Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Investment Outlook: Passerad inflationstopp ger stöd i tillväxtsvacka

Kina växlar upp när resten av världen bromsar in i en kort och grund recession där vinsterna håller emot rimligt bra. Investerarkollektivet är stukat och försiktigt positionerade medan företagssektorn är välmående och vältrimmad. Vårt ekonomiska huvudscenario innebär en inbromsning under 2023 och en acceleration under 2024. Vi förespråkar en neutral allokering på tillgångsslagsnivå kombinerat med god riskspridning då volatiliteten lär bestå.

– I denna miljö av positiva och negativa krafter har vi sedan inledningen av hösten 2022 anammat en balanserad ansats där vi inte rekommenderat utpräglat defensiva portföljer, vilket varit konsensus. Väl spridda portföljer med en tämligen neutral balans på tillgångsklassnivå är fortfarande det recept vi förespråkar i en sencyklisk miljö, säger Fredrik Öberg, Chief Investment Officer på SEB:s division Private Wealth Management & Family Office.

Allokering
Vi fortsätter med hållningen att det är klokt att fortsatt sprida risken på flera olika tillgångsslag och undertillgångsslag. Inom svenska aktier har vi minskat på positionen mot rena valuebolag. Inom globala aktier har vi övervikt mot stora tillväxtbolag som fungerar som ett bra komplement till den svenska aktieportföljen. Vi bibehåller också tills vidare vår partiella valutasäkring av den amerikanska dollarn som vi initierade tidigt i höstas. Ränteportföljerna har för ovanlighetens skull en tämligen neutral sammansättning av ränte- och kreditrisk. Alternativdelen lever sitt eget liv och har, som avsett, låg korrelation mot aktie- och ränteportföljerna. Sammantaget ger det ovanligt breda portföljer som på aggregerad nivå har en neutral aktievikt kombinerat med övervikt mot räntebärande placeringar på bekostnad av andelen alternativa placeringar. Denna komposition har gjort att vi fick positiv utväxling under hösten och årets inledande rally samt undvikit att tappa mark när oförutsedda händelser som bankhaverier med mera drabbat marknaden.

Teman
I denna utgåva av Investment Outlook lanseras även tre teman:

  • Ny supercykel på väg - inom investeringar
  • En del fasadsprickor men en solid grund – svenska bankers koppling till fastighetssektorn
  • Varför är alternativa investeringar intressanta?

Hela rapporten, samt webbfilm, finns tillgänglig på www.seb.se/investmentoutlook.

För mer information, kontakta:
Fredrik Öberg, CIO, Private Wealth Management & Family Office, SEB 
070-767 6179
fredrik.oberg@seb.se

Presskontakt:
Niklas Magnusson, chef för Medierelationer & Extern kommunikation
070-763 8243
niklas.x.magnusson@seb.se

SEB är en ledande nordeuropeisk finansiell koncern med internationell räckvidd. Vårt syfte är att positivt forma framtiden med ansvarsfull rådgivning och kapital, idag och för framtida generationer. Genom att samarbeta med våra kunder vill vi vara en ledande katalysator i omställningen till en mer hållbar värld. I Sverige och i de baltiska länderna erbjuder vi ett stort spann av finansiella tjänster och rådgivning. I Danmark, Finland, Norge, Tyskland och Storbritannien är vi inriktade på företagsaffären och investment banking utifrån ett fullservicekoncept till företag och institutioner. Vår internationella prägel återspeglas genom vår närvaro i mer än 20 länder världen över med cirka 16 500 medarbetare. Den 31 mars 2023 uppgick koncernens balansomslutning till 3 802 miljarder kronor och förvaltat kapital till 2 221 miljarder kronor. Läs mer om SEB på sebgroup.com/sv.