Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Hushållens förmögenhet vänder upp under årets första kvartal

De svenska hushållens brutto- och nettoförmögenhet ökade under det första kvartalet 2023. Uppgången beror på en positiv utveckling på de finansiella marknaderna samt ett ökat nysparande. Kombinationen av försiktigt stigande skulder och en starkare tillgångssida fick hushållens skuldkvot att sjunka något under kvartalet. Samtidigt fortsatte det höga ränteläget att slå igenom på hushållens räntekvot. Det visar SEB:s Sparbarometer för första kvartalet 2023.

Hushållens nettoförmögenhet ökade under det första kvartalet med 182 miljarder kronor (+0,9 procent) och uppgick vid utgången av kvartalet till 21 418 miljarder kronor. Värdet på hushållens bruttoförmögenhet steg med 186 miljarder kronor till 26 639 miljarder kronor. Uppgången drevs av ökade aktietillgångar (+4,9 procent) och räntetillgångar (+0,6 procent), medan fastighetstillgångarna minskade (-2,5 procent). Hushållens nysparande uppgick till 102 miljarder kronor, vilket innebär att hushållen sparat drygt 413 miljarder kronor de senaste 12 månaderna.

– Med en stark börsutveckling i ryggen steg hushållens aktietillgångar med nästan 500 miljarder kronor under det första kvartalet. Det finns dock två sidor av sparmyntet. Den andra sidan visar att hushållen fortsätter att dränera sitt kontosparande. Det är dels en effekt av att riskaptiten börjat återvända till förmån för fond- och aktiesparande, och dels en effekt av att hushållen parerar högre levnadskostnader, säger SEB:s privatekonom Américo Fernández.

Hushållens skulder
Under det första kvartalet ökade hushållens skulder med 4 miljarder kronor (+0,1 procent), vilket är den lägsta skuldökningstakten under hela Sparbarometerns historia. Den genomsnittliga ökningstakten för de senaste tio åren är 1,4 procent. På årsbasis avtog ökningstakten jämfört med föregående kvartal, från 3,7 procent till 2,4 procent. Bostadslånen ökade med 0,2 procent samtidigt som studielånen ökade med 2,4 procent. Övriga lån minskade med 0,6 procent medan konsumtionslånen minskade med 1,8 procent. Bostadslånen står för nästan 80 procent av hushållens samlade skulder. Räntekvoten, som visar hushållens räntekostnader som andel av disponibel inkomst, ökade under kvartalet från 5,5 procent till 6,2 procent.

– Riksbankens räntehöjningar gräver allt djupare hål i hushållens plånböcker. Räntekvoten har under de senaste 12 månaderna gått från 3,6 till 6,2 procent. Det har lett till en rejäl avmattning på bostadsmarknaden men också satt sina tydliga spår i hushållens vilja och möjlighet att belåna sig. Skuldökningstakten var närmast noll under första kvartalet och sedan dess har Riksbanken hunnit höja styrräntan igen med ytterligare en höjning i sikte innan sommaren. Det talar för att vi nästa kvartal kan få se den första negativa skuldökningstakten som någonsin uppmätts hos hushållen, säger Américo Fernández.
 

Kv1 2023 Miljarder kronor*
Ingående värde 26 453
Förändring räntetillgångar +32
Förändring aktietillgångar +456
Förändring fastighetstillgångar -302
      Varav nysparande +102
Utgående värde 26 639
Skulder -5 221
Nettotillgångar 21 418

*Avrundade siffror vilken kan bidra till differens i summering av tabell.

Fördelning av hushållens tillgångar Miljarder kronor Förändring i procent
Räntetillgångar 5 191 +0,6
Aktietillgångar 9 701 +4,9
Fastighetstillgångar 11 747 -2,5

För mer information, kontakta:
Américo Fernández, SEB:s privatekonom
070-739 4564
americo.fernandez@seb.se

Susanne Eliasson, senior privatekonomisk analytiker
070-763 6588
susanne.eliasson@seb.se

Amie Berglund, privatekonomisk analytiker och ansvarig för sammanställningen av Sparbarometern
070-739 4151
amie.berglund@seb.se

Presskontakt:
Niklas Magnusson, chef för Medierelationer & Extern kommunikation
070-763 82 43
niklas.x.magnusson@seb.se 

SEB är en ledande nordeuropeisk finansiell koncern med internationell räckvidd. Vårt syfte är att positivt forma framtiden med ansvarsfull rådgivning och kapital, idag och för framtida generationer. Genom att samarbeta med våra kunder vill vi vara en ledande katalysator i omställningen till en mer hållbar värld. I Sverige och i de baltiska länderna erbjuder vi ett stort spann av finansiella tjänster och rådgivning. I Danmark, Finland, Norge, Tyskland och Storbritannien är vi inriktade på företagsaffären och investment banking utifrån ett fullservicekoncept till företag och institutioner. Vår internationella prägel återspeglas genom vår närvaro i mer än 20 länder världen över med cirka 16 500 medarbetare. Den 31 mars 2023 uppgick koncernens balansomslutning till 3 802 miljarder kronor och förvaltat kapital till 2 221 miljarder kronor. Läs mer om SEB på sebgroup.com/sv.

Américo Fernández
Privatekonom

Américo Fernández

Privatekonom

Américo Fernández