Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Försiktig vändning i hushållens boprisförväntningar

SEB:s Boprisindikator ökar med 1 enhet i april, från minus 9 till minus 8. På regional nivå ligger indikatorn mellan minus 4 och minus 17 enheter. Hushållens förväntningar på styrräntans nivå om ett år ökar från föregående månad och ligger nu på 3,82 procent, vilket är en uppgång med 0,06 procentenhet. Andelen hushåll som planerar att binda sina rörliga bolåneräntor är oförändrad jämfört med förra månaden, och ligger på 11 procent.

Andelen hushåll som tror på stigande priser det kommande året ligger den här månaden på 29 procent, vilket är en minskning med 2 enheter jämfört med förra månaden. Andelen hushåll som tror på sjunkande priser minskar samtidigt med 3 enheter till 37 procent. Andelen som tror på oförändrade priser ligger kvar på 22 procent. Boprisindikatorn är skillnaden mellan andelen hushåll som tror på stigande priser och andelen som tror på fallande priser och ligger i denna mätning på minus 8, vilket är en ökning med 1 enhet från förra månaden. 

– Bostadsmarknaden står och väger för tillfället. Det återspeglas tydligt i hushållens något mer avvaktande syn på bostadspriserna. Det mesta talar ändå fortfarande för att boprisfallet tilltar under våren, vilket kan komma att synas i förväntningarna när fler räntehöjningar slår igenom på boendekostnaderna, säger SEB:s privatekonom Américo Fernández.

Hushållen tror att styrräntan kommer öka till 3,82 procent om ett år
På frågan vad hushållen tror om nivån på Riksbankens styrränta om ett år svarar de i genomsnitt att styrräntan kommer att ligga på 3,82 procent. Det är en ökning med 0,06 procentenheter från föregående månad.

– Enligt hushållen är det fortfarande en bit kvar till räntetoppen. En majoritet av svenskarna kommer under året behöva omförhandla sina bolåneräntor, vilket innebär att kraftigt stigande räntekostnader ligger i korten för de flesta. Den privatekonomiska ledstjärnan bör därför vara att försöka sätta av en tydlig räntebuffert för att lindra smällen när det väl blir dags, säger Américo Fernández.

11 procent av hushållen planerar att binda räntan
Av de hushåll som helt eller delvis har rörlig ränta på sina bolån svarar 11 procent att de har för avsikt att binda räntan inom den kommande tremånadersperioden. Det är lika många som förra månaden. Andelen som säger att de idag endast har rörlig ränta ökar med 1 enhet till 25 procent medan andelen som har bunden ränta minskar med 3 enheter till 26 procent. Andelen som har en kombination av bunden och rörlig ränta ökar med 1 enhet till 19 procent.

Boprisindikatorn stiger i nästan alla regioner
Boprisindikatorn stiger i majoriteten av regionerna den här månaden. I Skåne och Svealand utom Stockholm stiger indikatorn från minus 19 respektive minus 13 till minus 7. I Norrland stiger indikatorn från minus 12 till minus 9 och i Östra Götaland stiger den från minus 19 till minus 17. I Västra Götaland är indikatorn oförändrad på minus 7 medan den i Stockholm sjunker från minus 1 till minus 4.

Demoskop genomför varje månad sedan mars 2003 på uppdrag av SEB undersökningen Boprisindikatorn. Denna undersökning bygger på cirka 1 000 webbintervjuer inom ramen för en onlinepanel. Undersökningen genomfördes under perioden 27 mars till 3 april. Fram till och med december 2019 genomfördes Boprisindikatorn med hjälp av telefonintervjuer.

Boprisindikatorn - Utveckling senaste 12 månaderna:

apr-23 mar-23 feb-23 jan-23 dec-22 nov-21 okt-22 sep-22 aug-22 jul-22 jun-22 maj-22 apr-22
-8 -9 -8 -21 -36 - 33 -35 -40 -42 -27 -16 18 39

För mer information, kontakta:
Américo Fernández, SEB:s privatekonom
070-739 4564
americo.fernandez@seb.se


Niklas Magnusson, chef för Medierelationer & Extern kommunikation
070-763 8243
niklas.x.magnusson@seb.se

SEB är en ledande nordeuropeisk finansiell koncern med internationell räckvidd. Vårt syfte är att positivt forma framtiden med ansvarsfull rådgivning och kapital, idag och för framtida generationer. Genom att samarbeta med våra kunder vill vi vara en ledande katalysator i omställningen till en mer hållbar värld. I Sverige och i de baltiska länderna erbjuder vi ett stort spann av finansiella tjänster och rådgivning. I Danmark, Finland, Norge, Tyskland och Storbritannien är vi inriktade på företagsaffären och investment banking utifrån ett fullservicekoncept till företag och institutioner. Vår internationella prägel återspeglas genom vår närvaro i mer än 20 länder världen över med cirka 16 500 medarbetare. Den 31 december 2022 uppgick koncernens balansomslutning till 3 533 miljarder kronor och förvaltat kapital till 2 123 miljarder kronor. Läs mer om SEB på sebgroup.com/sv.

Américo Fernández
Privatekonom

Américo Fernández

Privatekonom

Américo Fernández