Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Ny undersökning: Så sparar svenskarna till sina barn

En undersökning som SEB låtit Demoskop genomföra visar att nästan 9 av 10 föräldrar sparar till sina barn och att sparandet ligger på i genomsnitt 700 kronor i månaden. Två av tre barn får också vecko- eller månadspeng av sina föräldrar. Det skiljer sig däremot mellan killar och tjejer där killar får lite mer i fickpengar och högre avsättningar till sparande än tjejer.

Nästan 9 av 10 föräldrar sparar till sina barn. En siffra som ökat något sedan 2019 då lite drygt 8 av 10 hade ett barnsparande. Även sparbeloppet har ökat, från 574 kronor 2019 till 690 kronor 2023. Föräldrarnas utbildning och inkomst har betydelse för hur stora avsättningarna är där högutbildade med hög inkomst sparar mer än de med lägre utbildning och låg inkomst. Sparbeloppet skiljer sig dock mellan tjejer och killar där man i snitt sparar 650 kronor till en dotter medan man sparar 730 kronor till en son. De mest förekommande sparformerna är sparande på konto, följt av fonder, medan det är mer ovanligt att spara i aktier. De vanligaste syftena med sparandet är att pengarna ska användas till bostadsköp följt av körkort. Givet storleken på sparandet skulle det ta knappt 15 år att spara ihop till en kontantinsats för en enrummare i en av de större studentstäderna.

– Det är ett enastående resultat att nästan 9 av 10 föräldrar sparar till sina barn. Det betyder att allt fler kan få ett startkapital lagom till när de tar klivet ut i vuxenlivet. Föräldrar bör dock i högre utsträckning se över hur man väljer att placera pengarna då allt för många väljer kontosparande vilket begränsar avkastningsmöjligheterna något. Dessutom bör fler fundera över varför sparandet skiljer sig mellan barnen och eftersträva att fördela sparandet jämnare för att inte riskera att förstärka den privatekonomiska ojämlikhet som redan finns i samhället, säger SEB:s privatekonom Américo Fernández.

2 av 3 får vecko- eller månadspeng
Det är också vanligt att ge barnen fickpengar. 68 procent av barnen får antingen vecko- eller månadspeng. I genomsnitt får barnen 539 kronor per månad. Summan växer i takt med att barnen blir äldre, där de mellan 6 och 10 år får 341 kronor i genomsnitt medan de i åldrarna 11-14 år och 15-17 år får 464 kronor respektive 838 kronor i månaden.

– Vecko- och månadspeng är nästan viktigare än barnsparande. Det är ett ypperligt tillfälle för föräldrar att prata privatekonomi med sina barn i en tidig ålder. Det skapar goda möjligheter för fler barn att få en ökad medvetenhet om pengars värde och samtidigt en god övning att försöka hålla en budget, alltså hushålla med begränsade resurser varje vecka/månad, säger Américo Fernández. 

För mer information, kontakta:
Américo Fernández, SEB:s privatekonom
070-739 4564
americo.fernandez@seb.se

Presskontakt:
Niklas Magnusson, chef för Medierelationer & Extern kommunikation
070-763 82 43
niklas.x.magnusson@seb.se 

SEB är en ledande nordeuropeisk finansiell koncern med internationell räckvidd. Vårt syfte är att positivt forma framtiden med ansvarsfull rådgivning och kapital, idag och för framtida generationer. Genom att samarbeta med våra kunder vill vi vara en ledande katalysator i omställningen till en mer hållbar värld. I Sverige och i de baltiska länderna erbjuder vi ett stort spann av finansiella tjänster och rådgivning. I Danmark, Finland, Norge, Tyskland och Storbritannien är vi inriktade på företagsaffären och investment banking utifrån ett fullservicekoncept till företag och institutioner. Vår internationella prägel återspeglas genom vår närvaro i mer än 20 länder världen över med cirka 17 500 medarbetare. Den 30 juni 2023 uppgick koncernens balansomslutning till 4 172 miljarder kronor och förvaltat kapital till 2 271 miljarder kronor. Läs mer om SEB på sebgroup.com/sv.