Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Investment Outlook: Orosmolnen skingras när dubbelvändningen tar form


 

Situationen med dubbla bromsmekanismer i form av konjunkturavmattning och fortsatt inflationsbekämpning med åtföljande stram penningpolitik ser ut att kunna lätta. Vi är fortsatt i en sencyklisk fas med en prognostiserad mjuklandning framför oss. I denna fas brukar riskaptiten dämpas, då vinster pressas och andelen kredithändelser ökar, men situationen blir mer balanserad när styrräntesänkningar och tillväxtåterhämtning tar form. I denna miljö bedömer vi att ett risknyttjande kring neutralläget är lämpligt.

– Fallande inflationstakt pekar på att centralbankerna kan tänkas påbörja räntesänkningar kring halvårsskiftet 2024, vilket gör att placerarnas riskaversion börjar släppa. Samtidigt är vårt huvudscenario en relativt kort och grund mjuklandning för global tillväxt. Dock ska vi ändå ta oss igenom denna sencykliska fas där det finns risk att avmattningen blir besvärligare än förväntat. Vi förordar därför en neutral risknivå i dagsläget då vi ser potentiella problem i det kortare perspektivet men goda möjligheter på medellång sikt, säger Fredrik Öberg, Chief Investment Officer på SEB:s division Private Wealth Management & Family Office.

Allokering
Under året har vi inte tillämpat recessionsportföljer utan hållit en bred riskspridning med en neutral allokering mellan tillgångsslagen. Det gör att vi fått draghjälp av de stora amerikanska tillväxtbolagen och den starka dollarn, samt den i Sverige rådande positiva drivkraften från företag med lägre värdering än snittet. Successivt har vi reducerat denna faktorexponering men har fortfarande en viss övervikt i de portföljer som inte är rena valueportföljer. I ränteportföljerna har vi förlängt den genomsnittliga löptiden efter att tidigare haft en mycket kort sådan. Andelen företagsobligationer är något högre än i index. Vi överviktar räntebärande placeringar på alternativa investeringar och hedgefonders bekostnad i de mandat som har den sistnämnda tillgångsklassen. Illikvida investeringar kommer i många skepnader och har per definition en längre investeringshorisont, därmed utgör de utmärkta komplement till en traditionell portfölj.

Teman
I denna utgåva av Investment Outlook lanseras även två teman:
•    GLP-1 ändrar världsordningen
•    Elmarknadens utveckling och prisdynamik

Hela rapporten, samt webbfilm, finns tillgänglig på www.seb.se/investmentoutlook.

För mer information, kontakta:
Fredrik Öberg, CIO, Private Wealth Management & Family Office, SEB 
070-767 6179
fredrik.oberg@seb.se

Presskontakt:
Niklas Magnusson, chef för Medierelationer & Extern kommunikation
070-763 8243
niklas.x.magnusson@seb.se

SEB är en ledande nordeuropeisk finansiell koncern med internationell räckvidd. Vårt syfte är att positivt forma framtiden med ansvarsfull rådgivning och kapital, idag och för framtida generationer. Genom att samarbeta med våra kunder vill vi vara en ledande katalysator i omställningen till en mer hållbar värld. I Sverige och i de baltiska länderna erbjuder vi ett stort spann av finansiella tjänster och rådgivning. I Danmark, Finland, Norge, Tyskland och Storbritannien är vi inriktade på företagsaffären och investment banking utifrån ett fullservicekoncept till företag och institutioner. Vår internationella prägel återspeglas genom vår närvaro i mer än 20 länder världen över med cirka 17 500 medarbetare. Den 30 september 2023 uppgick koncernens balansomslutning till 4 134 miljarder kronor och förvaltat kapital till 2 194 miljarder kronor. Läs mer om SEB på sebgroup.com/sv.