Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Hushållen drar in på konsumtionen och avvaktar med sparandet

SEB:s undersökning Sparkollen, som tar tempen på om hushållen planerar att öka eller minska sitt sparande det närmaste halvåret, fortsatte sjunka under fjärde kvartalet och ligger nu på 2, jämfört med 3 i tredje kvartalet och 14 vid årets början. Det genomsnittliga månadssparandet under perioden minskade med 8 procent till 5 377 kronor. Undersökningen visar också att spararna planerar att minska sin konsumtion under de närmaste sex månaderna.

Sparkollen
Andelen hushåll som planerar att spara mer de kommande sex månaderna jämfört med det senaste halvåret ligger kvar på 20 procent, samma nivå som föregående kvartal. Samtidigt har andelen som planerar att spara mindre ökat från 17 till 18 procent medan andelen som inte planerar några förändringar i sitt sparande har ökat från 55 procent till 57 procent. Sparkollen är skillnaden mellan andelen som planerar att öka sitt sparande och andelen som planerar att minska sitt sparande. Sparkollen ligger i denna mätning på 2, vilket är en minskning med 1 enhet från föregående kvartal.

– Det gångna året har utan tvekan varit en privatekonomisk prövning för många hushåll, även om många har lyckats parera utgiftsökningarna med ekonomiska krockkuddar. Inför 2023 finns inte samma sparutrymme längre och allt fler hushåll blir av naturliga skäl mer avvaktande till att öka sitt sparande, säger SEB:s privatekonom Américo Fernández.

Hushållen sparar i genomsnitt 5 377 kronor per månad


Under det fjärde kvartalet hade 88 procent av svenskarna ett månadssparande, vilket är en ökning med 2 enheter jämfört med föregående kvartal. Det genomsnittliga sparbeloppet sjönk till 5 377 kronor per månad under fjärde kvartalet, från 5 814 kronor per månad under tredje kvartalet, vilket är en minskning med 8 procent. Under kvartalet minskade sparandet mest i aktier och fonder. En genomsnittlig sparad hundralapp fördelades på 39 kronor på sparkonto, 21 kronor i amortering, 15 kronor i fonder, 10 kronor i aktier, 10 kronor i pensionssparande och 5 kronor på annat sätt.

Hushållen planerar att minska sin konsumtion
Sparkollen undersöker även om hushållen planerar att konsumera mer eller mindre under det kommande halvåret jämfört med de senaste sex månaderna. Också denna indikator mäts som ett balansmått. Andelen som planerar att konsumera mindre uppgår till 48 procent, vilket är 2 enheter mer än föregående kvartal. Andelen som planerar att konsumera mer ligger kvar på samma nivå som föregående kvartal, eller 6 procent. 42 procent av hushållen planerar att konsumera lika mycket som man gjort under de senaste sex månaderna, vilket är samma nivå som föregående kvartal. Under fjärde kvartalet ligger indikatorn för hushållens konsumtion på minus 42, vilket är en nedgång med 2 enheter jämfört med föregående kvartal.

– Det mesta talar för att inflationen kommer falla tillbaka under 2023, om än från väldigt höga nivåer. Det innebär att den försämrade köpkraften hushållen upplevt under 2022 kommer att hålla i sig i ett par år framöver. Att nästan vartannat hushåll planerar att dra i handbromsen och minska sin konsumtion under det närmaste halvåret är därmed föga förvånande, säger Américo Fernández.

Sparkollen

Kv4 -22 Kv3 -22 Kv2 -22 Kv1 -22
2 3 9 14

Demoskop genomför varje kvartal undersökningen Sparkollen på uppdrag av SEB. Denna undersökning bygger på cirka 2 000 webbintervjuer om svenska hushålls syn på sitt sparande. Undersökningen genomfördes under perioden 30 november till 12 december 2022.

För mer information, kontakta:
Américo Fernández, SEB:s Privatekonom
070-739 4564
americo.fernandez@seb.se

Amie Berglund, Privatekonomisk analytiker och ansvarig för sammanställningen av Sparkollen
070-739 4151
amie.berglund@seb.se

Presskontakt:
Niklas Magnusson, Pressansvarig
070-763 82 43
niklas.x.magnusson@seb.se 

SEB är en ledande nordeuropeisk finansiell koncern med internationell räckvidd. Vårt syfte är att positivt forma framtiden med ansvarsfull rådgivning och kapital, idag och för framtida generationer. Genom att samarbeta med våra kunder vill vi vara en ledande katalysator i omställningen till en mer hållbar värld. I Sverige och i de baltiska länderna erbjuder vi ett stort spann av finansiella tjänster och rådgivning. I Danmark, Finland, Norge, Tyskland och Storbritannien är vi inriktade på företagsaffären och investment banking utifrån ett fullservicekoncept till företag och institutioner. Vår internationella prägel återspeglas genom vår närvaro i mer än 20 länder världen över med cirka 16 500 medarbetare. Den 30 september 2022 uppgick koncernens balansomslutning till 4 277 miljarder kronor och förvaltat kapital till 2 018 miljarder kronor. Läs mer om SEB på sebgroup.com/sv.

Américo Fernández, Privatekonom, SEB
Privatekonom, SEB

Américo Fernández

Privatekonom, SEB

Américo Fernández


Amie Berglund
Privatekonomisk analytiker

Amie Berglund

Privatekonomisk analytiker

Amie Berglund