Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Investment Outlook: Inflationsnedgång balanserar riskbilden

En ljusare omvärldsbild tonar fram, inte minst tack vare förbättrade inflationsutsikter. Vi räknar dock fortfarande med en mild recession under 2023, med en återhämtning som inleds under andra halvåret. Vår bedömning är att den bilden är diskonterad i finansmarknaderna, med räntor på mer normala nivåer och aktievärderingar i nivå med historiska snitt. Trots utsikter till en ljusare bild gör stundande tillväxt- och vinstsvacka att vi bibehåller en neutral fördelning mellan tillgångsslagen i våra portföljer.

– I ett lite längre perspektiv har det senaste årets utveckling inneburit en period med kraftfull normalisering. Vi har fått positiva räntor i det finansiella systemet samtidigt som de pandemibubblor som uppstod under 2021 till stor del är punkterade. Det i sig skapar potential för framtida avkastningsnivåer som är attraktiva. Det går också nu att bygga olika typer av portföljer med rimligt god förväntad avkastning, något som man inte kunde göra när räntan var noll eller till och med negativ samtidigt som delar av aktiemarknaden hade nått besvärande hög värdering, säger Fredrik Öberg, Chief Investment Officer på SEB:s division Private Wealth Management & Family Office.

Allokering
Det senaste kvartalet har inneburit en stark återhämtning på kapitalmarknaderna och fört såväl värderingen av aktier och obligationer som positionering bland investerare till mer neutral mark. Med dessa förutsättningar finner vi det lämpligt med portföljer som riskmässigt ligger nära sitt neutralläge.

Att vara nära neutralläget innebär att vi förväntar oss att erhålla riskpremier och att portföljerna ska generera positiv avkastning under den kommande perioden. Det är synonymt med att företagsobligationer bör ge högre avkastning än statsobligationer och att aktier ska ge högre avkastning än företagsobligationer över en lite längre tidshorisont. Att vi inte ökar aktieandelen mer beror på stundande konjunkturnedgång i kombination med den neutrala värderingssignalen, samt det faktum att obligationer har en intressant förväntad avkastning då räntorna kommer från höga nivåer som förväntas falla tillbaka. Dessutom skapar det en stabilisator mot eventuella vinst- och konjunkturbesvikelser.

Teman
I denna utgåva av Investment Outlook lanseras även två teman:

  • Global fragmentering – kritisk brytpunkt med stora konsekvenser: en genomgång av vinnare och förlorare på fragmenteringen bland svenska bolag
  • Ökat hopp om tydligt lägre inflation

Hela rapporten, samt webbfilm, finns tillgänglig på www.seb.se/investmentoutlook.

För mer information, kontakta:
Fredrik Öberg, CIO, Private Wealth Management & Family Office, SEB 
070-767 6179
fredrik.oberg@seb.se

Presskontakt:
Niklas Magnusson, chef för Medierelationer & Extern kommunikation
070-763 8243
niklas.x.magnusson@seb.se

SEB är en ledande nordeuropeisk finansiell koncern med internationell räckvidd. Vårt syfte är att positivt forma framtiden med ansvarsfull rådgivning och kapital, idag och för framtida generationer. Genom att samarbeta med våra kunder vill vi vara en ledande katalysator i omställningen till en mer hållbar värld. I Sverige och i de baltiska länderna erbjuder vi ett stort spann av finansiella tjänster och rådgivning. I Danmark, Finland, Norge, Tyskland och Storbritannien är vi inriktade på företagsaffären och investment banking utifrån ett fullservicekoncept till företag och institutioner. Vår internationella prägel återspeglas genom vår närvaro i mer än 20 länder världen över med cirka 16 500 medarbetare. Den 31 december 2022 uppgick koncernens balansomslutning till 3 533 miljarder kronor och förvaltat kapital till 2 123 miljarder kronor. Läs mer om SEB på sebgroup.com/sv.