Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Försiktig uppgång i hushållens boprisförväntningar

SEB:s Boprisindikator ökar med 1 enhet i augusti, från plus 14 till plus 15. På regional nivå ligger indikatorn mellan 0 och plus 26 enheter. Hushållens förväntningar på styrräntans nivå om ett år ökar från föregående månad och ligger nu på 4,01 procent, vilket är en uppgång med 0,16 procentenheter. Andelen hushåll som planerar att binda sina rörliga bolåneräntor minskar från 9 procent till 8 procent. Det visar månadens Boprisindikator.

Andelen hushåll som tror på stigande priser det kommande året ligger den här månaden på 41 procent, vilket är en ökning med 2 enheter jämfört med förra månaden. Andelen hushåll som tror på sjunkande priser ökar med 1 enhet till 26 procent. Andelen som tror på oförändrade priser minskar med 3 enheter till 23 procent. Boprisindikatorn är skillnaden mellan andelen hushåll som tror på stigande priser och andelen som tror på fallande priser. Indikatorn ligger i denna mätning på plus 15, vilket är en ökning med 1 enhet från förra månaden.

– Uppgången är modest men återspeglar en motståndskraftig bostadsmarknad som fortsätter att visa på tvetydiga signaler. De stora visningshelgerna vid månadsskiftet kommer vara en viktig temperaturmätare för hur det egentligen står till på bostadsmarknaden och om hushållen kommer få rätt i sin syn om framtiden, säger SEB:s privatekonom Américo Fernández.

Hushållen tror att styrräntan kommer öka till 4,01 procent om ett år

På frågan vad hushållen tror om nivån på Riksbankens styrränta om ett år svarar de i genomsnitt att styrräntan kommer att ligga på 4,01 procent. Det är en ökning med 0,16 procentenheter från föregående månad.

– Hushållen agerar klokt och justerar upp sina ränteförväntningar till 4 procent vilket indikerar ytterligare en höjning från Riksbanken. Kombinationen av ytterligare en räntehöjning, fler omförhandlade bolån samt en urholkad köpkraft talar fortfarande för ett dämpat bostadsmarknadsläge under hösten vilket kan grusa hushållens annars ganska positiva framtidssyn, säger Américo Fernández.

8 procent av hushållen planerar att binda räntan

Av de hushåll som helt eller delvis har rörlig ränta på sina bolån svarar 8 procent att de har för avsikt att binda räntan inom den kommande tremånadersperioden. Det är en minskning med 1 enhet jämfört med förra månaden. Andelen som säger att de idag endast har rörlig ränta minskar med 2 enheter till 26 procent och andelen som har bunden ränta minskar med 2 enheter till 26 procent. Andelen som har en kombination av bunden och rörlig ränta ökar med 3 enheter till 18 procent.

Boprisindikatorn åt olika håll i regionerna

Boprisindikatorn stiger i hälften av regionerna och faller i hälften. I Västra Götaland ökar indikatorn med 21 enheter från plus 5 till plus 26. I Svealand utom Stockholm ökar indikatorn med 8 enheter från plus 7 till plus 15 medan den i Skåne ökar med 1 enhet från plus 17 till plus 18. I Östra Götaland minskar indikatorn med 17 enheter från plus 17 till 0. I Stockholm minskar indikatorn med 6 enheter från plus 24 till plus 18 och i Norrland minskar indikatorn med 4 enheter från plus 14 till plus 10.

Demoskop genomför varje månad sedan mars 2003 på uppdrag av SEB undersökningen Boprisindikatorn. Denna undersökning bygger på cirka 1 000 webbintervjuer inom ramen för en onlinepanel. Undersökningen genomfördes under perioden 31 juli till 8 augusti. Fram till och med december 2019 genomfördes Boprisindikatorn med hjälp av telefonintervjuer.

Boprisindikatorn - Utveckling senaste 12 månaderna:

aug-23 jul-23 jun-23 maj-23 apr-23 mar-23 feb-23 jan-23 dec-22 nov-21 okt-22 sep-22
15 14 11 -7 -8 -9 -8 -21 -36 - 33 -35 -40

För mer information, kontakta:
Américo Fernández, SEB:s privatekonom
070-739 4564
americo.fernandez@seb.se


Niklas Magnusson, chef för Medierelationer & Extern kommunikation
070-763 8243
niklas.x.magnusson@seb.se

SEB är en ledande nordeuropeisk finansiell koncern med internationell räckvidd. Vårt syfte är att positivt forma framtiden med ansvarsfull rådgivning och kapital, idag och för framtida generationer. Genom att samarbeta med våra kunder vill vi vara en ledande katalysator i omställningen till en mer hållbar värld. I Sverige och i de baltiska länderna erbjuder vi ett stort spann av finansiella tjänster och rådgivning. I Danmark, Finland, Norge, Tyskland och Storbritannien är vi inriktade på företagsaffären och investment banking utifrån ett fullservicekoncept till företag och institutioner. Vår internationella prägel återspeglas genom vår närvaro i mer än 20 länder världen över med cirka 16 500 medarbetare. Den 30 juni 2023 uppgick koncernens balansomslutning till 4 172 miljarder kronor och förvaltat kapital till 2 271 miljarder kronor. Läs mer om SEB på sebgroup.com/sv.