Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Kyliga konjunkturvindar når egenföretagarna

SEB:s Företagarindikator, som visar företagares syn på verksamheten de kommande tre månaderna, sjunker i november med 9 enheter från plus 7 till minus 2. I undersökningen sjunker även samtliga tre ekonomiska indikatorer och är nu alla negativa. Arbetstiden minskar från plus 1 till minus 7, likviditeten sjunker från minus 5 till minus 6 och omsättningen minskar från minus 4 till minus 15. 

Företagarindikator
Andelen företagare som tror på en positiv utveckling av verksamheten under den närmaste tremånadersperioden sjunker från 26 procent till 18 procent samtidigt som andelen företagare som tror på en negativ utveckling ökar från 19 procent till 20 procent. Andelen som tror på oförändrad utveckling ökar från 53 procent till 60 procent. Företagarindikatorn är skillnaden mellan andelen som tror på en positiv utveckling och andelen som tror på en negativ utveckling. Indikatorn ligger i denna mätning på minus 2, vilket är 9 enheter lägre än förra månaden.

– Till slut verkar den svagare konjunkturen nå en annars motståndskraftig del av svenskt näringsliv, enmansföretagare. Allt fler ser nu att det tuffa ekonomiska läget kommer hålla i sig längre, vilket stressar många och försvårar företagsekonomin ytterligare. Utan några tydliga ljusglimtar i närtid kan det vara början på en dystrare period för egenföretagare, säger SEB:s privatekonom Américo Fernández.

Fler ekonomiska indikatorer
På frågan hur tre ekonomiska indikatorer (omsättning, likviditet och arbetstid) utvecklats under den senaste månaden jämfört med föregående månad, sjunker alla tre indikatorer. Även dessa mäts som balansmått, det vill säga andelen som uppger en ökning minus andelen som uppger en minskning. Arbetstiden minskar från plus 1 till minus 7, likviditeten sjunker från minus 5 till minus 6 och omsättningen minskar från minus 4 till minus 15.

– Den här månaden uppvisar företagarna ett rejält fall i omsättningen och når den lägsta nivån på nästan tre år. Då var det mitt i brinnande pandemi med låga ränteutsikter, och nu består den ekonomiska verkligheten snarare av höga ränteutsikter och en minskad hushållskonsumtion som slår brett mot företagarkollektivet, säger Américo Fernández.

Företagarindikatorn – Utvecklingen senaste tolv månaderna:

nov-23 okt-23 sep-23 aug-23 jul-23 jun-23 maj-23 apr-23 mar-23 feb-23 jan-23 dec-22
-2 7 7 8 9 5 9 0 4 0 -7 -2

Demoskop genomför varje månad undersökningen Företagarindikatorn på uppdrag av SEB. Denna undersökning bygger på cirka 600 webbintervjuer om enmansföretagares syn på omsättning, likviditet, arbetstid och framtidsutsikter. Undersökningen genomfördes under perioden 20-30 oktober.

För mer information, kontakta:
Américo Fernández, SEB:s privatekonom
070-739 4564
americo.fernandez@seb.se

Niklas Magnusson, presschef
070-763 8243
niklas.x.magnusson@seb.se

SEB är en ledande nordeuropeisk finansiell koncern med internationell räckvidd. Vårt syfte är att positivt forma framtiden med ansvarsfull rådgivning och kapital, idag och för framtida generationer. Genom att samarbeta med våra kunder vill vi vara en ledande katalysator i omställningen till en mer hållbar värld. I Sverige och i de baltiska länderna erbjuder vi ett stort spann av finansiella tjänster och rådgivning. I Danmark, Finland, Norge, Tyskland och Storbritannien är vi inriktade på företagsaffären och investment banking utifrån ett fullservicekoncept till företag och institutioner. Vår internationella prägel återspeglas genom vår närvaro i mer än 20 länder världen över med cirka 17 500 medarbetare. Den 30 september 2023 uppgick koncernens balansomslutning till 4 134 miljarder kronor och förvaltat kapital till 2 194 miljarder kronor. Läs mer om SEB på sebgroup.com/sv.