Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Investment Outlook: Tillväxtgas och räntebroms byter plats

En förväntad mjuklandning av konjunkturen följt av en relativt blygsam återhämtning ökar oddsen för att centralbankerna inleder räntesänkningar under 2024. Värderingsnivån och riskaptiten har ökat under året, vilket gör att en konsolidering eller en viss tillbakagång är rimlig. Det är fortsatt en blandad kompott med risk för störningar och överraskningar. Därför förordar vi en balanserad ansats med neutralt risknyttjande och god riskspridning.

– Under året har finansiella tillgångar visat styrka och successivt har riskviljan bland placerare stigit. Att bära risk har överlag varit lönsamt. Dock har den optimala portföljen varit svårfunnen då marknaden varit spretig och fallgroparna många. För att klara nya överraskningar är portföljer med bred exponering och neutral risknivå fortfarande det vi förespråkar, säger Fredrik Öberg, Chief Investment Officer på SEB:s division Private Wealth Management & Family Office.

Allokering
Det gäller att ha en portfölj som på ett bra sätt klarar händelser som en ny bankoro, en fallande svensk krona och en haltande kinesisk kapitalmarknad, vilka är exempel på händelser som skapat oro hittills i år. Exakt vilka de kommande oroshärdarna blir är svårt att sia om och vi vet inte vilka negativa effekter som kan tänkas infinna sig med eftersläpning och triggas av det drastiskt förhöjda ränteläget. Det innebär att våra portföljer har en normalvikt i aktier med mer globala än svenska aktier och att vi är noga med att inte ensidigt välja en viss typ av aktier. Vidare har vi en normal andel företagsobligationer, vilket är en stor kontrast mot perioden med nollräntor då vi hade dubbel vikt inom High Yield-segmentet. Slutligen har vi i de portföljer som har alternativa investeringar, en lägre andel än vanligt till förmån för räntebärande placeringar som erbjuder en god löpande ränta och potential till extraavkastning om statsräntorna börjar falla tillbaka.

Teman
I denna utgåva av Investment Outlook lanseras även två teman:
•    Halvledare – digitaliseringens ryggrad
•    Paradigmskifte – från ägarskap till användarskap

Hela rapporten, samt webbfilm, finns tillgänglig på www.seb.se/investmentoutlook 

För mer information, kontakta:
Fredrik Öberg, CIO, Private Wealth Management & Family Office, SEB 
070-767 6179
fredrik.oberg@seb.se

Presskontakt:
Niklas Magnusson, chef för Medierelationer & Extern kommunikation
070-763 8243
niklas.x.magnusson@seb.se

SEB är en ledande nordeuropeisk finansiell koncern med internationell räckvidd. Vårt syfte är att positivt forma framtiden med ansvarsfull rådgivning och kapital, idag och för framtida generationer. Genom att samarbeta med våra kunder vill vi vara en ledande katalysator i omställningen till en mer hållbar värld. I Sverige och i de baltiska länderna erbjuder vi ett stort spann av finansiella tjänster och rådgivning. I Danmark, Finland, Norge, Tyskland och Storbritannien är vi inriktade på företagsaffären och investment banking utifrån ett fullservicekoncept till företag och institutioner. Vår internationella prägel återspeglas genom vår närvaro i mer än 20 länder världen över med cirka 17 500 medarbetare. Den 30 juni 2023 uppgick koncernens balansomslutning till 4 172 miljarder kronor och förvaltat kapital till 2 271 miljarder kronor. Läs mer om SEB på sebgroup.com/sv.