andelen som tror på en negativ utveckling. Indikatorn ligger i denna mätning på 7 enheter, vilket är samma nivå som förra månaden.

– De ekonomiska utsikterna är dystra inför vinterhalvåret men trots det står företagarna stadigt och håller i sin relativt positiva syn. Riksbankens senaste räntebesked kom under mätperioden och har därmed inte fått fullt genomslag. Däremot skulle det inte vara överraskande ifall räntehöjningen endast får ett begränsat genomslag på egenföretagarna som historiskt visat sig stå emot det högre ränteläget väl, säger SEB:s privatekonom Américo Fernández.

Fler ekonomiska indikatorer
På frågan hur tre ekonomiska indikatorer (omsättning, likviditet och arbetstid) utvecklats under den senaste månaden jämfört med föregående månad, ökar två av tre indikatorer. Även dessa mäts som balansmått, det vill säga andelen som uppger en ökning minus andelen som uppger en minskning. Arbetstiden ökar från minus 4 till plus 1 medan omsättningen ökar från minus 8 till minus 4. Likviditeten minskar från minus 2 till minus 5.

– Arbetstiden tenderar att stiga under hösten och denna månad är inget undantag, dock halkar både omsättning och likviditet efter något och befinner sig fortfarande på negativa nivåer. Möjligen kan det återspegla den oförändrade framtidssynen och att ekonomin nu går in i ett lugnare tempo, säger Américo Fernández.

Företagarindikatorn – Utvecklingen senaste tolv månaderna: 

okt-23 sep-23 aug-23 jul-23 jun-23 maj-23 apr-23 mar-23 feb-23 jan-23 dec-22 nov-22
7 7 8 9 5 9 0 4 0 -7 -2 -1

Demoskop genomför varje månad undersökningen Företagarindikatorn på uppdrag av SEB. Denna undersökning bygger på cirka 600 webbintervjuer om enmansföretagares syn på omsättning, likviditet, arbetstid och framtidsutsikter. Undersökningen genomfördes under perioden 15-25 september.

För mer information, kontakta:
Américo Fernández, SEB:s privatekonom
070-739 4564
americo.fernandez@seb.se

Niklas Magnusson, presschef
070-763 8243
niklas.x.magnusson@seb.se

SEB är en ledande nordeuropeisk finansiell koncern med internationell räckvidd. Vårt syfte är att positivt forma framtiden med ansvarsfull rådgivning och kapital, idag och för framtida generationer. Genom att samarbeta med våra kunder vill vi vara en ledande katalysator i omställningen till en mer hållbar värld. I Sverige och i de baltiska länderna erbjuder vi ett stort spann av finansiella tjänster och rådgivning. I Danmark, Finland, Norge, Tyskland och Storbritannien är vi inriktade på företagsaffären och investment banking utifrån ett fullservicekoncept till företag och institutioner. Vår internationella prägel återspeglas genom vår närvaro i mer än 20 länder världen över med cirka 17 500 medarbetare. Den 30 juni 2023 uppgick koncernens balansomslutning till 4 172 miljarder kronor och förvaltat kapital till 2 271 miljarder kronor. Läs mer om SEB på sebgroup.com/sv.