Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Hushållens förmögenhet växer trots tuffare ränteklimat

De svenska hushållens brutto- och nettoförmögenhet ökade under det andra kvartalet 2023. Uppgången beror på ett starkt nysparande och en positiv börsutveckling. Kombinationen av försiktigt stigande skulder och en starkare tillgångssida fick hushållens skuldkvot att sjunka något under kvartalet. Samtidigt fortsätter räntekvoten stiga med anledning av det höga ränteläget. Det visar SEB:s Sparbarometer för andra kvartalet 2023.

Hushållens nettoförmögenhet ökade under det andra kvartalet med 478 miljarder kronor (+2,2 procent) och uppgick vid utgången av kvartalet till 21 985 miljarder kronor. Värdet på hushållens bruttoförmögenhet steg med 492 miljarder kronor till 27 217 miljarder kronor. Uppgången är driven av ökade aktietillgångar (+4,0 procent) och räntetillgångar (+3,0 procent), medan fastighetstillgångarna minskade (-0,5 procent). Hushållens nysparande uppgick till 202 miljarder kronor, vilket innebär att hushållen sparat drygt 426 miljarder kronor de senaste 12 månaderna.

– Det råder inga tvivel om att senaste årets ekonomiska omställning varit en av de tuffaste privatekonomiska prövningarna i modern tid. Trots det har hushållens förmögenhet vänt upp två kvartal i följd. En modest börsutveckling, stigande räntetillgångar och ett högt nysparande får hushållens förmögenhet att gå mot strömmen och stiga trots tydliga signaler om lågkonjunktur, säger SEB:s privatekonom Américo Fernández.

Hushållens skulder
Under det andra kvartalet ökade hushållens skulder med 14 miljarder kronor, eller med 0,3 procent. Den genomsnittliga ökningstakten för de tio senaste åren är 1,4 procent. På årsbasis sjönk ökningstakten jämfört med föregående kvartal från 2,4 procent till 1,2 procent. Ökningstakten har aldrig legat under 2 procent tidigare, och det är således den lägsta sedan mätningarna började för mer än 20 år sedan. Bostadslånen ökade med 0,2 procent samtidigt som studielånen ökade med 0,9 procent och konsumtionslånen med 1,7 procent. Övriga lån minskade däremot ytterligare ett kvartal med 0,3 procent. Bostadslånen står för nästan 80 procent av hushållens samlade skulder. Räntekvoten, som visar hushållens räntekostnader som andel av disponibel inkomst, ökade under kvartalet från 6,3 procent till 6,5 procent.

– Om ena sidan av räntemyntet får hushållens räntetillgångar och nysparande att stiga så pressar andra sidan av myntet både boendekostnader och skuldaptit. Hushållens räntekvot når nu den högsta nivån på över ett decennium. En utveckling som sannolikt kommer fortsätta under resten av 2023 och även pressa bostadsmarknaden ytterligare, säger Américo Fernández.

Kv2 2023 Miljarder kronor*
Ingående värde 26 725
Förändring räntetillgångar +157
Förändring aktietillgångar +390
Förändring fastighetstillgångar -55
      Varav nysparande +202
Utgående värde 27 217
Skulder -5 232
Nettotillgångar 21 985

*Avrundade siffror vilken kan bidra till differens i summering av tabell.

Fördelning av hushållens tillgångar Miljarder kronor Förändring i procent
Räntetillgångar 5 390 +3,0
Aktietillgångar 10 127 +4,0
Fastighetstillgångar 11 700 -0,5

För mer information, kontakta:
Américo Fernández, SEB:s privatekonom
070-739 4564
americo.fernandez@seb.se

Susanne Eliasson, senior privatekonomisk analytiker
070-763 6588
susanne.eliasson@seb.se

Amie Berglund, privatekonomisk analytiker och ansvarig för sammanställningen av Sparbarometern
070-739 4151
amie.berglund@seb.se

Presskontakt:
Niklas Magnusson, chef för Medierelationer & Extern kommunikation
070-763 82 43
niklas.x.magnusson@seb.se 

SEB är en ledande nordeuropeisk finansiell koncern med internationell räckvidd. Vårt syfte är att positivt forma framtiden med ansvarsfull rådgivning och kapital, idag och för framtida generationer. Genom att samarbeta med våra kunder vill vi vara en ledande katalysator i omställningen till en mer hållbar värld. I Sverige och i de baltiska länderna erbjuder vi ett stort spann av finansiella tjänster och rådgivning. I Danmark, Finland, Norge, Tyskland och Storbritannien är vi inriktade på företagsaffären och investment banking utifrån ett fullservicekoncept till företag och institutioner. Vår internationella prägel återspeglas genom vår närvaro i mer än 20 länder världen över med cirka 17 500 medarbetare. Den 30 juni 2023 uppgick koncernens balansomslutning till 4 172 miljarder kronor och förvaltat kapital till 2 271 miljarder kronor. Läs mer om SEB på sebgroup.com/sv.