Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Försiktig optimism bland egenföretagare i semestertid

SEB:s Företagarindikator, som visar företagares syn på verksamheten de kommande tre månaderna, minskar med 1 enhet i augusti, från plus 9 till plus 8. I undersökningen minskar även alla tre ekonomiska indikatorer. Omsättningen minskar från plus 1 till minus 7, arbetstiden från plus 1 till minus 14 och likviditeten från plus 8 till minus 5.

Företagarindikator
Andelen företagare som tror på en positiv utveckling av verksamheten under den närmaste tremånadersperioden minskar från 25 procent till 24 procent. Samtidigt ligger andelen företagare som tror på en negativ utveckling kvar på 16 procent för fjärde månaden i rad. Andelen som tror på oförändrad utveckling minskar från 58 procent till 57 procent. Företagarindikatorn är skillnaden mellan andelen som tror på en positiv utveckling och andelen som tror på en negativ utveckling. Indikatorn ligger i denna mätning på 8, vilket är en nedgång med 1 enhet från förra månaden.

– Trots en marginell nedgång i framtidssynen så finns inga tydliga tecken på att lågkonjunkturen påverkat företagarna och en försiktig optimism råder fortfarande. Tvärtom har motståndskraften visat sig stark med en uppåtgående trend i framtidssynen under det senaste halvåret och det trots ett tuffare ekonomiskt läge, säger SEB:s privatekonom Américo Fernández.

Fler ekonomiska indikatorer
På frågan hur tre ekonomiska indikatorer (omsättning, likviditet och arbetstid) utvecklats under den senaste månaden jämfört med föregående månad, sjunker samtliga tre indikatorer. Även dessa mäts som balansmått, det vill säga andelen som uppger en ökning minus andelen som uppger en minskning. Omsättningen minskar från plus 1 till minus 7, arbetstiden från plus 1 till minus 14 och likviditeten från plus 8 till minus 5.

– Månadens nedgång i de ekonomiska indikatorerna kan förklaras av sedvanliga semestertider och bör därför inte i första hand tolkas som en alarmerande utveckling. Inför hösten har företagarna byggt upp en del likviditetsbuffertar som kan komma till användning för att parera eventuella räntehöjningar, säger Américo Fernández.

Företagarindikatorn – Utvecklingen senaste tolv månaderna:

aug-23 jul-23 jun-23 maj-23 apr-23 mar-23 feb-23 jan-23 dec-22 nov-21 okt-22 sep-22
8 9 5 9 0 4 0 -7 -2 -1 1 8

Demoskop genomför varje månad undersökningen Företagarindikatorn på uppdrag av SEB. Denna undersökning bygger på cirka 600 webbintervjuer om enmansföretagares syn på omsättning, likviditet, arbetstid och framtidsutsikter. Undersökningen genomfördes under perioden 21-30 juli.

För mer information, kontakta:
Américo Fernández, SEB:s privatekonom
070-739 4564
americo.fernandez@seb.se

Niklas Magnusson, presschef
070-763 8243
niklas.x.magnusson@seb.se

SEB är en ledande nordeuropeisk finansiell koncern med internationell räckvidd. Vårt syfte är att positivt forma framtiden med ansvarsfull rådgivning och kapital, idag och för framtida generationer. Genom att samarbeta med våra kunder vill vi vara en ledande katalysator i omställningen till en mer hållbar värld. I Sverige och i de baltiska länderna erbjuder vi ett stort spann av finansiella tjänster och rådgivning. I Danmark, Finland, Norge, Tyskland och Storbritannien är vi inriktade på företagsaffären och investment banking utifrån ett fullservicekoncept till företag och institutioner. Vår internationella prägel återspeglas genom vår närvaro i mer än 20 länder världen över med cirka 16 500 medarbetare. Den 30 juni 2023 uppgick koncernens balansomslutning till 4 172 miljarder kronor och förvaltat kapital till 2 271 miljarder kronor. Läs mer om SEB på sebgroup.com/sv.